İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
BARİATRİK CERRAHİ VE BESLENME DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
BES411951-BARİATRİK CERRAHİ VE BESLENME
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Beslenme Ve Diyetetik
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Nihal Zekiye Erdem
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Perşembe günleri, saat 14:30-16:15 arası
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrenciler, bariatrik cerrahi sonrası hastanın beslenme durumunu
değerlendirebilecek ve uygun beslenme tedavisi planını oluşturacaklardır.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1- Morbid obezitenin tedavisinde uygulanan bariatrik cerrahi sonrası izlemi,
2- Diyet ile ilişkili uzun ve kısa süreli komplikasyonları,
3- Besin desteği ve diyet tedavisini, ekibin önemini,
4- Beslenme yetersizlikleri ve beslenme yöntemlerini öğrenerek, hastanın beslenme durumunu
değerlendirebilecek ve uygun beslenme tedavisi planını oluşturacaklardır.
Genel Yeterlilikler
Üretken, özdeğerlere saygılı, yaratıcı, sorgulayan, çevreye duyarlı, takım halinde
çalışabilme, eleştirel düşünebilme
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Bariatrik cerrahi tarihçesi, endikasyonları, kontrendikasyonları ve Yöntemleri
2. Bariatrik cerrahide ekibin önemi ve beslenme durumunun değerlendirlimesi
3. Makrobesin öğelerinin düzenlenmesi
4. Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun
değerlendirilmesi, izlenmesi
5. Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programları,
makale ve olgu sunumu
6. Bariatrik cerrahi yöntemlerinin beslenme yetersizlikleri ve metabolik komplikasyonları,
makale ve olgu sunumu
7. Çalışma Haftası
8. Ara Sınav
9. Bariatrik cerrahi yöntemlerinin diyete bağlı komplikasyonları, makale ve
olgu sunumu
10. Bariatrik cerrahi sonrası beslenme ve metabolik durumun izlenmesi,
makale ve olgu sunumu
11. Bariatrik cerrahi metabolik hastalıklarda ekonomik bir girişim midir?,
makale ve olgu sunumu
12. Makale ve olgu sunumu
13. Makale ve olgu sunumu
14. Makale ve olgu sunumu
15. Makale ve olgu sunumu
16. Makale ve olgu sunumu
17. Çalışma Haftası
18. Final Sınavı
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, gösterme, beyin fırtınası, dramatize etme
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere ve uygulamalara katılmakla, tartışmalarda yer almakla,
verilen ödevleri hazırlamakla ve zamanında teslim etmekle yükümlüdürler.
Ders Notu
Powerpoint sunuları, makale, kitap bölümleri
-Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. (eds). Krause's Food and the Nutrition Care Process.
Edition 13, 2012.
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
-Bariatrik Cerrahide Beslenme ve Diyet Tedavisi. In: Baysal A, Baş M. (eds). Yetişkinlerde
Ağırlık Yönetimi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Birinci Basım, 292-308, (2008).
ISBN: 978-975-92058-1-2.
-Alphan EM (edt). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Hatipoğlu Basım ve Yayın Sanayi Tic. Ltd.
Şti. Hatipoğlu Yayınları: 168, Beslenme ve Diyetetik Dizisi: 06. Baskı: Alp Ofset Matbaacılık Ltd.
Şti. Yayıncı Sertifika No: 13777. Ankara. Birinci Baskı, 277-304, (2013). ISBN:
978-975-8322-57-2.
-Mercanlıgil S, Dağ A. (eds). Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara. Türkiye Diyetisyenler Derneği
Yayını: 177-209, (2013).
-Obesity Surgery, Surgery for Obesity and Related Diseases vb. dergiler.
-The International Federation for the Surgery of OBESITY AND METABOLIC DISORDERS
(IFSO)(www.ifso.com)
-Surgery for Obesity and Related Diseases (www.soard.org)
-American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (https://asmbs.org)
-Türk obezite cerrahisi derneği (www.turkishobesitysurgery.com)
Download

bariatrik cerrahi ve beslenme