Doküman No:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Yayın Tarihi:
Sayfa No:
MAL KABUL FORMU
Tarih
Saat
Ürün
Üretim Tarihi
Son Kul.Tar.
Tedarikçi
Ürün
Araç
Sıcaklık Sıcaklık
Hammadde Kabul
Kriterleri
Kabul
Açıklama
Ret
Soğuk zincirle gelen gıdaların ısısı Max 8°C, Donmuş olarak gelen gıdaların ısısı ise Min -12 °C'dir.
RET:Max 8 °C ve Min -12 °C'nin dışında, paketleme ve diğer konularla ilgili Kabul-Ret koşullarına bakınız.
KONTROL
ONAY
İmza
Download

MAL KABUL FORMU