DOKÜMAN NO : PLN 12
YAYIN TARİHİ : 01/06/2014
REVİZYON TARİHİ : 00
REVİZYON NO : 00
Syf : 1 / 1
2014 YILI
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA PLANI
FAALİYETLER
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
Geçmiş yıllarda yapılan
çalışmaların değerlendirilmesi
Personel Görüşlerinin alınması
Tarihçe
Organizasyon Yapısı
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat
Mali Durum Analizi
Paydaş Analizi
İç-Dış Çevre Analizi
SWOT Analizi
Vizyon - Misyon - Kurum Kültürü
Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler
Performans Kriterleri
Yıllık İş Planı
Maliyetlendirme
DAĞITIM
YKB, GSK, GSV, KYT / BİS, MBS, LBS,
SBY, TİS
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
KYT
YKB
PLANLANAN / TAMAMLANAN
X
PLANLANAN
TAMAMLANAN
Download

Zaman Planı