NO
SUT KODU
TEST ADI
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
SERUM (Kan örneği, ultrasonografi
1.TRİMESTER TARAMA TESTİ (10 çekildiği gün alınmalıdır/ikili tarama
1 901.120 HAFTA 3 GÜN-14 HAFTA 0 GÜN testleri bilgilendirme formu
ARASI)
gönderilmelidir/Hemolizli örnek kabul
edilmez.)
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay
1 ml
ECLIA
HER GÜN
13:00 E KADAR GELEN ERTESİ
GÜN 14:00 13:00 DEN SONRA
GELEN ERTESİ GÜN 16:00
2 900.100 11-DEOKSİKORTİZOL
SERUM
Buzdolabında 1 hafta, dondurulmuş
halde 6 ay ( Oda ısısında beklemiş
numuneler kabul edilmez)
1 ml
RIA
PAZARTESİ 16:00
CUMA 16:00
3
24 SAATLİK İDRAR (6N HCl üzerine
toplanan idrar)
Buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 2 ay
10 ml
KROMATOGRAFIK
+
ÇARŞAMBA, CUMA
SPEKTROFOTOME
TRIK
SERUM
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta,
dondurulmuş halde 6 ay
0.5 ml
RIA
13:00 E KADAR GELEN SAAT
HAFTA İÇİ HER GÜN 18:00, 13:00 DEN SONRA GELEN
ERTESİ GÜN 14:00
24 SAATLİK İDRAR (Asetik asit veya 6N
HCI veya borik asit üzerine idrar
toplanmalıdır ve soğukta saklanmalıdır)
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
1 hafta, dondurulmuş halde 2 hafta
5 ml
HPLC
ÇARŞAMBA, CUMA
1 ml
SPEKTROFOTOME
HER GÜN
TRİK
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
EIA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
EIA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
LC-MS/MS
PAZARTESİ,
ÇARŞAMBA, CUMA
10 GÜN SONRA
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
17-KETOSTEROİD
4 900.120 17-OH PROGESTERON
5 900.135
5-HIAA (5-OH-INDOL ASETİK
ASİT)
6 900.070 5'NÜKLEOTİDAZ
ACA IgG (Antikardiolipin
7 906.730
Antİkor)
ACA IgM (Antikardiolipin
8 906.740
Antikor)
NUMUNE TÜRÜ
SERUM
SERUM
SERUM
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
4 GÜN SONRA 16:00
3 GÜN SONRA 18:00
SERUM
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1
hafta, dondurulmuş halde 2 ay (EDTAlı
veya heparinli plazma kabul edilmez)
Özel Kağıda Emdirilmiş Kan
Özel kağıda emdirilmiş kan (iki yuvarlak
işaretli alana kan tamamen emdirilmeli),
serum veya plazma (lityum heparinli)
Serum-plazma : Oda ısısında kabul
edilmez, buzdolabında 12 saat, donmuş
halde 1 ay
EDTA'lı PLAZMA(Örnek alım saatleri
08:00-10:00 veya 16:00-18:00 aralarında
olmalıdır. Plazma kısa süre içerisinde
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir. Hemolizli örnek kabul
edilmez)
EDTA'lı PLAZMA ( Numune alındıktan
sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk
ortamda gönderilmelidir. Oda ısısında 2
saat ,dondurulmuş halde 1 ay
0.5 ml
12 900.160 ADA (Adenozin Deaminaz)
SERUM/PLEVRA MAYİ
Oda ısısında 24 saat,buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 6 ay
1 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN 16:00
3 GÜN SONRA 16:00
13 906.330 ADENOVİRUS ANTİJENİ
GAİTA (Sızdırmaz kapaklı bir kapta, en
geç 24 saat içinde,soğuk ortamda
gönderilmelidir.)
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 1 hafta( Formalin ve diğer
koruyucu içeren kablara alınmış gaita
örnekleri kabul edilmez.)
10 gr
ICA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
9 903.540
ACE (Angiotensin Converting
Enzim)
10 902.020 AÇİL KARNİTİN PROFİLİ
11 900.180
ACTH (Adrenokortikotropik
Hormon)
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
14 900.450 ADH (VAZOPRESSİN)
EDTA'LI PLAZMA(Numune alındıktan
sonra plazma hemoliz edilmeden soğuk
ortamda hemen ayrılmalı ve soğuk
ortamda gönderilmelidir.
Oda ısısında 2 saat,buzdolabında 6 saat,
donmuş halde 1 ay
2 ml
15 900.250 AFP (ALFA-FETOPROTEİN)
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 3 ay
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
RIA
SALI 16:00
PAZARTESİ 11:00
0.5 ml
ECLIA
HERGÜN
4 SAAT SONRA
16 900.250
AFP (ALFA-FETOPROTEİN) İKİNCİ SERUM (İkinci trimester tarama testi bilgi Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 1 hafta,
TRİMESTER NTD RİSK TAYİNİ
formu doldurulmalıdır.)
donmuş halde 1yıl
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
ERTESİ GÜN 16:00
17
AKONDROPLAZİ (ACH
)MUTASYON ANALİZİ
5 mL
PCR
HER GÜN
15 GÜN SONRA
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
EDTA'LI TAM KAN/Genetik istem formu
doldurulmalıdır.
SERUM
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
SİTRATLI PLAZMA
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat,
donmuş halde 2 hafta
1 ml
KOAGÜLOMETRİK ÇARŞAMBA ,CUMA
3 GÜN SONRA 18:00
20 911.360 ALA (Amino Levülinik Asit)
24 SAATLİK İDRAR/ SPOT İDRAR (İdrar
asetik asit üzerinde toplanmalı, karanlık
ve soğuk ortamda saklanmalı ve ışıktan
korunarak gönderilmelidir.)
Buzdolabında 4 gün, dondurulmuş halde
1 ay
10 ml
FOTOMETRİK
SALI
PAZARTESİ 13:00
21 900.210 ALBUMİN
SERUM
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
22 900.210 ALBUMİN (BOS), MAYİ
BOS, MAYİ
1 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 GÜN SONRA 16:00
23 900.220 ALDOLAZ
SERUM
1 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN 16:00
3 GÜN SONRA 16:00
24 900.230 ALDOSTERON,İDRAR
24 SAATLİK İDRAR (Borik asit üzerine
toplanmış)
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında
(koruyuculu) 1 hafta, donmuş halde 1 ay
10 ml
RIA
PAZARTESİ,
ÇARŞAMBA, CUMA
4 GÜN SONRA 18:00
Oda ısısında 4 saat,buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay Not: EDTA'lı plazma
kabul edilmez.
1 ml
RIA
PAZARTESİ,
ÇARŞAMBA, CUMA
4 GÜN SONRA 18:00
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 3 ay
1 ml
NEFELOMETRİK
HERGÜN
2 GÜN SONRA 13:00
5 mL
PCR
HER GÜN
1 HAFTA SONRA
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN
3 GÜN SONRA 16:00
18 901.500 AKŞ (Açlık kan şekeri)
19 904.280
AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI
(APC REZİSTANSI)
25 900.230 ALDOSTERON,SERUM
26 900.310 ALFA-1 ANTİTRİPSİN
27
ALFA-1 ANTİTRİPSİN
MUTASYON ANALİZİ (Genotip
Tayini)
28 904.270 ALFA-2 MAKROGLOBULİN
SERUM(Diüretikler, antihipertansif
ilaçlar, progesteronlar östrojenler
analizden en az 2 hafta önce
bırakılmalıdır.)
Örnek iki farklı pozisyonda alınır.
1) Ayakta: Hasta en az 2 saat ayakta
bekletildikten sonra kan alınır.
2) Yatarak : Hasta sabah yataktan
kalkmadan önce kan alınır.Hangi
pozisyonda kan alındığı belirtilmelidir.
Örnekler mutlaka soğuk ortamda
gönderilmelidir.
SERUM
Oda ısısında 8 saat,buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 8 saat,buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat,buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay. Hemolizli örnekler
kabul edilmez.
EDTALI TAM KAN (Genetik form
doldurulmalıdır.)
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 1 yıl
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
29
ALFA SUBUNİT PGH (PİTUİTER
GLİKOPROTEİN HORMON)
SERUM
30
ALFA TALASEMİ MUTASYON
ANALİZİ
EDTALI TAM KAN (Genetik form
doldurulmalıdır.)
31 900.340 ALKALEN FOSFOTAZ (ALP)
ALKALEN FOSFATAZ (KEMİĞE
SPESİFİK)
ALKALEN FOSFATAZ İZOENZİM
33 900.360
ELEKTROFOREZİ
32 900.350
34 900.200 ALT (SGPT)
35 900.361 ALÜMİNYUM
36 906.750
AMA (Anti Mitokondriyal
Antikor)
37 906.760 AMA Tip M2
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
Numunenin alındığı gün, soğuk ortamda
laboratuvarımıza gönderilmelidir. Aynı
gün gönderilemeyen örnekler
dondurularak saklanmalı ve kuru buz ile
gönderilmelidir.
0,5 ml
Oda ısısında 4 gün, buzdolabında 4 gün,
donmuş halde 2 ay Not: EDTA'lı plazma
kabul edilmez.
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 2 gün,
SERUM
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 1
SERUM
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 24 saat,buzdolabında 1
SERUM
hafta, donmuş halde 1 hafta Not:
Hemolizli örnekler kabul edilmez.
Not: Örnek uygun tüpe alınır ve
SERUM, 24 SAATLİK İDRAR, SPOT İDRAR,
saklanırsa eser element düzeyleri
BOS, DİYALİZ MAYİ
zamanla değişmez.
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
SERUM
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
SERUM
hafta, donmuş halde 1 yıl
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
IRMA
15 GÜNDE BİR
PAZARTESİ
ERTESİ GÜN 16:00
STRİPLE
MUTASYON
ANALİZİ
HER GÜN
20 GÜN SONRA
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
1 ml
RIA
SALI 16:00
CUMARTESİ 14:00
1 ml
ELEKTROFOREZ
LABORATUVARA
DANIŞINIZ.
LABORATUVARA DANIŞINIZ.
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
ICP-MS
HER GÜN
3 GÜN SONRA
3 ml
SERUM
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
0,5 ml
0,5 ml
2 ml
0,5 ml
ELISA
1 ml
İFA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA 16:00
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA 16:00
3 GÜN SONRA 14:00
3 GÜN SONRA 14:00
38 900.380 AMİNO ASİT (İDRAR)
24 SAATLİK İDRAR (6N HCl ÜZERİNE
TOPLANAN İDRAR)
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
7 gün, donmuş halde 1 ay
30 ml
HPLC
HAFTAİÇİ HER GÜN
39 900.380 AMİNO ASİT
SERUM (En az 12 saatlik açlıktan sonra
kan numunesi alınmalıdır ve 45 dk
içerisinde serum ayrılmalıdır)
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
1 hafta,donmuş halde 1 ay
2 ml
HPLC
HAFTA İÇİ HER GÜN 10 GÜN SONRA 14:00
40 902.940 AMİLAZ (Pankreatik)
SERUM
0,5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 GÜN SONRA
41 900.370 AMİLAZ (Total)
SERUM
0,5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
ERTESİ GÜN 18:00
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay,
donmuş halde kabul edilmez. Not: idrar
pH<6,0 ise amilaz aktivitesi %30 azalır:
İdrar pH’ sı <6,0 ise 2 mL/L % 5 NaOH
eklenerek pH’ nın >6,0 olması sağlanır.
10 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 GÜN SONRA 16:00
1 gr
ICA
1 ml
IHA
HER GÜN
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
4 SAAT SONRA
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
3 saat, donmuş halde 1 gün
2 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN
2 GÜN SONRA 16:00
42 900.370 AMİLAZ (İDRAR)
24 SAATLİK İDRAR
43 907.350 AMİP ANTİJENİ
GAİTA
44 907.360 AMİP ANTİKORU
SERUM
45 900.410 AMONYAK
46 903.550 AMYLOİD A
HEPARİNLİ PLAZMA (Plazma hemen
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir / Örnek hava ile temas
etmemelidir / Hemolizli örnekler kabul
edilmez.)
SERUM
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1ay,
donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay,
donmuş halde 1 ay
10 GÜN SONRA 14:00
3 GÜN SONRA 14:00
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
47 906.780 ANA (Anti Nükleer Antikor)
SERUM
48 906.770 ANCA TARAMA
SERUM
49 900.020 ANDROSTENEDION
SERUM
50
EDTA'LI PLAZMA
ANGIOTENSİN 2
51 907.101 ANTİ-CCP
SERUM
52 906.860 ANTİ- CENTROMERE B
SERUM
ANTİ DELTA (HEPATİT D VİRÜSÜ
53 907.240
SERUM
ANTİKORU)
54 906.400 ANTİ DNA ase B
SERUM
55 906.410 ANTİ ds DNA
SERUM
56 904.330 ANTİ FAKTÖR II a
SİTRATLI PLAZMA
57 904.340 ANTİ FAKTÖR Xa
SİTRATLI PLAZMA
58 906.450 ANTİ FOSFATİDİL SERİN IgG
SERUM
59 906.460 ANTİ FOSFATİDİL SERİN IgM
SERUM
60 906.480 ANTİ-FOSFOLİPİD IgM
SERUM
61 906.470 ANTİ-FOSFOLİPİD IgG
SERUM
62 906.960 ANTİ-GAD
SERUM
Anti-Glomerüler Bazal Membran
63 900.460
SERUM
Ant.
