KARS İL ÖZEL İDARESİ
SU ve KANAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARS İL ÖZEL İDARESİ
2012 Yılı Su ve Kanal Hizmetleri Çalışmaları
İl Geneli İçme Suyu Durumu:
İlimiz Merkez ve ilçe köylerimizde 380 ünite tesisimiz bulunmaktadır. Bu
tesislerin 366’ sı şebekeli olup 300’ u Cazibeli, 66’ sı Terfili (Dalgıç-Yatay Milli
Pomp, Hidrafor), 14’ ü Çeşmeli, 1 Köyümüzde susuz (Yarkaya Köyü yetersiz
çeşmeli) durumdadır. Ayrıca Merkez ve İlçe Köylerine bağlı 47 bağlı ünite
bulunmakta olup 42 adet tesis şebekeli, 1 adet tesis sulu çeşmeli, 3 adet tesis
yetersiz şebekeli ve 1 adet tesis yetersiz çeşmeli konumdadır.
* 15 Adet Köyümüzde hem terfi hemde cazibeli sistem mevcuttur.
** Mezra ve Köy Bağlı sayıları il İstatistik Kurumundan alınan bilgilerden
yararlanılmıştır.
*** 2 Adet köyümüz ( Kağızman Sesveren, Sarıkamış Kızılçubuk) boşaltılmış
köy olduğundan bu tabloda yer almamıştır
KARS İL ÖZEL İDARESİ
ASKER İÇME SUYU
TESİSLERİ
MERKEZ
72
57
8
5
1 71
1 4
3
Jan.
Halefoğlu Grubu kış aylarında suyun debisinin düşmesi
Karak nedeniyle su sorunu yaşanmaktadır. Aslanizi Köyü
ol
çeşmeli olup, memba itilaflıdır.
AKYAKA
27
22
5
0
27
2
1
“
İşletme sorunu yoktur.
ARPAÇAY
48
44
3
1
48
3
1
“
İşletme sorunu yoktur.
DİGOR
37
20
14
2
36
1
6
4
“
Sondajlı Tesislerde kısmen sıkıntı yaşanmaktadır.
KAĞIZMAN
61
40
8
2
50
11
25
“
Yk. Karagüney - Aş. Karagüney Köyleri çeşmelidir.
SARIKAMIŞ
55
51
3
0
54
1
5
“
Yarkaya Köyü susuz ( yetersiz çeşmelidir)
SELİM
53
43
6
4
53
3
2
“
Baykara Grp. İşletme sorunu vardır. (İçme suyu birliği
kurulma çalışmaları devam ediyor.
SUSUZ
27
23
2
2
27
1
6
“
İşletme Sorunu Yoktur
TOPLAM 380 300 49
16 1 366
GRUP İÇ. SUYU
ÇEŞMELİ SİSTEM
TOPLAM
TERFİLİ
TESİSLE
R
YATAY
MİLLİ
DALGIÇ
POMPA
Hidroforlu
CAZİBELİ TESİSLER
KÖY SAYISI
İLÇELER
ŞEBEKELİ SİSTEM
14 19 47
AÇIKLAMALAR
MEZRALAR BAĞLI TESİS
2012 Yılı Su ve Kanal Hizmetleri Çalışmaları
KARS İL ÖZEL İDARESİ
Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü
İl Geneli Gölet, Sulama, Kanalizasyon Durumu:
İlimiz Merkez ve ilçeye bağlı 380 Köyün 161 ‘inde 180 adet gölet bulunmakta ve
bunlardan 167 adeti faal durumdadır. Ayrıca bu göletlerden 4 adeti Fenni
göleddir. 81 adet köyümüzde toprak sulama kanalı,11 adet köyümüzde kısmi
toprak sulama kanalı, 3 adet köyümüzde de beton sulama kanalı olmak üzere
toplamda 95 adet köyümüzde sulama kanalı bulunmaktadır. Kanalizasyon
olarak da 20 adet köyümüzde faal olarak tesisimiz bulunmakta olup, 2 adet
köyümüzde kanalizasyon inşaatı devam etmektedir.
