KAYSERİ FMG GÜZEL SANATLAR LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI
EYLÜL AYI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
Tarih
Çalışma Saati
Çalışma Süresi
Mesleki Çalışma Konusu
Görevli Öğretmenler
Mesleki Çalışma Yeri
01.09.2014
Pazartesi
3
09.00-12.00
Öğretim proğramlarının incelenmesi,Ders dağıtımı ve
Zümre toplantılarının yapılması.
Tüm Öğretmenler
Toplantı Salonu
02.09.2014
Salı
3
09.00-15.00
Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Tüm Öğretmenler
Toplantı salonu
Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılması
03.09.2014
Çarşamba
04.09.2014
Perşembe
3
-Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım
Zekeriya KOCABEY Zümre Öğrt. Bşk.
- Tarih
Tevfik SAĞLAM Zümre Öğrt. Bşk.
- Coğrafya
Nahit ŞAHİN Zümre Öğrt. Bşk.
- Matematik/Geometri
Nigar KARADAĞ Zümre Öğrt. Bşk.
- İngilizce
Fatih SUNA Zümre Öğrt. Bşk.
- Beden Eğitimi
Tuncer TEMEL Zümre Öğrt. Bşk.
Görsel Sanatlar
Alan Zümre Öğrt. Bşk.
-Müzik
Alan Zümre Öğrt. Bşk.
Okulda genel düzen için birlikte yapılacak işler.
Sorumlu Md.Yar. Nurettin ŞAHİN
09.00-09.15
Derse giriş -çıkışlarda uygulanacak kurallar.
M.Hasan KÖSE
09.15-09.30
Öğrenci ve veli ile ilişkiler
Nigar KARADAĞ-Sevda DEMİR
09.30-09.45
Nöbet görevleri ve ortak hareket/Göreve bağlılık.
Bahadır AYTAŞ
10.00-10.15
Sınıf ve atölyelerin fiziki durumunu korumak adına
yapılacak işlemler.
Tevfik SAĞLAM -Mustafa KARAÇAVUŞ
10.15-11.00
E-Okul sisteminin ve akıllı tahtanın kullanımı.
H.Mehmet ANDAÇ
11.15-11.30
Kılık kıyafet konusunda birliktelik ve önemi.(Kız ve
erkek öğrenci)
A.Ulvar TANRIÖVER-Gülşah B.TANRIÖVER
Törenler ve törenlerdeki uyulması gereken kurallar.
Tuncer TEMEL
09.00-12.00
Eğitimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm
yolları.(Teknolojiden,Sosyal
çevreden,Aileden,Okuldan,Öğretmenden ve idareden
kaynaklı sorunlar.)
Sibel Doğan Sorumlu Md.Yrd.
Abdullah KILIÇ,Zekeriya KOCABEY,Fikret
ÇINAR,Seval SESVEREN
Toplantı Salonu
Celil OKUR Sorumlu Md.Yrd.
Kadriye COŞKUN,Nahit ŞAHİN,Fatih SUNA
Toplantı Salonu
Toplantı Salonu
09.00-12.00
Derslikler
3
11.30-12.00
05.09.2014
Cuma
Recep KAYA Sorumlu idareci.
3
Toplantı Salonu
Toplantı Salonu
08.09.2014
Pazartesi
3
09.00-12.00
Öğrencinin başarısını artırmak için yapılması gereken
işlemler.(Öğrencinin kendine güveni,Hedef
belirleme,İletişim,Sevgiye dayalı disiplin,Sınıf
hakimiyeti,Sınıf kuralları koymanın önemi,Ödül ve
cezada denge ve adalet,Tutarlı ve kararlı olma,Ödev
kontrolü,Öğrenciyi aktif tutma gibi.)
09.09.2014
Salı
3
09.00-12.00
Sosyal Etkinlikler,İlkeler ve kurullar,Kulüpler,
Toplum hizmetleri.
Sibel Doğan Sorumlu Md. Yrd.
Tüm öğretmenler.
10.09.2014
Çarşamba
09.00-11.00
Bağımlılık yapan maddeler ve korunma yolları.
3
M.Gökhan DOĞAN-Özlem DOĞANEsma YAĞCI
11.15-12.00
Öğrenci başarısının değerlendirmesi.
Elif TEMEL-Özge ÖZTÜRK
Toplantı Salonu
Toplantı Salonu
11.09.2014
Perşembe
3
09.00-12.00
Zümre Toplantıları,Şube Rehber öğretmenliği çalışma
prensipleri,Zümre başkanları toplantısı.
Nurettin Şahin Sorumlu Md.Yrd.
Tüm Öğretmenler.
Toplantı Salonu
12.09.2014
Cuma
3
09.00-12.00
Serbest Etkinlikler ,Seminer çalışmasının genel
değerlendirmesi ve raporların tanzimi.
Tüm Öğretmenler
Toplantı Salonu
AÇIKLAMALAR 1- Gelişen durumlara göre mesleki çalışma programında değişiklikler yapılabilir.
Recep KAYA
Müdür Başyardımcısı
22.8.2014
Mahmut SARIARSLAN
Okul Müdürü
Download

kayseri fmg güzel sanatlar lisesi 2014