64 906.700 ANTİ HİSTON
SERUM
65 906.530 ANTİ HAV IgM
SERUM
66 906.510 ANTİ HAV TOTAL (IgG+IgM)
SERUM
67 906.580 ANTİ-HBc(IgM)
SERUM
68 906.560
ANTİ HBc (Total) (IgG+IgM)
(MEIA vb.)
SERUM
69 906.600 ANTİ-Hbe
SERUM
70 906.620 ANTİ-HBs (Hepatit B Antikoru)
SERUM
71 906.640 ANTİ-HCV (Hepatit C Antıkoru)
SERUM
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 6 ay
Plazma hemen ayrılmalı ve soğuk
ortamda gönderilmelidir / Hemolizli
örnekler kabul edilmez
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1yıl Not: Plazma
örneği kabul edilmez.
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat,
donmuş halde 2 hafta
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
MİKTAR
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
1 ml
ELISA
PZT-PERŞ
SALI-CUMA 14:00
1 ml
EIA
HAFTA İÇİ HER GÜN 3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
RIA
SALI, PERŞEMBE,
CUMARTESİ 16:00
3 GÜN SONRA 16:00
1 ml
RIA
15 GÜNDE BİR SALI
CUMARTESİ 14:00
1 ml
ECLIA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
IMMUNBLOT
PZT-ÇARŞ
4 GÜN SONRA 16:00
1 ml
EIA
SALI
3 GÜN SONRA 16:00
1 ml
NEFELOMETRİK
SALI
2 GÜN SONRA 18:00
1 ml
ELISA
PZT-PERŞ
SALI-CUMA 15:00
1 ml
KOAGÜLOMETRlK
HAFTA İÇİ HER GÜN
2 GÜN SONRA 16:00
16:00
1 ml
KOAGÜLOMETRlK HER GÜN
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
EIA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
EIA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
EIA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
EIA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
RIA
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ 14:00
1 ml
EIA
HAFTA İÇİ HER GÜN 3 GÜN SONRA 16.00
1 ml
EIA
HER GÜN
4 GÜN SONRA
1 ml
ELISA/ECLIA
HER GÜN
2 GÜN SONRA 18:00
1 ml
ELISA/ECLIA
HER GÜN
2 GÜN SONRA 18:00
1 ml
ELISA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
ELISA/ECLIA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
1 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
1 ml
ELISA/ECLIA
HER GÜN
12:00 KADAR GELENLER 18:00
12:00 DEN SONRA GELENLER
ERTESİ GÜN 14:00
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
72 906.650 ANTI HEV (TOTAL)
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
1 ml
EIA
PERŞEMBE 16:00
73
ANTI HIV
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
1 ml
ELİSA/ELFA
HER GÜN
ANTI- Hu
SERUM/BOS
1 ml
IMMUNBLOT
HERGÜN
12:00 KADAR GELENLER 18:00
12:00 DEN SONRA GELENLER
ERTESİ GÜN 14:00
3 GÜN SONRA
1 ml
RIA
ÇARŞAMBA 16:00
CUMARTESİ 14:00
1 ml
EIA
HER GÜN
4 GÜN SONRA 18:00
1 ml
EIA
HAFTA İÇİ HER GÜN 3 GÜN SONRA 18:00
2 ml
IMMUNBLOT
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
2 ml
IMMUNBLOT
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
EIA
HAFTA İÇİ HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
13:00
1 ml
EIA
HAFTA İÇİ HER GÜN 3 GÜN SONRA 18:00
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
906,67
74
75 906.710 ANTİ İNSÜLİN ANTİKORU
SERUM
76 906.720 ANTİ Jo-1
SERUM
77 906.850 ANTİ Scl 70
SERUM
78 907.020 ANTİ SS-A (RO-52)
SERUM
79 907.030 ANTİ SS-B (La)
SERUM
80 906.870 ANTİ-SM
SERUM
81 907.010 ANTİ-RNP
SERUM
82
906,75
ANTİ MİKROZOMAL ANTİKOR
(ANTİ TPO)
SERUM
Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 2 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay Not:Plazma örneği
kabul edilmez.
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 ay
0.5 ml
PAZARTESİ 14:00
83 900.475 ANTI MULLERİAN HORMON
SERUM
Buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1
ay, Oda ısısında kabul edilmez.
1 ml
EIA
PAZARTESİ
PERŞEMBE
3 GÜN SONRA
84 906.790
Anti Parietal Hücre Antikoru
(APCA)
SERUM
Oda ısısında 8 gün, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 1 yıl
1 ml
EIA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 14:00
85
ANTİ RETİKÜLİN ANTİKOR
SERUM
0.5 ml
IFA
86 906.860 ANTİ-SENTROMER ANTİKOR
SERUM
87 900.585 ANTI SKİN ANTİKOR
SERUM
88 906.880 Anti-TİROGLOBULİN
SERUM
89
SİTRATLI PLAZMA
ANTİTROMBİN III ANTİJENİ
90 904.350 ANTITROMBİN III AKTİVİTE
SİTRATLI PLAZMA
91
EDTA'LI TAM KAN
905,44
ANTİ TROMBOSİT ANTİKOR
92 900.490 APOLİPOPROTEİN-A
93 900.500 APOLİPOPROTEİN-B
SERUM (Örnek 10 saatlik sabah açlığında
alınmalıdır)
SERUM (Örnek 10 saatlik sabah açlığında
alınmalıdır)
94 904.290 APTT
SİTRATLI PLAZMA
95 905.760 ARB
BALGAM/İDRAR/BOS
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat,
donmuş halde 1 ay
Balgam,bronşiyal lavaj, idrar,oda ısısında
1 gün, buzdolabında ve donmuş halde
kabul edilmez.
1 ml
IMMUNBLOT
HAFTAİÇİ HER GÜN
16:00
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
15 GÜNDE BİR
PAZARTESİ
3 GÜN SONRA 16:00
3 GÜN SONRA 14:00
0.5 ml
IFA
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
1 ml
NEFELOMETRiK
SALI
PERŞEMBE 18:00
1 ml
KROMAJENiK/KO
ÇARŞAMBA CUMA
AGÜLOMETRiK
3 GÜN SONRA
5 ml
AKIM SiTOMETRi HAFTAİÇİ HER GÜN
3 GÜN SONRA 16.00
1 ml
NEFELOMETRiK
HER GÜN
2 GÜN SONRA 18:00
1 ml
NEFELOMETRiK
HER GÜN
2 GÜN SONRA 18:00
1 ml
KOAGÜLOMETRiK HERGÜN
AYNI GÜN SAAT 17:00
EZN BOYAMA
ERTESİ GÜN 14:00
HERGÜN
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
96 900,511 ARSENİK (SERUM/İDRAR)
SERUM (Kan lab.dan temin edilen lacivert
kapaklı K2 EDTA'lı tüpe alınıp gönderilir.)
97 704.550 ASA (ANTİ SPERM ANTİKOR)
SERUM
98 901.790
ASETAMİNOFEN
(PARACETAMOL)
Asetilkolin Reseptör Antikoru
(ACHR)
ASMA(Anti Smoth Muscle
100 906.420
Antikor)
99 906.340
SERUM
SERUM
SERUM
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 45 gün Not: Plazma
örnekleri kabul edilmez.
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay Not: Hemolizli
örnekler kabul edilmez.
SERUM
102 900.580 AST (SGOT)
SERUM
ASPERGİLLUS
103 907.390
(GALAKTOMANNAN) ANTİJENİ
SERUM ( Numune alındıktan sonra kapağı
açılmadan santrifüj edilerek serum
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
ayrılmalı ve mümkün olduğunca hava ile
2 gün, donmuş halde 2 gün
temas ettirilmeden laboratuvarımıza
gönderilmelidir.)
104 900.590 BAKIR
SERUM
105 900.590 BAKIR (ERİTROSİT İÇİ)
EDTA'LI TAM KAN
106 900.600 BAKIR (İDRAR)
24 SAATLİK İDRAR/ SPOT İDRAR
107 905.675 BALGAM KÜLTÜRÜ
BALGAM
108 900.420 BETA 2 GLİKOPROTEİN IgG
SERUM
109 900.430 BETA 2 GLİKOPROTEİN IgM
SERUM
110
BETA 2 TRANSFERRİN
BURUN VEYA KULAK AKINTISI (Burun ve
kulak akıntısı ile birlikte eş zamanlı olarak
alınacak serum gönderilir)
111
BETA KAROTEN
SERUM (10 saatlik sabah açlığı)
113 900.620
BETA-2 MİKROGLOBULİN
(İDRAR)
114 900.650 BETA-HCG
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
2ml/10ml ICP-MS
101 900.571 ASO (KANTİTATİF )
112 900.620 BETA-2 MİKROGLOBULİN
MİKTAR
Jelli tüplere alınan kan örnekleri kabul
edilmez.Örnek uygun tüpe alınır ve
saklanırsa eser element düzeyleri
zamanla değişmez.
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 1yıl
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 1yıl
Örnek ışıktan korunmalıdır.
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün,
SERUM
donmuş halde 6 ay
24 SAATLİK İDRAR (Örnek soğuk ortamda Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2
saklanmalıdır)
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
SERUM
hafta, donmuş halde 2 ay (Plazma
örnekleri kabul edilmez)
RAPOR TARİHİ
HER GÜN
4 GÜN SONRA 16:00
1 ml
EIA
PERŞEMBE
PAZARTESİ 14:00
1 ml
LC-MS/MS
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA 16:00
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
RIA
SALI 16:00
CUMA 14:00
1 ml
IFA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
TURBİDİMETRİK
HER GÜN
4 SAAT SONRA
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
2 ml
EIA
SALI 16:00
CUMA 16:00
2 ml
AAS
HER GÜN
5 GÜN SONRA 18:00
2 ml
AAS
CUMARTESİ 16:00
PERŞEMBE 16:00
10 ml
AAS
HER GÜN
5 GÜN SONRA 16.00
KÜLTÜR
HER GÜN
İKİ GÜN SONRA 16:00
2 ml
ELISA
CUMARTESİ
SALI 16:00
2 ml
ELISA
CUMARTESİ
SALI 16.00
1 ml
ELEKTROFOREZ
HER GÜN 16:00
4 GÜN SONRA 16:00
2 ml
SPEKTROFOTOME
PERŞEMBE 16:00
TRİK
PAZARTESİ 14:00
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
3 GÜN SONRA 16:00
4 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
3 GÜN SONRA 16:00
ECLIA
HER GÜN
2 SAAT SONRA
0.5 ml
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde kabul edilmez
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1yıl
ÇALIŞMA ZAMANI
0.5 ml
NO
SUT KODU
TEST ADI
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
EDTALI TAM KAN (Genetik istem formu
doldurulmalıdır.)
5 ml
PCR
HER GÜN
1 AY SONRA
116 900,681 BİKARBONAT (HCO3)
SERUM (Numune vakumlu tüple alınmalı
ve mümkün olan en kısa sürede serum
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1
ayrılmalıdır. Numune alımı ve serum
hafta, donmuş halde 1 ay serum ağzı
ayrılması sırasında numune hava ile
kapalı tüpte saklanmalıdır.
temas etmemelidir.)
1 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 GÜN SONRA 18:00
117 900.690 BİLİRUBİN (DİREKT)
SERUM
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
4 SAAT SONRA
118 902.700 BİLİRUBİN (NEONATAL)
KAPİLLER KAN
Kapiller
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
119 902.700 BİLİRUBİN (TOTAL)
SERUM
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
120 900.700 BİOTİDİNAZ AKTİVİTESİ
SERUM
1 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
5 GÜN SONRA 16:00
121
TAM KAN (Lacivert kapaklı K2 EDTAlı
tüpe kan örneği alınır ve gönderilir.)
5 ml
ICP-MS
HER GÜN
4 GÜN SONRA 18:00
122 900,701 BNP (B-Tipi Natriüretik Peptid)
HEPARİNLİ PLAZMA (Numune alındıktan
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat,
sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk
donmuş halde 4 ay
ortamda gönderilmelidir.)