* Sulama kanallarımız, beton kanal olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir. Geçmiş
tarihlerde yapılan kanalların bazıları zamanla yapı ömürlerini tamamlamıştır ve
kullanılmaz duruma gelmiştir. Bu kanallarımızdan bir kısmı toprak kanal olarak
kullanılmaya devem etmektedir.
** 2 Adet köyümüz ( Kağızman Sesveren, Sarıkamış Kızılçubuk) boşaltılmış köy
olduğundan bu tabloda yer almamıştır
KARS İL ÖZEL İDARESİ
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
FAAL GÖLET SAYISI
SULAMA KANALI
(TOPRAK)
SULAMA KANALI
(KISMİ TOPRAK)
SULAMA KANALI
(BETON)
TOPLAM SULAMA
KANALI
KANALİZASYON
YENİ KANALİZASYON
YAPIMI
MERKEZ
72
52
62
54
14
-
-
14
1
3
AKYAKA
ARPAÇAY
DİGOR
27
10
10
10
4
-
2
6
1
1
48
26
26
26
3
-
3
1
3
37
20
21
20
8
2
10
0
1
KAĞIZMAN
61
18
25
21
20
4
1
25
7
5
SARIKAMIŞ
55
8
8
8
17
3
-
20
9
3
SELİM
53
18
19
19
10
-
-
10
1
3
SUSUZ
TOPLAM
27
9
9
9
5
2
7
0
1
380
161
81
11
95
20
20
İLÇELER
GÖLET SAYISI
KANALİZASYON
GÖLETİ OLAN KÖY
SAYISI
SULAMA KANALI
KÖY SAYISI
GÖLETLER
180 167
3
AÇIKLAMALAR
KARS İL ÖZEL İDARESİ
2014 Yılı Su ve Kanal Hizmetleri Planlanan Çalışmaları
YAPILACAK ÇALIŞMALAR
İçme Suyu (Yeni Tesis)
İçme Suyu (Ek Memba ve Tesis
Geliştirme)
Kanalizasyon
H.İ.S Göleti (Yeni Yapım ve Bakım
Onarım)
İçme Suyu (Bakım Onarım)
İçme Suyu motopomp ve elektrik
(Bakım Onarım)
Sulama Kanalı (Bakım Onarım)
Sondaj Çalışmaları
İçme Suyu Yeni
Tesis
6% Sulama Kanalı
8%
Motopomp ve
Elektrik Bakım
24%
37
DEVAM
EDEN
10
19
7
7
18
6
2
50
-
14
300
-
247
150
-
93
50 Km
8
7
13 Km
1
ÖZEL İDARE+ KÖYDES
Kanalizasyon
3%
İçme HİS Göleti
Suyu Tek
8%
Memba
3%
İçme Suyu Bakım
Onarım
48%
BİTEN
15
2013 YILINDAN KALAN SU VE KANAL HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI
S.
NO
İLÇE
KÖY ADI
YAPILAN ÇALIŞMA
TAMAMLANMA YÜZDESİ
1 Merkez
3 Merkez
Oğuzlu
İçme Suyu
Bitti
K.Boğatepe
İçme Suyu
Bitti
4 Merkez
5 Merkez
Kümbetli
İçme Suyu
İptal
Akdere
İçme Suyu
Bitti
Küçük Pirveli
İçme Suyu
Bitti
Çığırgan
İçme Suyu
Bitti
8 Merkez
9 Merkez
Çakmak
İçme Suyu
Sözleşmesi Fes Edilecek
Karaçoban
İçme Suyu
Sözleşmesi Fes Edilecek
10 Merkez
11 Merkez
Kozluca
Çamurlu
İçme Suyu
İçme Suyu
Sözleşmesi Fes Edilecek
Bitti
12 Merkez
13 Merkez
Borluk
İçme Suyu
Bitti
Kocabahçe
Depo Yapımı
Bitti
14 Merkez
15 Merkez
16 Arpaçay
17 Arpaçay
Güdeli
İçme Suyu
Sözleşmesi Fes Edilecek
Azat
Karakale-Hasançavuş
Taşdere
Kanalizasyon
İçme Suyu
İçme Suyu
Bitti
% 55
% 55
6 Merkez
7 Merkez
2013 YILINDAN KALAN SU VE KANAL HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI
S.
