HABERLEŞME
POLİTİKASI
Doküman Kodu
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Yayın Tarihi
POL 07
00
00
01.06.2014
1/1
Sayfa No
Borsamızın haberleşme politikası; “Kırıkkale’nin en önemli geçim kaynağı olan
başta tarım sektörü olmak üzere diğer sektörlerle birlikte en yüksek katkıyı
vermek için doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgilerin paylaşımını,
haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleştirmek ve Kırıkkale Ticaret Borsası ile
üyelerimizin, üreticilerimizin, kurum ve kuruluşların ve halkımızın iletişimini
sağlıklı, zamanında ve doğru bilgilerle sağlamaktır.”
DAĞITIM
HAZIRLAYAN
KYT
KYT / BİS, GSK, YKB
ONAYLAYAN
YKB
Download

Haberleşme Politikası - Kırıkkale Ticaret Borsası