1 ml
ECLIA
HER GÜN
ERTESİ GÜN 18:00
123 905.670 BOĞAZ KÜLTÜRÜ
BOĞAZ SÜRÜNTÜSÜ
KÜLTÜR
HER GÜN
2 GÜN SONRA 16:00
124 907.050 BORRELİA BURGDORFERİ IgG
SERUM
1 ml
IFA
PAZARTESİ 16:00
CUMA 16:00
BORRELİA BURGDORFERİ IgG
125 907.060
(WESTERN BLOT)
SERUM
1 ml
IMMUNBLOT
PAZARTESİ 16:00
CUMA 16:00
126 907.060 BORRELİA BURGDORFERİ IgM
SERUM
1 ml
IFA
PAZARTESİ 16:00
CUMA 16:00
1 ml
IMMUNBLOT
PAZARTESİ 16:00
CUMA 16:00
2 ml
FOTOMETRiK
İZOELEKTRİK
FOKUSLAMA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
PAZARTESİ 16:00
CUMA 14:00
1 ml
KÜLTÜR
HER GÜN
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
AGLÜTiNASYON
HER GÜN
ERTESİ GÜN 14:00
1 ml
AGLÜTiNASYON
HER GÜN
3 GÜN SONRA 16:00
1 ml
EIA
CUMARTESİ
ÇARŞAMBA 16:00
1 ml
EIA
CUMARTESİ
ÇARŞAMBA 16:00
AGLÜTiNASYON
HER GÜN
2 SAAT SONRA
115
127 907.040
128
BETA TALASEMİ MUTASYON
ANALİZİ
NUMUNE TÜRÜ
BİZMUT
BORRELİA BURGDORFERİ IgM
(WESTERN BLOT)
BOS ANALİZİ
SERUM
Işıktan korunması şartı ile oda ısısında 4
saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş
halde 6 ay
Işıktan korunması şartı ile oda ısısında 4
saat
Işıktan korunması şartı ile oda ısısında 4
saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş
halde 6 ay
Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 4 saat,
donmuş halde 1 ay
Transport besiyerinde ise oda ısısında 24
saat (buzdolabında ve donmuş halde
olan numuneler kabul edilmez)
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
BOS
129 900.710 BOS İMMUNELEKTROFOREZ
BOS
130 905.680 BOS KÜLTÜRÜ
BOS
131 907.080 BRUSELLA (TÜP)
SERUM
BRUSELLA AGLÜTİNASYON
132 907.070
(COOMBSLU)
SERUM
133 907.092 BRUSELLA IgM (2-ME)
SERUM
134 907,091 BRUSELLA IgG
SERUM
BRUSELLA TARAMA (Rose135 907.070
Bengal)
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 24 saat (Buzdolabında ve
donmuş halde olan numuneler kabul
edilmez)
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
1 ml
0.5 ml
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
136 901.940 BUN
SERUM
C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR (C1
137 900.760
inaktivatör)
SERUM
138 900.830 CA 19-9
SERUM
139 900.810 CA 125
SERUM
140 900.820 CA 15-3
SERUM
141 900.840 CA 72-4
SERUM
142 907.950 c-ANCA(Anti-PR3)
SERUM
CD4/CD8 analizi (CD4, CD8,
143 905.080 CD14, CD45 sonuçları ile beraber EDTALI TAM KAN
verilir.)
CEA (Karsino Embriyojenik
144 902.030
SERUM
Antijen)
145 907.140 CHLAMYDİA PNEUMONİAE IgM SERUM
146 907.130 CHLAMYDİA PNEUMONİAE IgG
SERUM
147 907.160 CHLAMYDİA TRACHOMATİS IgG SERUM
148 907.170 CHLAMYDİA TRACHOMATİS IgM SERUM
149 908.130 CHLAMYDİA PCR
ÖZELSÜRÜNTÜ, ÖN İDRAR
150 900,871 CİVA
EDTALI TAM KAN/24 SAATLİK İDRAR
151 907.180
CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TOKSİN
GAİTA
A
152 906.350 CMV IgG
SERUM
153
BOS
CMV IgG (BOS)
154 907.220 CMV IgG AVİDİTE TESTİ
SERUM
155 906.370 CMV IgM
SERUM
156 908.140 CMV PCR (Kantitatif)
SERUM / BOS / EDTALI TAM KAN
157 900.780 COMPLEMAN 3 (C3)
SERUM
158 900.790 COMPLEMAN 4 (C4)
SERUM
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat,
donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 gün,
donmuş halde 2 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 2 ay
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 2 ay
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında veya
donmuş halde kabul edilmez
MİKTAR
0.5 ml
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde 2 hafta
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde 2 hafta
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
NEFELOMETRİK
HER GÜN
2 GÜN SONRA 18:00
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
1 ml
ECLIA
HER GÜN
2 GÜN SONRA 18:00
1 ml
EIA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
5 ml
AKIM SiTOMETRi HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
EIA
CUMA 16:00
ÇARŞAMBA 14:00
EIA
CUMA 16:00
ÇARŞAMBA 14:00
EIA
CUMA 16:00
ÇARŞAMBA 14:00
EIA
CUMA 16:00
ÇARŞAMBA 14:00
PCR
PAZARTESİ
PERŞEMBE 16:00
ICP-MS
HER GÜN
4 GÜN SONRA 18:00
ICA
HER GÜN
2 GÜN SONRA 16.00
1 ml
ELISA/ELFA
HER GÜN
12:00 E KADAR GELEN TESTLER
AYNI GÜN 18:00 12:00 DEN
SONRA GELENLER ERTESİ GÜN
14:00
0.5 ml
ELISA/ELFA
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ 14:00
1 ml
ELFA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 16.00
1 ml
ELISA/ELFA
HER GÜN
12:00 E KADAR GELEN TESTLER
AYNI GÜN 18:00 12:00 DEN
SONRA GELENLER ERTESİ GÜN
14:00
1 ml
PCR
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ 14:00
1 ml
NEFOLEMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 18:00
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 18:00
1 ml
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
0.5 ml
hafta, donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
1.0 ml
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
1 ml
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
1 ml
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
1 ml
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 6 gün, buzdolabında 6 gün, 15 ml ÖN
donmuş halde kabul edilmez
İDRAR
Civa uçucu olduğu için 7 günden uzun
5 ml/10 ml
süreli saklamalarda konsantrasyonu
azalabilir
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 2 gün,
5 gr
donmuş halde 1 hafta
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
159 900.750 C-PEPTİD
SERUM
160 902.190 CPK (Kreatin Kinaz)
SERUM
161 902.240 CPK-MB (KÜTLE)
SERUM
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
Oda ısısında 3 saat, donmuş halde 1
hafta
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde1 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay
MİKTAR
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
1.5 ml
ECLIA
HER GÜN
2 GÜN SONRA 16:00
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
5 SAAT SONRA
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
5 SAAT SONRA
CROSSLİNKS (bkz
24 SAATLİK İDRAR( 6N HCl üzerine
162 901.050 PRİDİNOLİN,DEOKSİPRİDİNOLİN
toplanan idrar)
)
Oda ısısnda 2 saat, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 ay
5 ml
HPLC
PAZARTESİ
CUMARTESİ 14:00
163 900.901 CRP (KANTİTATİF)
SERUM
Oda ısısında 11 gün, buzdolabında 2 ay,
donmuş halde 3 yıl
1 ml
TÜRBİDİMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
164
EDTALI PLAZMA(Kan alındıktan sonra
37°C'lik su banyosunda yaklaşık 30 dk
bekletilmeli daha sonra santrifüj edilerek
plazma ayrılmalıdır)
2.5 ml
PRESİPİTASYON
HER GÜN 16:00
1 HAFTA SONRA
165 904.900 CRYOGLOBULİN
SERUM(Kan alındıktan sonra 37°C’lik su
banyosunda yaklaşık 30 dk bekletilmeli
daha sonra santrifüj edilerek serum
ayrılmalıdır)
2.5 ml
PRESİPİTASYON
HER GÜN 16:00
1 HAFTA SONRA
166 900.950 ÇİNKO
SERUM -AÇ OLARAK (hemolizli örnek
kabul edilmez)
2 ml
AAS
HER GÜN 12:00
5 GÜN SONRA 18.00
167 900.950 ÇİNKO (ERİTROSİT İÇİ)
EDTALI TAM KAN
2 ml
AAS
HER GÜN 12:00
4 GÜN SONRA 16:00
168 900.950 ÇİNKO (İDRAR)
24 SAAT'LİK İDRAR-SPOT İDRAR
10 ml
ASS
HER GÜN 12:00
4 GÜN SONRA SAAT 16:00
1 ml
GC-MS
SALI
10 GÜN SONRA 18:00
2 ml
KOAGÜLOMETRİK HER GÜN 12:00
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
EIA
SALI
CUMA 16:00
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
10 ml
HPLC
PAZARTESİ
CUMARTESİ 14:00
0.5 ml
169
CRYOFiBRİNOJEN
900,97
Çok uzun zincirli yağ asidleri
SERUM
(C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS))
170 904.400 D-DİMER
171 907.240
SİTRATLI PLAZMA (SOĞUK ORTAMDA
GÖNDERİLMELİDİR.)
DELTA ANTİJENİ (Hepatit D virüs
SERUM
antijeni)
172 901.020 DEMİR
SERUM
173 901.040 DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ
SERUM
Örnek uygun tüpe alınır ve saklanırsa
eser element düzeyleri zamanla
değişmez.
Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 2 hafta
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 1 yıl
Buzdolabında 2 saat donmuş halde 1 ay
Not: 10-12 saat açlık sonrası kan
alınmalıdır.
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 1ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 4 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 4 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
175 900.990 DHEA
24 SAATLİK İDRAR( 6N HCl üzerine
toplanan idrar)
SERUM
RIA
HERGÜN
2 GÜN SONRA 18:00
176 901.000 DHEA-SO4
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün
donmuş halde 2 ay
1 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
177 901.790 DiAZEPAM
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 4 gün,
donmuş halde 1 ay Not:Jelli tüpe alınan
kan örnekleri kabul edilmez
1 ml
HPLC
ÇARŞAMBA
CUMA 16:00
1 ml
ECLIA
HER GÜN
2 GÜN SONRA 18:00
1 ml
ECLIA
HER GÜN
2 GÜN SONRA 18:00
174
901,05
178 901.790
DEOKSİPRİDİNOLİN
DiFENiLHiDANTOiN
(EPDANTOİN)
179 901.790 DİGOKSİN
SERUM (SON İLAÇ DOZUNDAN 12 SAAT
SONRA ALINAN ÖRNEK)
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 4 gün,
donmuş halde 1ay (Jelli tüpe alınan kan
örnekleri kabul edilmez)
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 6 ay
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
180 901.010 DİHİDROTESTESTERON
SERUM
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 gün,
donmuş halde 6 ay
1 ml
RIA
HERGÜN
1 HAFTA SONRA
181 705.210 DİREKT COOMBS
EDTALI TAM KAN
Hemen çalışılmayacaksa buzdolabında 1
hafta
1 ml
AGLÜTİNASYON
HER GÜN
13:00 E KADAR GELEN TESTLER
18:00 13:00 DEN SONRA GELEN
TESTLER ERTESİ GÜN 14:00
5 ml
PCR
HER GÜN
1 AY SONRA
5 ml
PCR
HER GÜN
10 GÜN SONRA
1 ml
ELISA
HAFTA İÇİ HERGÜN
ERTESİ GÜN 14:00
1 ml
ELISA
HAFTA İÇİ HERGÜN
3 GÜN SONRA
5 ml
HPLC
PAZARTESİ 16:00
CUMARTESİ 14:00
2 ml
HPLC
PAZARTESİ 16:00
CUMARTESİ 14:00
182
183
DMD/BMD KAS DİSTROFİSİ
BAĞLANTI A.
DMD/BMD KAS DİSTROFİSİ
DELESYON A.
EDTALI TAM KAN (Genetik form
doldurulmalıdır.)
EDTALI TAM KAN (Genetik form
doldurulmalıdır.)
184 901.100 DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IgA
SERUM
185 901.110 DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IgG
SERUM
186 902.040 DOPAMİN (iDRAR)
187 902.040 DOPAMİN (PLAZMA)
24 SAATLİK İDRAR( 6N HCl üzerine
toplanan idrar)
HEPARİNLİ PLAZMA (Plazma ayrıldıktan
sonra dondurulmalıdır.)
188 901.130 D-XYLOSE ABSORSİYON TESTİ
SERUM VE İDRAR/Laboratuvara danışınız.
189
EBV EA IGM
SERUM
190 907.280 EBV-EA IGG
SERUM
191 907.290 EBV-EBNA IgG
SERUM
192 907.300 EBV-EBNA IgM
SERUM
193 907.310 EBV-VCA IgG
SERUM
194 907.320 EBV-VCA IgM
SERUM
195 908.991 EBV PCR
SERUM
196 906.430 EMA (ENDOMYSİAL ANTIKOR)
SERUM
ENA ANTİKORLARI (6'LI PANEL)
197 907.340 (RNP/Sm,Sm,SS-A, SS-B,Scl-70,Jo- SERUM
1)
ENTEROVİRUS PCR (Coxsaccie A
198
ve B , Echovirus, Poliovirus
EDTALI PLAZMA , BOS, SPOT İDRAR
Enterovirus 68-71 vb.)