İLÇE
NO
KÖY ADI
YAPILAN ÇALIŞMA
TAMAMLANMA YÜZDESİ
18 Digor
19 Digor
Alem
İçme Suyu
Bitti
Şirinköy
İçme Suyu
Bitti
20 Digor
21 Digor
Mahirbey
İçme Suyu
% 60 (Durduruldu)
Oyuklu
İçme Suyu
Bitti
22 Digor
23 Digor
Bacalı
İçme Suyu
Bitti
Kocaköy
İçme Suyu
Bitti
Digor
Varlı
İçme Suyu
%5
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Sarıkamış
Sarıkamış
Sarıkamış
Selim
Selim
Çiçekli Konutları Köyü
Çallı
Ülker
A.Dut ( Y.Dut)
Koçoğlu
Kalebaş
Akören
Y.Damlapınar
Baykara
İçme Suyu
İçme Suyu
İçme Suyu
İçme Suyu
İçme Suyu
İçme Suyu
İçme Suyu
İçme Suyu
İçme Suyu
Bitti
Bitti
Bitti
% 80
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2014 YILI PLANLANAN KÖYDES İÇME SUYU PROJELERİ
S.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
İLÇE
KÖY ADI
YAPILACAK ÇALIŞMA
TAMAMLANMA YÜZDESİ
Merkez
Merkez
Merkez
Akyaka
Akyaka
Akyaka
Arpaçay
Digor
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Sarıkamış
Sarıkamış
Selim
Selim
Alcılı
Esenyazı
Alaca
İncedere
Esenyayla
Demirkent Grup Köyleri
Bacıoğlu
Kocaköy
Kömürlü
Çaybük
Yukarıkaragüney
Aydınkavak
Çukurayva
Günindiyaylası
Tomruktaş
Çengilli
Çilehane
Yarkaya
Beşyol
Yolgeçmez
Kaynarlı
Bakım-Onarım
Bakım-Onarım
Bakım-Onarım
Depo Yapımı
Asbest Boru Değişimi
Depo Yapımı
Bakım-Onarım
İsale ve Şebeke Hattı Yapımı
Tesis Geliştirme
Bakım-Onarım
Tesis Geliştirme
Bakım-Onarım
Bakım-Onarım
Bakım-Onarım
Bakım-Onarım
Bakım-Onarım
Bakım-Onarım
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Tesis Geliştirme
Tesis Geliştirme
Devam Ediyor
Başlanmadı
Yaklaşık Maliyet Gönderildi
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Başlanmadı
Bitti
Başlanmadı
Yaklaşık Maliyet Gönderildi
Başlanmadı
İptal Edilecek
Yaklaşık Maliyet Gönderildi
Başlanmadı
İhale Aşamasında
Yaklaşık Maliyet Hazır
Ölçüm Aşamasında
Başlanmadı
Başlanmadı
Yaklaşık Maliyet Gönderildi
Başlanmadı
KARS İL ÖZEL İDARESİ
2014 Yılı Su Kanal Hizmetleri Planlanan Çalışmalar
( Sondaj )
İlçe Adı
Merkez
Akyaka
Arpaçay
Digor
Kağızman
Sarıkamış
Selim
Susuz
TOPLAM
10
0
Planlanan
İnşaatı Devam Eden
Biten
2
4
1
1
8
2
3
1
1
7
1
1
7
Planlanan
2
İnşaatı
Devam Eden
5
Başlamayan
KARS İL ÖZEL İDARESİ
2014 Yılı Su Kanal Hizmetleri Planlanan Çalışmalar
( Sondaj )
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
İLÇE ADI
SONUÇ
Merkez Tekneli
Merkez Kocabahçe
Kağızman Çiçekli
Sarıkamış Yarkaya
Kağızman Aş.Karagüney
Kağızman Kömürlü
Protokol Karşılığı DSİ yapıyor
Sözleşme Aşamasında
Bitti
Olumsuz Jeofizik
Jeofizik Etüt Yapıldı
Muhtar İstemiyor
7
Susuz Çığrıklı
Yaklaşık Maliyet Gitti
8
Kağızman Günindi Akdam Yaylası
Jeofizik Etüt Bekleniyor.
