T.C.
YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Sayı
Konu
:38441337-105.00/ 367
: Kurul Toplantısı
24/07/2014
Öğretmen Arkadaşlara!
2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılı Sene Başı Toplantısı 01 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 14.00 ‘da okulumuz
Konferans Salonunda Öğretmenler Kurul Toplantısı yapılacaktır.
Bütün öğretmen arkadaşlarımın belirtilen gün ve saatte hazır bulunmalarını önemle rica ederim.
GÜNDEM
1.
2.
3.
4.
5.
Ebül Hayır GÜL
Okul Müdür
Açılış , yoklama, Saygı duruşu ve istiklal marşı
Yazman seçimi (iki asil iki yedek)
Gündem maddesinin okunması,varsa eklenecek maddeler,
Bir önceki kurulun değerlendirilmesi,
2013–2014 Eğitim-Öğretim yılının kısaca değerlendirilmesi
a)2014 ÖSS sonuçlarının değerlenirdirilmesi,
6. Atatürk ilkeleri, Milli Eğitim temel kanunu ve amaçlarının açıklanması (1739, 1702, 657) ve Anayasanın 24, 42, 58, 59 nolu maddeler)
7. En son Denetim Raporunun okunması;
8. 2014–2015 Eğitim Öğretim yılında yapılacak çalışmalar ve başarıyı artıracak tedbirlerin görüşülmesi,
a) İstenilen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin durumları,
b) Sınıf şube öğretmenleri kurulunun aktif halde çalıştırılmaları,
c) Rehberlik Servisinin daha aktif duruma getirilmesi,
d) Zümre öğretmenleri arasında sürekli diyalog ve işbirliği yapılması gibi önlemlerin alınması (Yılda en az 3 defa top.)
9. Kaynaştırma öğrencilerinin özel yönetim yönetmeliği doğrultusunda yetiştirilmesi,
10. Milli Bayramlarda, Anma ve kutlama günlerinde ve Bayrak törenlerinde personelin ve öğrencilerin hazır bulunması,
11. Öğretmenlerin görevleri;
a) Nöbet görevleri ve Derslere giriş – çıkışlar – Ders defterleri – Yoklama fişleri
b) Kılık – kıyafetler – izin ve rapor durumları
c)Yıllık planlar ve günlük planlar
d)Zümre başkanlarının seçimi ve zümre toplantılarının yapılması
e)Sınıf şube öğretmeler kurulunun toplanması
f)Ödev yönetmeliğinin gözden geçirilmesi,
g)Laboratuar planının yapılması ve kullanılması,
h)Öğretmenlere verilen duyuruların okunup imzalanması,
ı)Bütün öğretmenlerin branşları ile ilgili ders araç ve gereçlerinin sayımını yapmaları,
k)Öğretmen veli ilişkileri ve birinci dönem veli toplantısı gününün tespiti,
12. Çeşitli kulüplere, kurullara, komisyonlara üye seçimi;
a)Disiplin kurulu ( 2 asil 3 yedek öğretmenin gizli oyla seçimi) (OKÖDY : 20, 21)
b)Onur kurulunu başkan seçimi ((1 asil, 1 yedek) (OKYD : 13)
c)Okul Aile Birliği ( Denetleme Kuruluna 2 asıl, 2 yedek üye seçilmesi) (OABY : 11)
d)Satın alma ve sayım kurulu ( 2 asil 2 yedek üyenin seçilmesi)
e)Kantin denetiminde sorumlu öğretmenin seçimi ( 3 asil 2 yedek)
f)Tören komitesinin oluşturulması
g)Kitap okuma alışkanlığı, Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması, KAFDAĞI dergisine üye seçimi (Ankara okuyor projesinin
yürütülmesi) komisyonu (3 kişi)
h)9. Sınıf öğrenci kontenjan belirleme komisyonunun tespiti. (Müdür yrd – Rehber öğrt – 2 öğretmen - 1 Veli – Öğr. Mec. Bşk.)
ı) Sivil Savunma ekibinin oluşturulması
k)Kulüplerin tespiti
l)Kafdağı Dergisine iki öğretmen seçimi,
13. Rehberlik servisi ile ilgili ;
14. a) Rehberlik ve psikolojik danışma kurulu ,
b) Sınıf öğretmenlerinin tespiti,
c) Okul öğrenci meclisi,
d)Okul gelişimi yönetimi toplam kalite kurulu - TKY
15. Öğrencilerle ilgili;
a)Öğrenci devamsızlıkları ve geç gelen öğrencilerin durumu (SBY : 39)
b)Öğrenci kılık kıyafetleri
c)Öğrenci nöbetçiliği ve nöbet yerleri
16. Yarışmalar (Bilgi, kompozisyon, tiyatro şiir, resim, müzik, spor vb)
17. 2014 -2015 eğitim ve öğretim yılının açılış programının duyurulması
18. Dilek ve temenniler
19. Kapanış
Download

Bilgisayarınıza indirmek için tıklayın