199 904.460 EOZİNOFİL
200 904.450
EOZİNOFİL KATYONİK PROTEİN
(ECP)
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 2 ay,
donmuş halde 6 ay
Buzdolabında 2 gün, donmuş halde 1 ay
SPEKTROFOTOME
HER GÜN
TRİK
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
EIA
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ 14:00
1 ml
EIA
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ 14:00
1 ml
EIA
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ 14:00
1 ml
EIA
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ 14:00
1 ml
EIA
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ 14:00
1 ml
EIA
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ 14:00
1 ml
PCR
PAZARTESİ
PERŞEMBE 16:00
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
1 ml
ELISA
HERGÜN
13:00 E KADAR GELEN TESTLER
18:00 13:00 DEN SONRA GELEN
TESTLER ERTESİ GÜN 14:00
Oda ısısnda 8 saat, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl Not: Plazma örneği
kabul edilmez.
2 ml
IMMUNBLOT
HAFTA İÇİ HERGÜN
3 GÜN SONRA 18:00
2 ml
REAL TIME PCR
CUMA 16:00
PERŞEMBE 18:00
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 1 yıl
EDTALI TAM KAN
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde kabul edilmez
2 ml
PERİFERİK YAYMA HER GÜN
2 SAAT SONRA
SERUM
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
5 gün, donmuş halde 1 yıl
1 ml
ECLIA
2 GÜN SONRA 18:00
HER GÜN
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
24 SAATLİK İDRAR( 6N HCl üzerine
toplanan idrar)
24 saatlik idrar ( Asetik asit ve 6N HCl
veya borik asit üzerine idrar
toplanmalıdır) Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 ay, dondurulmuş halde
6ay
10 ml
HPLC
SALI 16:00
PAZARTESİ 14:00
202 902.040 EPİNEFRİN (PLAZMA)
EDTALI PLAZMA
Heparinli plazma (Numune alındıktan
sonra plazma hemoliz edilmeden hemen
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir.)Buzdolabında 2 gün,
dondurulmuş halde 1 ay
3 ml
HPLC
ÇARŞAMBA 16:00
PAZARTESİ 14:00
203 904.470 ERİTROPOETİN
SERUM
1 ml
ECLIA
HAFTA İÇİ HER GÜN 2 GÜN SONRA 18:00
204 901.160 ESTRADİOL (E2)
SERUM
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
205 901.170 ESTRİOL (SERBEST)
SERUM
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
206 901,791 ETOSÜKSİMİD (PETİMİD)
SERUM
1 ml
HPLC
HERGÜN
3 GÜN SONRA 18:00
2 ml
KOAGÜLOMETRİK
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ
SALI-CUMA 18:00
5 ml
REAL TIME PCR
HER GÜN
3 HAFTA SONRA 18:00
SİTRATLI PLAZMA(Kan, sodyum sitrat
içeren vakumlu tüplere, tüpün üzerindeki
çizgiye kadar alınmalı ve alındıktan sonra
8-10 kez yavaşça alt-üst ederek karışması
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
sağlanmalıdır. 30 dk içerisinde 2500
donmuş halde 2 hafta
devirde 10 dk santrifüj edilerek plazma
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir Lipemik örnek kabul
edilmez)
2 ml
KOAGÜLOMETRİK
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ
SALI-CUMA 18:00
Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde kabul edilmez Not: Serum
ve donmuş tam kan örnekleri kabul
edilmez
2 ml
REAL TIME PCR
HERGÜN
3 HAFTA SONRA 18:00
201 902.040 EPİNEFRİN (İdrar)
207 904.530 FAKTÖR II (PROTROMBİN)
208
FAKTÖR II GEN MUTASYONU
209 904.530 FAKTÖR V (PROAKSELERİN)
210 908.991
FAKTÖR V LEİDEN MUTASYON
ANALİZİ
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 2 ay
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 2 ay
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 6 ay
SİTRATLI PLAZMA(Kan, sodyum sitrat
içeren vakumlu tüplere, tüpün üzerindeki
çizgiye kadar alınmalı ve alındıktan sonra
8-10 kez yavaşça alt-üst ederek karışması Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
sağlanmalıdır. 30 dk içerisinde 2500
donmuş halde 2 hafta
devirde 10 dk santrifüj edilerek plazma
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir Lipemik örnek kabul
edilmez)
EDTALI KAN
EDTALI TAM KAN
NO
SUT KODU
TEST ADI
211 904.530 FAKTOR VII (PROKONVERTİN)
212 904.530 FAKTOR VIII
213 904.550 FAKTÖR VIII İNHİBİTÖRÜ
214 904.530 FAKTÖR IX (Christmas)
215 904.530 FAKTÖR IX İNHİBİTÖRÜ
216 904.530 FAKTOR X (Stuart faktor)
NUMUNE TÜRÜ
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
SİTRATLI PLAZMA(Kan, sodyum sitrat
içeren vakumlu tüplere, tüpün üzerindeki
çizgiye kadar alınmalı ve alındıktan sonra
8-10 kez yavaşça alt-üst ederek karışması
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
sağlanmalıdır. 30 dk içerisinde 2500
donmuş halde 2 hafta
devirde 10 dk santrifüj edilerek plazma
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir Lipemik örnek kabul
edilmez)
SİTRATLI PLAZMA(Kan, sodyum sitrat
içeren vakumlu tüplere, tüpün üzerindeki
çizgiye kadar alınmalı ve alındıktan sonra
8-10 kez yavaşça alt-üst ederek karışması Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
sağlanmalıdır. 30 dk içerisinde 2500
donmuş halde 2 hafta
devirde 10 dk santrifüj edilerek plazma
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir Lipemik örnek kabul
edilmez)
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
SİTRATLI PLAZMA
donmuş halde 2 hafta
SİTRATLI PLAZMA(Kan, sodyum sitrat
içeren vakumlu tüplere, tüpün üzerindeki
çizgiye kadar alınmalı ve alındıktan sonra
8-10 kez yavaşça alt-üst ederek karışması Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
sağlanmalıdır. 30 dk içerisinde 2500
donmuş halde 2 hafta
devirde 10 dk santrifüj edilerek plazma
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir Lipemik örnek kabul
edilmez)
SİTRATLI PLAZMA(Kan, sodyum sitrat
içeren vakumlu tüplere, tüpün üzerindeki
çizgiye kadar alınmalı ve alındıktan sonra
8-10 kez yavaşça alt-üst ederek karışması Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
sağlanmalıdır. 30 dk içerisinde 2500
donmuş halde 2 hafta
devirde 10 dk santrifüj edilerek plazma
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir Lipemik örnek kabul
edilmez)
SİTRATLI PLAZMA(Kan, sodyum sitrat
içeren vakumlu tüplere, tüpün üzerindeki
çizgiye kadar alınmalı ve alındıktan sonra
8-10 kez yavaşça alt-üst ederek karışması Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
sağlanmalıdır. 30 dk içerisinde 2500
donmuş halde 2 hafta
devirde 10 dk santrifüj edilerek plazma
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir Lipemik örnek kabul
edilmez)
MİKTAR
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
2 ml
KOAGÜLOMETRİK
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ
SALI-CUMA 18:00
2 ml
KOAGÜLOMETRİK
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ
SALI-CUMA 18:00
1 ml
KOAGÜLOMETRİK
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ
SALI-CUMA 18:00
1 ml
KOAGÜLOMETRİK
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ
SALI-CUMA 18:00
1 ml
KOAGÜLOMETRİK
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ
SALI-CUMA 18:00
1 ml
KOAGÜLOMETRİK
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ
CUMA ,SALI 18:00
NO
SUT KODU
TEST ADI
217 904.530 FAKTOR XI
218 904.530
FAKTÖR XII (HAGEMAN
FAKTÖRÜ)
219 904.530 FAKTÖR XIII (TARAMA)
220 901.030 FeCl3 TESTİ
221 901.210 FENİLALANİN (KANTİTATİF)
222
FENİLKETONURİ MUTASYON
TARAMASI
NUMUNE TÜRÜ
SİTRATLI PLAZMA(Kan, sodyum sitrat
içeren vakumlu tüplere, tüpün üzerindeki
çizgiye kadar alınmalı ve alındıktan sonra
8-10 kez yavaşça alt-üst ederek karışması
sağlanmalıdır. 30 dk içerisinde 2500
devirde 10 dk santrifüj edilerek plazma
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir Lipemik örnek kabul
edilmez)
SİTRATLI PLAZMA(Kan, sodyum sitrat
içeren vakumlu tüplere, tüpün üzerindeki
çizgiye kadar alınmalı ve alındıktan sonra
8-10 kez yavaşça alt-üst ederek karışması
sağlanmalıdır. 30 dk içerisinde 2500
devirde 10 dk santrifüj edilerek plazma
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir Lipemik örnek kabul
edilmez)
SİTRATLI PLAZMA(Kan, sodyum sitrat
içeren vakumlu tüplere, tüpün üzerindeki
çizgiye kadar alınmalı ve alındıktan sonra
8-10 kez yavaşça alt-üst ederek karışması
sağlanmalıdır. 30 dk içerisinde 2500
devirde 10 dk santrifüj edilerek plazma
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir Lipemik örnek kabul
edilmez)
SPOT İDRAR (Sabah ilk idrar tercih edilir.
Soğuk ortamda saklanmalı ve
gönderilmelidir)
SERUM (AÇLIK), ÖZEL KAĞIDA
EMDİRİLMİŞ TOPUK KANI
Yenidoğan tarama kağıdına emdirilmiş
kan örneği (Genetik form
doldurulmalıdır.)
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta
1 ml
KOAGÜLOMETRİK
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ
SALI-CUMA 18:00
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta
1 ml
KOAGÜLOMETRİK
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ
SALI-CUMA 18:00
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta
1 ml
KOAGÜLOMETRİK
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ
SALI-CUMA 18:00
5 ml
KİMYASAL
HER GÜN 16:00
ERTESİ GÜN 16:00
1 ml
LC-MS-MS
HER GÜN
10 GÜN SONRA 16:00
5 ml
DNA DİZİ ANALİZİ SALI 16:00
10 GÜN SONRA
223 901.790 FENİTOİN (Bkz. Difenihidentoin)
224 901.790 FENOBARBİTAL (LUMİNAL)
SERUM
Oda ısısında 6 hafta, buzdolabında 6
hafta, donmuş halde 1 yıl ( Jelli tüpe
alınan kan örnekleri kabul edilmez)
1 ml
ECLIA
HER GÜN 16:00
3 GÜN SONRA 14:00
225 901.220 FERRİTİN
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
226
EDTALI TAM KAN (Genetik form
doldurulmalıdır.)
FGFR3 DNA DİZİ ANALİZİ
227 904.610 FİBRİNOJEN
SİTRATLI PLAZMA
228 904.630 FİBRONEKTİN
EDTALI PLAZMA, MAYİ
229
FİBROTEST-ACTİTEST
SERUM
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde 1 ay
5 ml
DNA DİZİ ANALİZİ HER GÜN
LABORATUVARA DANIŞINIZ.
1 ml
KOAGÜLOMETRİK HER GÜN
AYNI GÜN 17:00
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
SPEKTROFOTOME
HER GÜN 16:00
TRİK,
NEFELOMETRİK
5 GÜN SONRA 16:00
NO
SUT KODU
230
231
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
FDP (Fibrin Yıkım Ürünleri) (Bkz.
D-Dimer)
FMF GEN MUTASYONU (6
EDTALI TAM KAN (Genetik form
MUTASYON)
doldurulmalıdır.)
232 901.240 FOLİK ASİT
SERUM
233 901.260 FOSFOR
SERUM
234 901.260 FOSFOR (İDRAR)
24 SAATLİK İDRAR
235 903.280 FREE PSA (SERBEST PSA)
SERUM
236 903.470 FREE T3 (FT3)
SERUM
237 903.480 FREE T4 (FT4)
SERUM
238 901.270 FRUKTOZAMİN
SERUM
239 901.280 FSH
SERUM
240
FTA - Abs
G6PD (Glukoz 6
Fosfatdehidrogenaz)
SERUM, BOS
GAİTADA REDÜKTAN MADDE
GAİTA
241 901.510
242
243 905.870 GAİTA MİKROSKOBİSİ-PARAZİT
EDTALI TAM KAN
GAİTA
245 901.320 GAİTADA Ph
GAİTA
GAİTADA CRYPTOSPORİDİUM
ANTİJENİ
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 2 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 2 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde kabul edilmez
Gaita örneği herhangi temiz bir kaba
alındıktan sonra pamuklu eküvyon çubuk
gaitanın birkaç bölgesine
batırılır.Transport besiyeri ile
labovatuvara gönderilir.Hemen
gönderilemeyecekse oda ısısında 24 saat
bekletilmelidir.