KARS İL ÖZEL İDARESİ
2014 Yılı Su Kanal Hizmetleri Planlanan Çalışmalar
( Kanalizasyon )
İlçe Adı
Planlanan
3
1
3
1
5
3
3
1
20
Merkez
Akyaka
Arpaçay
Digor
Kağızman
Sarıkamış
Selim
Susuz
TOPLAM
20
0
İnşaatı Devam
Eden
1
2
2
1
6
20
6
12
Başlanmayan
1
1
2
1
3
1
2
1
12
1
1
2
2
2014 YILI PLANLANAN KANALİZASYON PROJELERİ
S.
İLÇE
NO
1 Merkez
2 Merkez
3 Akyaka
4 Arpaçay
5 Arpaçay
6 Arpaçay
7 Digor
8 Kağızman
9 Kağızman
10 Kağızman
11 Kağızman
12 Kağızman
13 Sarıkamış
14 Sarıkamış
15 Sarıkamış
16 Selim
17 Selim
18 Selim
19 Susuz
KÖY ADI
YAPILACAK ÇALIŞMA
TAMAMLANMA YÜZDESİ
Kümbetli
Tekneli
Duraklı
Meydancık
Kuyucuk
Akçakale
Başköy
Karakuş
Kuloğlu
Yenice
Aşağıdut
Tomruktaş
Yeniköy
Hamamlı
Karapınar
Bayburt
Söğütlü
Başköy
İncesu
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Devam Ediyor
Yaklaşık Maliyet Gönderildi
Yaklaşık Maliyet Gönderildi
İhale Aşamasında
Bitti
İhale Aşamasında
İhale Aşamasında
Devam Ediyor
Yaklaşık Maliyet Gönderildi
Devam Ediyor
İhale Aşamasında
İhale Aşamasında
İhale Aşamasında
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Yaklaşık Maliyet Gönderildi
Devam Ediyor
Yaklaşık Maliyet Gönderildi
İhale Aşamasında
KARS İL ÖZEL İDARESİ
2014 Yılı Su Kanal Hizmetleri Planlanan Çalışmalar
( Sulama Kanalı )
S.
NO
İLÇE
KÖY ADI
YAPILACAK ÇALIŞMA
1
Merkez
Alaca
Devam Ediyor.
2
Digor
Kilittaş
Bitti
3
Digor
Halıkışla
Bitti
4
Kağızman
Aşağı Dut
Bitti
KARS İL ÖZEL İDARESİ
Su Kanal Hizmetler Müdürlüğü 2014 Yapılan
Çalışmalar
İÇME SUYU BAKIM ONARIM
ÇALIŞMALARI
H.İ.S. GÖLET YAPIM VE
BAKIM ONARIM
ÇALIŞMALARI
İDAREMİZCE
2014 YILI İÇME
SUYU ÇALIŞMALARI
92 Köy 247 Adet İş
Maliyeti : 465.533,25TL
Yeni Yapım : 1 Adet
Onarım : 13 Adet
Maliyeti : 102.753,00 TL
TOPLAM: 14 Adet
MOTOPOMP BAKIM
ONARIM VE MONTAJ
ÇALIŞMALARI
43 Adet Köy 93 Adet İş
Maliyeti : 74.172,00 TL
SONDAJ ÇALIŞMALARI
-
Maliyeti : 0,00 TL
SULAMA ÇALIŞMALARI
13 Km
Maliyeti : 44.533,13 TL
Toplam Maliyet: 411.938,63TL
Download

İçme Suyu - Kars İl Özel İdaresi