GAİTA (Toplandıktan sonra 1 saat içinde Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
%10'luk formalin solüsyonu içine konur.) 2 gün, donmuş halde 2 gün
247 905.930 GAİTADA GİZLİ KAN
GAİTA
248 907.980 GAİTADA ROTAVİRÜS ANTİJEN
GAİTA
249 901.370 GALAKTOZ
SODYUM FLORİDLİ TAM KAN VEYA İDRAR
250 901.400 GASTRİN
SERUM 10 saat sabah açlığı(örnek
alımından 24 saat önce antiasit,
antikolinerjik, H2 res. Blokeri
alınmamalıdır)
251 901.420 GEBELİK TESTİ
İDRAR
MİKTAR
5 ml
GAİTA
244 905.672 GAİTA KÜLTÜRÜ
246 905.830
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
Oda ısısında 1saat, buzdolabında 36 saat,
donmuş halde 3 gün
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
DİZİ ANALİZİ
HER GÜN
1 AY SONRA
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
FOTOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 18:00
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
1 ml
IFA
PERŞEMBE 16:00
PAZARTESİ 14.00
3 ml
FOTOMETRİK
HAFTA İÇİ HER GÜN 2 GÜN SONRA 18:00
1 ml
0.5 ml
GAİTA Kimyasal
ÖRNEĞİ
GAİTA MİKROSKOBİK
ÖRNEĞİ
HER GÜN
4 SAAT SONRA
HER GÜN
1 SAAT SONRA
GAİTA
KÜLTÜR
ÖRNEĞİ
HER GÜN
2 GÜN SONRA 14:00
GAİTA
Kimyasal
ÖRNEĞİ
HER GÜN
2 SAAT SONRA
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 18:00
HER GÜN
2 SAAT SONRA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
10 gr
ICA
GAİTA
ICA
ÖRNEĞİ
GAİTA
ICA
ÖRNEĞİ
2 ml
FOTOMETRİK
PAZARTESİ 16:00
CUMARTESİ 14:00
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 5 saat,
donmuş halde 1 ay
1 ml
ECLIA
HERGÜN
2 GÜN SONRA 18:00
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde kabul edilmez
5 ml
ICA
HER GÜN
2 SAAT SONRA
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 2 ay
252 901.390 GGT
SERUM
253 900.740 GH (GROWTH HORMON)
SERUM (10 saat sabah açlığı /Hasta örnek Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta,
alımından önce 30 dk dinlendirilmelidir) donmuş halde 2 ay
254 906.490 GLİADİN ANTİKOR IgA
SERUM
255 906.500 GLİADİN ANTİKOR IgG
SERUM
256 901.520 GLUKOZ (50 GR YÜKLEME)
SERUM
257 902.620
GLUKOZAMİNOGLiKANLAR
(Mukopolisakkaritler)
258 906.960
GLUTAMİK ASiT
DEKARBOKSİLAZ (Bkz.Anti GAD)
24 SAATLİK İDRAR, SPOT İDRAR
259 901.470 GLUKAGON
Abrotinin EDTALI PLAZMA
(LAB.İSTEYİNİZ) (Numune dondurularak
saklanmalı ve gönderilmelidir.)
260 905.760 GRAM BOYAMA
İSTENİLEN NUMUNE
261 908.020 GRUBER- WİDAL (LAM)
SERUM
262 908.020 GRUBER- WİDAL (TÜP)
SERUM
263
Hastadan ve aynı kan grubundaki sağlıklı
bir kişiden alınacak EDTA'lı tam kan (3 ml)
ve serum (5ml)
HAM TESTİ
264 901.550 HAPTOGLOBİN
SERUM(Açlık kan örneği tercih edilir)
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında ve buzdolabında kabul
edilmez, donmuş halde 1 ay
MİKTAR
0.5 ml
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
1 ml
RIA
HER GÜN
13:00 E KADAR GELEN TESTLER
18:00 13:00 DEN SONRA GELEN
TESTLER ERTESİ GÜN 14:00
1 ml
EIA
HAFTA İÇİ HER GÜN 3 GÜN SONRA
1 ml
EIA
HAFTA İÇİ HER GÜN 3 GÜN SONRA
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
20 ml
FOTOMETRİK
PAZARTESİ 16:00
10 GÜN SONRA
1 ml
Oda ısısında 3 ay, buzdolabında 3 ay,
donmuş halde 3 ay
LABORATUVARA DANIŞINIZ.
MİKROSKOBİK
HER GÜN
13:00 E KADAR GELEN TESTLER
18:00 13:00 DEN SONRA GE-LEN
TESTLER ERTESİ GÜN 14:00
1 ml
AGLÜTİNASYON
HER GÜN
2 SAAT SONRA
1 ml
AGLÜTİNASYON
HER GÜN
ERTESİ GÜN 16:00
KALİTATİF
HER GÜN
2 GÜN SONRA 14:00
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 18:00
2 ml
TURBİDİMETRİK
HER GÜN
4 SAAT SONRA
1 ml
ECLIA
HERGÜN
4 SAAT SONRA
1 ml
ELISA/ECLIA
HER GÜN
12:00 E KADAR GELEN TESTLER
18:00 12:00 DEN SONRA GELEN
TESTLER ERTESİ GÜN 14:00
1 ml
REAL TİME PCR
SALI
ÇARŞAMBA 14:00
1 ml
REAL TİME PCR
CUMA
CUMARTESİ 14:00
1 ml
İMMUNBLOT
HER GÜN
ERTESİ GÜN 17:00
Hazırlanan preparat havada kurutularak
tesbit edildikten sonra saklanabilir.
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
RAPOR TARİHİ
265 906.510 HAV IgG (Bkz.ANTİ HAV IgG)
266 906.530 HAV IgM (Bkz.ANTİ HAV IgM)
267 901.460 HbA1c
EDTALI TAM KAN
268 907.420 HBeAg
SERUM
269 907.450 HBsAg
SERUM
270 908.150 HBV DNA (PCR )
SERUM
271 908.170 HCV RNA (PCR)
SERUM
272 909.200 HCV DOĞRULAMA
SERUM
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 5 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 20 gün
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
273 908.160 HCV GENOTİPLENDİRME
SERUM
274 901.580 HDL KOLESTEROL
SERUM
275 908.171 HDV RNA
SERUM/PLAZMA
276 907.490 HELİCOBACTER PYLORİ ANTİJEN GAİTA
277 907.500 HELİCOBACTER PYLORİ IgA
SERUM
278 907.530 HELİCOBACTER PYLORİ IgG
SERUM
279 901.620 HEMATOKRİT
EDTALI TAM KAN
280 901.610 HEMOGLOBİN
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
Oda ısısında 6 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 4 ay Not:6 saat içinde
serum ayrılmalı ve dondurulmalıdır
2 ml
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 6 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 4 ay
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 hafta (Gaita örneği
koruyucu içermeyen bir kaba
alınmalıdır.)
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl
0.5 ml
2 ml
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
REAL TIME PCR
15 GÜNDE BİR
PERŞEMBE
3 GÜN SONRA 17:00
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
PCR
ÇARŞAMBA
1 HAFTA SONRA 16:00
HER GÜN
2 SAAT SONRA
GAİTA
ICA
ÖRNEĞİ
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA CUMA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA CUMA
1 ml
EIA
1 ml
EIA
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat
2 ml
CELL COUNTER
HER GÜN
2 SAAT SONRA
EDTALI TAM KAN
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat
2 ml
CELL COUNTER
HER GÜN
2 SAAT SONRA
EDTALI TAM KAN
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
1 hafta, donmuş halde kabul edilmez
2 ml
HPLC
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA CUMA
14:00
ERTESİ GÜN 13:00
282 901.620 HEMOGRAM (TAM KAN SAYIMI) EDTALI TAM KAN
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat
(MPV hariç, sadece 8 saat stabildir),
donmuş halde kabul edilmez
2 ml
CELL COUNTER
HER GÜN
2 SAAT SONRA
5 ml
MiKROSKOBİK +
KİMYASAL
HER GÜN 16:00
ERTESİ GÜN 16:00
1 ml
AGLÜTİNASYON
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 14:00
281 904.690
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ
(HPLC)
283
HEMOSİDERİN
SPOT İDRAR(Sabah ilk idrar tercih edilir.
Soğuk ortamda saklanmalı ve
gönderilmelidir)
284 907.830
HETEROFİL ANTİKORLAR
(Monospot)
SERUM
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 GÜN SONRA 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
285 908.220 HIV 1 PROVİRAL DNA
EDTALI TAM KAN
3 ml
PCR
PAZARTESİ
PERŞEMBE 14:00
286 908.220 HIV 1 RNA (KANTİTATİF)
EDTALI PLAZMA
1 ml
REAL TIME PCR
PAZARTESİ
CUMA 18:00
10 ml
HPLC
PERŞEMBE
SALI GÜNÜ 18:00
5 ml
PCR-SSP
PAZARTESİ
1 HAFTA SONRA 16:00
5 ml
FC
HER GÜN
3 GÜN SONRA
5 ml
FC
HAFTA İÇİ HERGÜN
3 GÜN SONRA
5 ml
FC
HER GÜN
4 GÜN SONRA
287 901.640 HİDROKSİPROLİN (İDRAR)
288
HLA B5 (51,52)
289 904.770 HLA B7
Soğuk ortamda saklanmalı ve ışıktan
korunarak gönderilmelidir. İdrar
24 SAATLİK İDRAR (6 N HCl üzerine
toplanmadan 3 gün önce et, tavuk
toplanan idrar)
ürünleri ve jelatinli gıdalar
yenilmemelidir.
Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 3 gün,
EDTA'LI TAM KAN(2 TÜP GÖNDERİLECEK)
donmuş halde kabul edilmez
EDTALI TAM KAN
290 905.080 HLA B27
EDTALI TAM KAN
291 904.780 HLA -DR
EDTALI TAM KAN,HEPARİNLİ TAM KAN
Oda ısısında 3 gün, buzdolabında ve,
donmuş halde kabul edilmez
NO
SUT KODU
TEST ADI
292 901.680 HOMOSİSTEİN
NUMUNE TÜRÜ
EDTALI PLAZMA (Numune alınması için
sabah açlığı tercih edilir. Numune
alındıktan 20 dakika sonra plazma
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir)
Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
Soğuk ortamda saklanmalı ve ışıktan
korunarak gönderilmelidir. Askorbik asit
interferansal neden olduğundan son 48
saat içinde C vitamini kullanılmamalıdır
293
HOMOSİSTİN (İDRAR)
SPOT İDRAR
294 908.230
HPV DNA (Human Papilloma
Virus) PCR
SÜRÜNTÜ / BİYOPSİ ÖRNEĞİ
295 907.530 HSV1 IgM
SERUM
296 907.520 HSV1 IgG
SERUM
297 907.560 HSV2 IgG
SERUM
298 907.570 HSV2 IgM
SERUM
299 902.040 HVA (HOMOVANİLİK ASIT)
24 SAATLİK İDRAR (6 N HCl üzerine
toplanan idrar)
300 907.620 IgA
SERUM / BOS
301 901.710 IgD
SERUM
302 903.890 IgE
SERUM
303 903.680 IGF-1 (SOMATOMEDİN-C)
SERUM
304
SERUM
IGFBP-3
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
305 907.630 IgG
SERUM / BOS
306 907.790 IgG 1
SERUM
307 907.790 IgG 2
SERUM
308 907.790 IgG 3
SERUM
309 907.790 IgG 4
SERUM
310 901.720 IgG İNDEKSİ
SERUM+BOS/Serum ve BOS eşzamanlı
olarak alınmalıdır
311 907.640 IgM
SERUM
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
1 hafta, donmuş halde 2 hafta
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay (24 saat içinde
dondurulursa)
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde 1 yıl ( EDTA'lı plazma
kabul edilmez)
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 1 yıl (24 saat içinde
dondurulursa)
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 1 yıl
MİKTAR
1.5 ml
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
CLIA
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
KOLORİMETRİK
HER GÜN
3 GÜN SONRA 16:00
PCR
PAZARTESİ 16:00
CUMA SAAT 11.00
1 ml
EIA
HERGÜN
4 GÜN SONRA 16:00
1 ml
EIA
HERGÜN
4 GÜN SONRA 16:00
1 ml
EIA
HERGÜN
4 GÜN SONRA 16:00
1 ml
EIA
HERGÜN
4 GÜN SONRA 16:00
5 ml
HPLC
ÇARŞAMBA CUMA
5 GÜN SONRA
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
RID
HER GÜN
4 GÜN SONRA 18:00
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
CLIA
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
0.5 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 14:00
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
5 ml
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
312 906.320 İSLET (ADACIK) ANTİKORU
SERUM
313 900.710 İMMÜNELEKTROFOREZ (BOS)
BOS/EŞ ZAMANLI ALINMIŞ SERUM
314 903.560
İMMÜNFİKSASYON
ELEKTROREZ(İDRAR)
24 SAATLİK İDRAR
315 903.560
İMMÜNFİKSASYON
ELEKTROFOREZ(SERUM)
SERUM
316 705.290 İNDİRECT COOMBS
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl (Plazma, aşırı lipemik
ve hemolizli örnekler kabul edilmez)
1 ml
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay (Plazma örneği
kabul edilmez)
SERUM
1 ml
10 ml
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
RIA
İZOELEKTRİK
FOKUSLAMA
JEL
ELEKTROFOREZ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ 14:00
PAZARTESİ 16:00
CUMA 14:00
SALI, CUMA
4 GÜN SONRA 18:00
SALI, CUMA
4 GÜN SONRA 18:00
HER GÜN
PAZARTESİ
PERŞEMBE
ERTESİ GÜN 16:00
2 ml
JEL
ELEKTROFOREZ
1 ml
AGLÜTİNASYON
1 ml
ELISA
1 ml
ELISA
HERGÜN
BİR HAFTA SONRA
RIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
SERUM örnek, 10-16 saatlik sabah
açlığında alınmalıdır
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Numune alındıktan sonra 12 saat
içerisinde soğuk ortamda
laboratuvarımıza gönderilmelidir.
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 gün,
donmuş halde 6 ay
321 905.671 İDRAR KÜLTÜRÜ
İDRAR(Steril idrar kabına alınmış
numune)
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde kabul edilmez
5 ml
KÜLTÜR
HER GÜN
2 GÜN SONRA 14:00
322
İDRARDA GEBELİK TESTİ
İDRAR
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde kabul edilmez
5 ml
ICA
HER GÜN
2 SAAT SONRA
323
İDRARDA REDÜKTAN MADDE
İDRAR
KİMYASAL
HER GÜN
4 SAAT SONRA
5 ml
ISE
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 18:00
1 ml
ICP-MS
HER GÜN
5 GÜN SONRA 18:00
1 ml
EIA
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ 11:00
1 ml
EIA
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ 11:00
4 ml
AAS
HAFTA İÇİ HERGÜN
5 GÜN SONRA 16:00
1 ml
ECLIA
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
AGLÜTİNASYON
HER GÜN
2 SAAT SONRA
317 901.830 İNHİBİN A
SERUM
318
SERUM
İNHİBİN B
319 901.840 İNSÜLİN
0.5 ml
2 GÜN SONRA 16:00
İNSÜLİN ANTİKORU (Bkz.Anti320 906.710
insülin antikoru)
324 901.880 İYONİZE KALSİYUM (Ca++)
SERUM (Jelli tüpe 5 ml kan alınır, santrifüj
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
edilir ve kapak açılmadan dik pozisyonda
hafta, donmuş halde kabul edilmez
tüp laboratuvara gönderilir)
325 901.890 İYOT
SPOT İDRAR
326 907.690 KABAKULAK IgG
SERUM
327 907.700 KABAKULAK IgM
SERUM
328
EDTALI TAM KAN-SPOT İDRAR
KADMİYUM
Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 10 gün,
donmuş kabul edilmez
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş haldel yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
Örnek uygun tüpe alınır ve saklanırsa
eser element düzeyleri zamanla
değişmez.
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında kabul
edilmez, donmuş halde 3 ay (EDTAlı
plazma kabul edilmez)
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 gün,
donmuş halde 3 hafta
329 901.900 KALSİTONİN
SERUM
330 901.910 KALSİYUM (İDRAR)
24 SAATLİK İDRAR
331 901.910 KALSİYUM (TOTAL)
SERUM
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 3
hafta, donmuş halde 8 ay (EDTA, sitrat ve
oksalatlı örneker kabul edilmez)
0.5 ml
332 705.140 KAN GRUBU
EDTALI TAM KAN
Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş kabul edilmez
1 ml
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
333 906.010 KAN KÜLTÜRÜ
LABORATUVARA DANIŞINIZ.
334 904.850 KANAMA ZAMANI
LABORATUVARA GELİNECEK.
335 901.970 KAPPA HAFİF ZİNCİR (İdrar)
24 SAATLİK İDRAR/SPOT İDRAR
336 901.970 KAPPA HAFİF ZİNCİR (Serum)
SERUM
337 901.790 KARBAMAZEPİN (TEGRATOL)
SERUM
338 902.030
KARSİNO EMBRİONİK ANTİJEN
(CEA)
SERUM
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında ve
donmuş halde kabul edilmez
MİKTAR
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
pediatrik
tüp 5 ml
KÜLTÜR
Erişkin tüp
10 ml
ÇALIŞMA ZAMANI
HER GÜN
RAPOR TARİHİ
1 HAFTA SONRA 16:00
1 SAAT SONRA
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 2 hafta
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 2 ay (EDTAlı plazma ve jelli
tüpler kabul edilmez)
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
5 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
2 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
2 GÜN SONRA 16.00
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
1 ml
ELISA
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ 11:00
1 ml
ELISA
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ 11:00
ELISA
SALI
CUMA 18:00
FEIA
HAFTAİÇİ HER GÜN
2 GÜN SONRA 16:00
339 907.710 KIZAMIK (MEASLES) IgG
SERUM
340 907.720 KIZAMIK (MEASLES) IgM
SERUM
341
KIZAMIK İNDEKS
BOS VE EŞ ZAMANLI ALINACAK SERUM
342 903.720
KİST HİDATİK (Echinococcus
Spesifik IgE)
SERUM
Buzdolabında 1 gün, donmuş halde 6 ay
0.5 ml
343 907.730
KİST HİDATİK (İndirek
Hemaglütinasyon)
SERUM
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1yıl
1 ml
AGLÜTİNASYON
HER GÜN
13:00 E KADAR GELEN TESTLER
18:00 13:00 DEN SONRA GELEN
TESTLER ERTESİ GÜN 14:00
344
KLONAZEPAM (Rivotril)
SERUM
2 ml
345 902.090 KLORÜR
SERUM
346 902.090 KLORÜR (İDRAR)
24 SAATLİK İDRAR
347
349 903.460 KORTİZOL, SERBEST
350 902.210 KREATİNİN
351 902.210 KREATİNİN (İDRAR)
352 902.220 KREATİNİN KLERENSİ
353 902,221 KROM
KROMOZOM ANALİZİ (DÜŞÜK
/KÜRETAJ MATERYALİ)
KROMOZOM ANALİZİ
(AMNİOSENTEZ)
KROMOZOM ANALİZİ (CVS
356 908.481
MATERYALİ)
355 908.441
HPLC
ÇARŞAMBA 16:00
CUMA SAAT 16:00
0.5 ml
ISE
HER GÜN
2 SAAT SONRA
5 ml
ISE
HER GÜN
2 SAAT SONRA
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
5 ml
ECLIA
HAFTA İÇİ HER GÜN ERTESİ GÜN 14:00
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
5 ml
KOPROPORFİRİN (Bkz.
Porfirinler)
348 902.170 KORTİZOL
354 908.451
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 6 ay
SERUM örnek, saat 07:00-09:00 veya
15:00-17:00 arası alınmalıdır
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün
donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 2 gün , buzdolabında 2
24 SAATLİK İDRAR
hafta, donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 gün,
SERUM
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 gün,
24 SAATLİK İDRAR
donmuş halde 6 ay
24 SAATLİK İDRAR/EŞ ZAMANLI ALINMIŞ Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 gün,
SERUM
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2
SERUM/24 SAATLİK İDRAR/SPOT İDRAR
hafta, donmuş halde 1 yıl
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
0.5 ml/5
FOTOMETRİK
ml
HER GÜN
4 SAAT SONRA
1 ml/5 ml ICP-MS
HER GÜN
5 GÜN SONRA 18:00
SİTOGENETİK
HER GÜN
1 AY SONRA
SİTOGENETİK
HER GÜN
1 AY SONRA
SİTOGENETİK
HER GÜN
1 AY SONRA
DÜŞÜK MATERYALİ
AMNİON MAYİ
CVS MATERYAL
20 ml
NO
SUT KODU
357 908.501
TEST ADI
KROMOZOM ANALİZİ
(PERİFERİK KAN)
NUMUNE TÜRÜ
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
HEPARİNLİ KAN
358 902.231 KURŞUN
EDTALI TAM KAN
Örnek uygun tüpe alınır ve saklanırsa
eser element düzeyleri zamanla
değişmez.
359 902.232 KURŞUN (İDRAR)
24 SAATLİK İDRAR/SPOT İDRAR
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2
hafta (tercih edilir), donmuş halde 1 yıl
360 906.060 KÜLTÜR ANTİBİYOGRAM
HER TÜR NUMUNE
OKSALATLI PLAZMA (Numune sodyum
fluorid/potasyum oksalatlı gri kapaklı
tüpe alındıktan sonra plazma hemen
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir.)
361 902.250 LAKTİK ASİT (PLAZMA)
362 902.270 LAMDA HAFİF ZİNCİR (İdrar)
24 SAATLİK İDRAR/SPOT İDRAR
363 902.270 LAMDA HAFİF ZİNCİR (SERUM)
SERUM
364 901,791 LAMOTRİGİNE (LAMİCTAL)
SERUM
365 902.260 LDH (LAKTAT DEHİDROGENAZ)
SERUM (hemolizli örnek kabul edilmez)
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 2 hafta
Oda ısısında 1 ay, buzdolabında 6 hafta,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 6 hafta
366 902.280 LDH İZOENZİM ELEKTROFOREZİ SERUM
MİKTAR
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
5 ml
SİTOGENETİK
HER GÜN
20 GÜN SONRA
3 ml
AAS
HER GÜN
5 GÜN SONRA 14:00
5 ml
AAS
HER GÜN
5 GÜN SONRA 14:00
KÜLTÜR
HER GÜN
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 14:00
5 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 18:00
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 18:00
1 ml
LC-MS/MS
PAZATESİ-ÇARŞ
CUMARTESİ,PERŞEMBE 16:00
FOTOMETRİK
HER GÜN
4 SAAT SONRA
ELEKTROFOREZ
HER GÜN 16:00
LABORATUVARA DANIŞINIZ.
0.5 ml
1 ml
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 1 ay
0,5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
Oda ısısında 48 saat, buzdolabında ve
donmuş halde kabul edilmez
10 ml
MİKROSKOBİK
HER GÜN
2 GÜN SONRA 14:00
Oda ısısında 48 saat, buzdolabında ve
donmuş halde kabul edilmez
5 ml
AKIM SİTOMETRİ HER GÜN 16:00
4 GÜN SONRA SAAT 16:00
EDTA’LI TAM KAN (13 adet monoklonal
antikor sonucu rapor edilir)
Oda ısısında 48 saat, buzdolabında ve
donmuş halde kabul edilmez
5 ml
AKIM SİTOMETRİ HER GÜN 16:00
4 GÜN SONRA SAAT 16:00
371 905.080 LENFOSİT SUBGRUPLARI
EDTA’LI TAM KAN (8 adet monoklonal
antikor sonucu rapor edilir)
Oda ısısında 48 saat, buzdolabında ve
donmuş halde kabul edilmez
5 ml
AKIM SİTOMETRİ HER GÜN 16:00
3 GÜN SONRA SAAT 16:00
372
SERUM (Numune alınması için 10 saatlik
sabah açlığı gereklidir. Numune ile
birlikte hastanın kilo ve boy bilgileri de
gönderilmelidir.)
1 ml
ELISA
5 ml
KROMATOGRAFİK HER GÜN 16:00
3 GÜN SONRA SAAT 16:00
2 ml
HPLC
SALI 16:00
CUMA 16:00
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
0.5 ml
AGLÜTİNASYON
HAFTAİÇİ HER GÜN
3 GÜN SONRA 16:00
FOTOMETRİK
HER GÜN 16:00
ERTESİ GÜN 18:00
367 902.290 LDL KOLESTEROL
368 905.020 LE HÜCRESİ
369 905.080
LENFOMA İMMÜNFENOTİP
ANALİZİ,(Kemik İliği)
370 905.080
LENFOMA İMMÜNFENOTİP
ANALİZİ, (Periferik Kan)
LEPTİN
SERUM
DÜZ KAN/ MAYİ (Serum ayrılmadan cam
tüpte ve oda sıcaklığında
gönderilmelidir.)
KEMİK İLİĞİ/EDTALI tüp içerisine
alınmalıdır (13 adet monoklonal antikor
sonucu rapor edilir)
373 902.310 LESİTİN / SFİNGOMYELİN
AMNİON MAYİ / Laboratuvara danışınız
374
SERUM
LEVETİRASETAM
375 902.410 LH
SERUM
Numune gönderilmeden bir gün önce
laboratuvara haber verilmelidir.
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
376 907.800 LİSTERİA AGLÜTİNASYON TESTİ SERUM
377 902.320 LİPAZ
SERUM
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
1 ml
15 GÜNDE BİR
PAZARTESİ
2 GÜN SONRA 18:00
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
378 902.340 LİPOPROTEİN (a)
SERUM (örnek, aç olarak alınmalıdır)
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 3 ay
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA SAAT 16:00
379 902.330 LİPOPROTEİN ELEKTROFOREZİ
SERUM (Örnek, 12-14 saatlik sabah
açlığında alınmalıdır)
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 10
gün, donmuş halde kabul edilmez
1 ml
ELEKTROFOREZ
LABORATUVARA
DANIŞINIZ.
LABORATUVARA DANIŞINIZ.
1 ml
AAS
HER GÜN
2 GÜN SONRA 18:00
0.5 ml
RID
HER GÜN
5 GÜN SONRA 17:00
1 ml
IFA
PAZARTESİ-ÇARŞ
CUMARTESİ,PERŞEMBE 16:00
2 ml
CELL COUNTER
HER GÜN
2 SAAT SONRA
ÖZEL BOYAMA +
MİKROSKOBİK
CUMARTESİ
ÇARŞAMBA
SALI-CUMA 16:00
380 902.350 LİTYUM
381
LİZOZİM
382 907.810 LKM ANTİKORLARI
383 902.370 LÖKOSİT
384
LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ
385 905.080
LÖSEMİ İMMUNFENOTİP
ANALİZİ, KEMİK İLİĞİ
386 905.080
LÖSEMİ İMMÜNFENOTİP
ANALİZİ, PERİFERİK KAN
387 904.300
388
389
LUPUS ANTİKOAGÜLANLARI
(TARAMA)
LUPUS ANTİKOAGÜLANLARI
(DOĞRULAMA DAHİL)
EDTALI TAM KAN
HEPARİNLİ VEYA DÜZ KANDAN TAZE
OLARAK LAM ÜZERİNE YAPILMIŞ 2-4
YAYMA PREPARAT (Parmak ucundan
yapılacak yaymalarda kullanılabilir)
KEMİK İLİĞİ/EDTALI tüp içerisine
alınmalıdır (13 adet monoklonal antikor
sonucu rapor edilir)
EDTALI TAM KAN (13 adet monoklonal
antikor sonucu rapor edilir)
SİTRATLI PLAZMA
SİTRATLI PLAZMA
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat
Oda ısısında 48 saat, buzdolabında ve
donmuş halde kabul edilmez
5 ml
AKIM SİTOMETRİ HER GÜN
5 GÜN SONRA 16:00
Oda ısısında 48 saat, buzdolabında ve
donmuş halde kabul edilmez
5 ml
AKIM SİTOMETRİ HER GÜN
5 GÜN SONRA 16:00
2 ml
KOAGÜLOMETRİK HER GÜN
2 GÜN SONRA 16:00
2 ml
KOAGÜLOMETRİK HAFTA İÇİ HERGÜN
2 GÜN SONRA 16:00
FOTOMETRİK
HER GÜN
4 SAAT SONRA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
PERŞEMBE
HER GÜN
HER GÜN
10 GÜN SONRA
15 GÜN SONRA 18:00
10 GÜN SONRA 18:00
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde 1 hafta
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde 1 hafta
LYME SCREEN (Bkz.Borrelia B.)
390 902.420 MAGNEZYUM (SERUM)
391
SERUM (Örnek, son dozdan 12 saat sonra Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24
alınmalıdır)
saat, donmuş halde 6 ay
SERUM
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2
SERUM
hafta, donmuş halde 1 yıl
MAKROPROLAKTİNEMİ
TARAMASI
392
MANDELİK ASİT
393 906.120 MANTAR KÜLTÜRÜ
394 904.230 METABOLİK TARAMA
395 902.040 METANEFRİN (İDRAR)
SERUM
SERUM
SPOT İDRAR
KLİNİK MATERYAL
ÖZEL KAĞIDA EMDİRİLMİŞ KAN
24 SAATLİK İDRAR (6 N HCl üzerine
toplanmış idrar)
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 3 ay
0.5 ml
1 ml
5 ml
Laboratuvara danışınız
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında ve buzdolabında kabul
edilmez, donmuş halde 1 ay
PEG
ÇÖKTÜRME+ECLI
A
HPLC
KÜLTÜR
LC-MS/MS
10 ml
HPLC
PAZARTESİ 16:00
10 GÜN SONRA 18:00
2 ml
RIA
HERGÜN
10 GÜN SONRA 18:00
396 902.040 METANEFRİN (PLAZMA)
EDTALI PLAZMA
397 905.070 METHEMOGLOBİN
HEPARİNLİ TAM KAN
1 ml
SPEKTROFOTOME
HER GÜN
TRİK
2 GÜN SONRA 17:00
398 902.470 METHOTREXATE
Oda ısısında 4 saat (ışıktan korunursa) ,
SERUM (Numunenin son dozdan kaç saat
buzdolabında 24 saat, donmuş halde 6 ay
sonra alındığı belirtilmelidir.)
( Jelli tüpe alınan örnekler kabul edilmez)
2 ml
LC-MS/MS
HER GÜN
2 GÜN SONRA 18:00
399
SPOT İDRAR (Numune soğuk ortamda
saklanmalı ve gönderilmelidir.)
5 ml
HPLC
PERŞEMBE
10 GÜN SONRA 16:00
3 ml
GC-MS
HER GÜN
10 GÜN SONRA 16:00
METİL HİPPÜRİK ASİT
400 902.490 METİLMALONİK ASİT
SERUM/ İDRAR
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
6 gün, donmuş halde 1 ay
NO
SUT KODU
TEST ADI
401 902.540 MİKROALBÜMİNÜRİ
MİTOCHONDRİAL ANTİKOR
402 906.760
(AMA)
MONOSPOT TEST (Bk.Heterofil
403 907.580
antikor)
404
MTHFR (A 1298 C)
405
MTHFR (C 677 T)
406 907.690
407 907.700
408 902.620
409 907.870
410 907.860
MUMPS ANTİKORU (Bkz.
Kabakulak IgG)
MUMPS ANTİKORU (Bkz.
Kabakulak IgM)
MUKOPOLİSAKKARİTLER
(Bkz.Glikozaminglikanlar)
MYCOPLASMA PNEUMONIAE
IgM
MYCOPLAZMA PNEUMONIAE
IgG
411 902.570 MYOGLOBİN (SERUM)
NUMUNE TÜRÜ
24 SAATLİK İDRAR/SABAH İLK İDRAR
(spot idrar)
SERUM
EDTALI TAM KAN (Genetik form
doldurulmalıdır.)
EDTALI TAM KAN (Genetik form
doldurulmalıdır.)
SERUM
SERUM
SERUM
SPOT İDRAR(Soğuk ortamda saklanmalı
412 902.650 NAG (N-Asetıl Glukoz Aminidaz )
ve gönderilmelidir)
NMP-22 (Nükleer Matrix Protein SPOT İDRAR (Laboratuvardan özel
413 902.780
22)
koruyuculu kap isteyiniz)
414 902.040
NORADRENALİN
(NOREPİNEFRİN) PLAZMA
415 902.040
NORADRENALİN
(NOREPİNEFRİN) İDRAR
416 902.040 NORMETANEFRİN (İDRAR)
EDTALI PLAZMA
24 SAATLİK İDRAR (6N HCl üzerine
toplanmalıdır.)
24 SAATLİK İDRAR (6N HCl üzerine
toplanmalıdır)
417 902.040 NORMETANEFRİN (PLAZMA)
EDTALI PLAZMA
418 902.760 NSE (Noron Spesifik Enolaz )
SERUM
419 901.520 NTX (N-TELOPEPTİT)
SERUM
420 901.520 OGTT (50 GR YÜKLEME )
SERUM/50 gr.GLİKOZ İÇİRİLDİKTEN 1
SAAT SONRA ALINAN KAN
OGTT (ORAL GLİKOZ
421 901.520
TOLERANSTESTİ)
LABORATUVARA DANIŞINIZ.
422 902.760 OKZALAT
24 SAATLİK İDRAR (6N HCl üzerine
toplanan idrar)
OLİGOKLONAL BANT (Bk.BOS
immunfiksasyon elektroforezi)
ORGANİK ASİT ANALİZİ
424 902.830
(İDRARDA)
İDRAR (Dondurularak labaratuvara
gönderilir.)
425
İDRAR
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
Oda ısısnda 4 saat, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
MİKTAR
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
0.5 ml
ELISA
PAZARTESİ/ÇARŞAM
3 GÜN SONRA 14:00
BA
3 ml
PCR
HER GÜN
15 GÜN SONRA 18:00
3 ml
PCR
HER GÜN
15 GÜN SONRA 18:00
1 ml
EIA
CUMA 16:00
ÇARŞAMBA 16:00
1 ml
EIA
CUMA 16:00
ÇARŞAMBA 16:00
1 ml
ECLIA
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 17:00
İdrar alındıktan sonra en geç 30 dk
içerisinde özel kaba konulmalıdır
5 ml
KART TEST
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
2 gün, donmuş halde 1 ay
5 ml
HPLC
HERGÜN
10 GÜN SONRA
10 ml
HPLC
SALI 16:00
CUMARTESİ 16:00
10 ml
HPLC
SALI 16:00
CUMARTESİ 14:00
2 ml
RIA
HERGÜN
10 GÜN SONRA
1 ml
ECLIA
HER GÜN 16:00
3 GÜN SONRA 16:00
1 ml
ECLIA
ÇARŞAMBA
CUMARTESİ 14:00
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 SAAT SONRA
5 ml
FOTOMETRİK
PAZARTESİ
PERŞEMBE
3 GÜN SONRA
10 ml
GC-MS
HER GÜN
1 AY SONRA
5 ml
OZMOMETRE
HER GÜN
3 GÜN SONRA 16:00
Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde kabul edilmez
Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde kabul edilmez
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 ay,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında ve buzdolabında kabul
edilmez, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
1 gün, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 2 yıl
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
5 ml
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
3 GÜN SONRA 16:00
423
OSMOLALİTE (İDRAR)
Oda ısısında ve buzdolabında kabul
edilmez, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 6 ay
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
426 902.900 OSMOLALİTE (SERUM)
SERUM
427 905.120 OSMOTİK FRAJİLİTE
EDTALI TAM KAN
428 902.880 OSTEOKALSİN
SERUM
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
Oda ısısında 24 saat,buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 6 ay
Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde
laboratuvara ulaşmalıdır
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 3 ay
MİKTAR
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
1 ml
OZMOMETRE
HER GÜN
3 GÜN SONRA 16:00
5 ml
OZMOTİK LİZİS
HER GÜN
4 GÜN SONRA 16:00
1 ml
CLIA
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
429
OTOİMMÜN HEPATİT PANELİ
(SLA/LP,LKM-1,LC-1,AMA-M2,
sp 100,gp 210,BPO)
SERUM
1 ml
İMMUNBLOT
HAFTA İÇİ HER GÜN 3 GÜN SONRA 18:00
430
OVER ANTİKORU
SERUM
1 ml
IFA
15 GÜNDE BİR
PAZARTESİ
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
LC-MS/MS
PAZARTESİ-ÇARŞ
4 GÜN SONRA 18:00
1 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 GÜN SONRA 18:00
1 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA 18:00
1 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA 18:00
2 ml
MİKROSKOBİK
HER GÜN
13:00 E KADAR GELEN TESTLER
18:00 13:00 DEN SONRA GELEN
TESTLER 2 GÜN SONRA 11:00
HER GÜN
1 SAAT SONRA
431 901,791 OKSCARBAZEPİN (TRİPTAL)
SERUM
432 902.940 PANKREATİK AMILAZ
SERUM
433 907.910 PARVOVİRÜS B-19 IgM ANTİKOR SERUM
434 907.900 PARVOVİRÜS B-19 IgG ANTİKOR SERUM
Oda ısısında 6 hafta, buzdolabında 6
hafta, donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay,
donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde1 yıl
435 903.020 PERİFERİK YAYMA
EDTALI TAM KAN
436 905.210 PIHTILAŞMA ZAMANI
LABORATUVARA GELİNECEK
437 903.040 PİRÜVAT
EDTALI TAM KAN (Numunenin stabilize
edilmesi amacı ile tamkandan 1 ml alınıp
üzerine 2 ml % 8 lik perklorik asit konarak
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
30 sn. karıştırılmaıldır.Daha sonra örnek
1 ay, donmuş halde 6 ay
5 dk buzdolabında bekletilmeli ve
santrifüj edilerek elde edilen süprenatant
gönderilmelidir.)
3 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
438 905.220 PİRÜVAT KİNAZ
EDTALI TAM KAN
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
20 gün, donmuş halde kabul edilmez
3 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
4 gün, donmuş halde 1 ay
10 ml
HPLC
SALI 16:00
PAZARTESİ 14:00
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
4 gün, donmuş halde 1 ay
10 ml
KROMATOGRAFİK SALI 16:00
PAZATESİ 14:00
0.5 ml
ISE
HER GÜN
2 SAAT SONRA
0.5 ml
ISE
HER GÜN
2 SAAT SONRA
5 ml
ISE
HER GÜN
2 SAAT SONRA
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
3 GÜN SONRA 16:00
PORFİRİNLER (ÜROPORFİRİN I- 24 SAATLİK İDRAR/SPOT İDRAR (karanlık
439 903.100 III, KOPROPORFİRİN I-III, TOTAL ve soğuk ortamda toplanmalı ve
PORFİRİNLER)
gönderilmelidir)
24 SAATLİK İDRAR/SPOT İDRAR (karanlık
440 903.110 PORFOBİLİNOJEN
ve soğuk ortamda toplanmalı ve
gönderilmelidir)
441 903.130 POTASYUM
SERUM
442 903.130 POTASYUM (BOS)
BOS
443 903.130 POTASYUM (İDRAR)
24 SAATLİK İDRAR
444 903.140 PREALBUMİN
SERUM
Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 6 ay
NO
SUT KODU
445
TEST ADI
PREGNENOLON
NUMUNE TÜRÜ
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
SERUM
SERUM (Numune alındıktan sonra serum
hemen ayrılmalı ve dondurularak
saklanmalıdır. Numune kuru buz ile
dondurulmuş olarak gönderilmelidir.)
1 ml
LC-MS/MS
SALI 16:00
CUMARTESİ 14:00
SERUM (Numune alındıktan sonra serum
hemen ayrılmalı ve dondurularak
saklanmalıdır. Numune kuru buz ile
dondurulmuş olarak gönderilmelidir.)
1 ml
LC-MS/MS
SALI 16:00
PAZARTESİ 14:00
5 ml
HPLC
PAZARTESİ 16:00
CUMARTESİ 12:00
1 ml
HPLC
PAZARTESİ-ÇARŞ
4 GÜN SONRA
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
0.5 ml
ECLIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA CUMA
2 GÜN SONRA 18:00
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
1 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
10 GÜN SONRA
1 ml
JEL
ELEKTROFOREZ
SALI, CUMA
4 GÜN SONRA
10 ml
JEL
ELEKTROFOREZ
SALI, CUMA
4 GÜN SONRA
2 ml
KOAGÜLOMETRİK
446
PREGNENOLON, 17-OH
SERUM
447
PRİDİNOLİN
SERUM
448 901,791 PRİMİDON (MYSOLİN)
SERUM
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 3
hafta, donmuş halde 6 ay (Jelli tüpe
alınan kan örneklerinden çalışılmaz)
449 903.180 PROGESTERON
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 4 gün,
donmuş halde 3 ay
450 903.170 PROKALSİTONİN
SERUM
451 903.210 PROLAKTİN
452 903.230
PROSTATİK ASİT FOSFATAZ
(PAP)
453 903.250 PROTEİN ELEKTROFOREZİ
454 901.960
PROTEİN ELEKTROFOREZİ
(İDRAR)
SERUM
SERUM
SERUM
İDRAR
459 903.260 PROTEİNÜRİ
SİTRATLI PLAZMA (plazma kısa süre
içerisinde ayrılmalıdır)
SİTRATLI PLAZMA (plazma kısa süre
içerisinde ayrılmalıdır)
SİTRATLI PLAZMA (plazma kısa süre
içerisinde ayrılmalıdır)
SİTRATLI PLAZMA (plazma kısa süre
içerisinde ayrılmalıdır)
24 SAATLİK İDRAR
460 905.320 PROTROMBİN ZAMANI (PT)
SİTRATLI PLAZMA
461 903.220 PSA(TOTAL)
SERUM
462 903.280 PSA (SERBEST)
SERUM
463 903.290 PSEUDOKOLİNESTERAZ
SERUM
464 902.980 PTH (İNTACT)
SERUM
465 903.330 RENİN
EDTALI PLAZMA
455 905.270 PROTEİN C-ANTİJEN
456 905.260 PROTEİN C AKTİVİTESİ
457 905.280 PROTEİN S AKTİVİTESİ
458 905.290 PROTEİN S ANTİJEN
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 3 ay (EDTAlı plazma kabul
edilmez)
Oda ısısında 3 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay (Plazma örneği
kabul edilmez)
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde 2 hafta
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 4 saat,
donmuş halde 2 hafta
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 4 saat,
donmuş halde 2 hafta
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde 2 hafta
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde 1 hafta
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
24 saat, donmuş halde 1 ay
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
5 ml
ÇARŞAMBA,
CUMARTESİ
ÇARŞAMBA,
KOAGÜLOMETRİK
CUMARTESİ
ÇARŞAMBA,
KOAGÜLOMETRİK
CUMARTESİ
ÇARŞAMBA,
KOAGÜLOMETRİK
CUMARTESİ
FOTOMETRİK
HER GÜN
1 ml
KOAGÜLOMETRİK HER GÜN
AYNI GÜN 17:00
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
2 GÜN SONRA 18:00
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
RIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA CUMA
4 GÜN SONRA 16:00
2 ml
2 ml
2 ml
2 ml
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
4 SAAT SONRA
NO
SUT KODU
TEST ADI
466 905.360 RETİKULOSIT
467
RETİKÜLİN ANTİKOR (Bkz.ANTI
RETİKÜLİN ANTİKOR)
468 903.340
RETİNOL BİNDİNG PROTEİN
(RBP)
NUMUNE TÜRÜ
EDTALI TAM KAN
SERUM
469 903.381 RF (ROMATOİD FAKTÖR)
SERUM
470
RPR(Bkz. VDRL)
471 908.040 RSV IgG
472 908.040 RSV IgM
SERUM
SERUM
MİKTAR
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde kabul edilmez
1 ml
MİKROSKOBİK
HER GÜN
13:00 E KADAR GELEN TESTLER
18:00 13:00 DEN SONRA GELEN
TESTLER ERTESİ GÜN 14:00
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
TURBİDİMETRİK
HER GÜN
4 SAAT SONRA 16:00
1 ml
1 ml
ELISA
ELISA
PAZARTESİ 16:00
PAZARTESİ 16:00
PERŞEMBE 14:00
PERŞEMBE 14:00
12:00 E KADAR GELEN TESTLER
AYNI GÜN 18:00 12:00 DEN
SONRA GELEN TESTLER ERTESİ
GÜN 14:00
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 2 ay
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay ( Plazma örneği
kabul edilmez)
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
1 ml
CLIA
HER GÜN 16:00
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
1 ml
ELFA
CUMA
4 GÜN SONRA 16:00
RUBELLA IgM (ANTİ-RUBELLA
475 906.840
IgM)
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
1 ml
CLIA
HER GÜN
12:00 E KADAR GELEN TESTLER
AYNI GÜN 18:00 12:00 DEN
SONRA GELEN TESTLER ERTESİ
GÜN 14:00
476
SERUM
Oda ısısında1 hafta, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 6 ay
1 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN 14:00
3 GÜN SONRA 16:00
477 903.400 SEDİMANTASYON
SİTRATLI KAN
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde kabul edilmez
HER GÜN
3 SAAT SONRA
478 903.420 SELENYUM
SERUM/PLAZMA
ICP-MS
HER GÜN
5 GÜN SONRA 18:00
479 901.170 SERBEST ESTRIOL (E3)
SERUM
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
480 903.530 SERULOPLAZMİN (SERUM)
SERUM
NEFELOMETRİK
HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 18:00
481 900.580 SGOT (AST)
SERUM
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
482 900.200 SGPT (ALT)
SERUM
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
ECLIA
HER GÜN 16:00
3 GÜN SONRA 16:00
LC-MS/MS
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
5 GÜN SONRA 16:00
HER GÜN
13:00 E KADAR GELEN TESTLER
18:00 13:00 DEN SONRA
GELENLER ERTESİ GÜN 14:00
HER GÜN
HER GÜN
2 GÜN SONRA 14:00
3 GÜN SONRA 16:00
473 906.820
RUBELLA IgG (ANTİ- RUBELLA
IgG)
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
474 908.000 RUBELLA IgG AVİDİTE TESTİ
483 903.410
484
SALİSİLAT
SHBG (Seks Hormon Bağlayıcı
Globulin)
SIKLOSPORİN (SANDOMİM)
SERUM
EDTALI TAM KAN
485 905.760 SITMA ARANMASI
KALIN DAMLA/İNCE YAYMA
486 905.110 SİKLİNG TESTİ
487 903.805 SİROLİMUS
EDTALI TAM KAN
EDTALI TAM KAN
Örnek uygun tüpe alınır ve saklanırsa
eser element düzeyleri zamanla
değişmez.
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 1 ay
Buzdolabında 1 hafta, oda ısısında ve
donmuş halde kabul edilmez
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay (Plazma örneği
kabul edilmez)
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 2 ay
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 2 ay
2 ml
0.5 ml
1 ml
1 ml
1 ml
PREPARAT MİKROSKOBİK
1 ml
2 ml
ÇÖZÜNÜRLÜK
LC-MS/MS
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
488 903.630 SİSTATİN C
SERUM
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 2 ay
1 ml
FOTOMETRİK
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA CUMA
3 GÜN SONRA 18:00
489 903.640 SİSTİN
24 SAAT'LİK İDRAR
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
12 saat, donmuş halde 1 ay
10 ml
LC-MS/MS
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA CUMA
5 GÜN SONRA 16:00
490 903.660 SİTRAT
24 SAATLİK İDRAR/SPOT İDRAR (İDRAR
TOPLANIRKEN SOĞUK ORTAMDA
TUTULMALIDIR)
10 ml
KOLORİMETRİK
PAZARTESİ,
PERŞEMBE
3 GÜN SONRA 16:00
491 907.000 Sm ANTİKORU
SERUM
1 ml
EIA
HER GÜN 16:00
3 GÜN SONRA 18:00
0.5 ml
ISE
HER GÜN
3 SAAT SONRA
0.5 ml
ISE
HER GÜN
2 SAAT SONRA
5 ml
ISE
HER GÜN
3 SAAT SONRA
1 ml
AGLÜTİNASYON
HER GÜN 16:00
3 GÜN SONRA 16:00
1 ml
ECLIA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
HER GÜN
ERTESİ GÜN 17:00
HER GÜN
3 SAAT SONRA
SMOOTH MUSCLE ANTİKOR
492 906.420
(Bk.ASMA)
493 903.670 SODYUM
SERUM
494 903.670 SODYUM (BOS)
BOS
495 903.670 SODYUM (İDRAR)
24 SAATLİK İDRAR
496 705.320 SOĞUK AGLÜTİNASYON
SERUM/EŞ ZAMANLI ALINMIŞ EDTALI
TAM KAN
497 903.680 SOMATOMEDİN C (IGF-1)
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, (6 M HCL ilave ederek idrar pH
‘sını 2’ nin altına getirin)
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 4 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde 1 yıl (EDTAlı plazma
kabul edilmez)
498 704.570 SPERM MORFOLOJİSİ (KRUGER) SEMEN
Laboratuvara danışınız
499 704.620 SPERM YIKAMA
SEMEN (LAB.GELİNECEK)
Laboratuvara danışınız
500 704.640 SPERMİYOGRAM
SEMEN (LAB.GELİNECEK)
Laboratuvara danışınız
501
SEMEN (LAB.GELİNECEK)
SPERM FRUKTOZ
SPESİFİK IgE AĞAÇ KARIŞIMI Tx1
502 903.710 (Akça ağaç-Kızıl ağaç-Huş ağacı- SERUM
Fındık-Söğüt)
SPESİFİK IgE AĞAÇ KARIŞIMI
503 903.710 Tx23(Kayın-Meşe-Batı çınarıSERUM
Kavak-Akasya)
SPESİFİK IgE AĞAÇ KARIŞIMI
504 903.710 TTx7(Zeytin-Söğüt-SarıçamSERUM
Okaliptus-Mimoza-Kayeput)
505 903.720 SPESİFİK IgE C-50 AMPİSİLİN
SERUM
506 903.720 SPESİFİK IgE C-51 AMOKSİSİLİN
SERUM
507 903.720 SPESİFİK IgE FX5 Sebze karışımı
SERUM
508 903.710 SPESİFİK IgE F78 Kazein
SERUM
NUMUNE
MİKROSKOBİK
NİN
TAMAMI
NUMUNE
SWİM-UP
NİN
TAMAMI
NUMUNE
SPEKTROFOTOME
HER GÜN
NİN
TRİK
TAMAMI
2 GÜN SONRA 18:00
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
SPESİFİK IgE Küf Karışımı Mx1
(Penicillum notatum513 903.710 Cladosporium
SERUM
herbarum-Aspergillus fumigatusAlternaria alternata(tenuis)
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
SPESİFİK IgE Epitel Karışımı TEx2
514 903.710 (Kedi epiteli-Köpek epiteli-Hint SERUM
domuzu,kobay-Şıçan-Fare)
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
SERUM
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
SERUM
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
SPESİFİK IgE Kuruyemiş Fx1 (Yer
SERUM
fıstığı-Ceviz-Badem-Fındık)
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
SPESİFİK IgE Solunum Tarama
STx10 (Çayır kelp kuyruğuÇavdar-Huş ağacı-Civan perçemi518 903.710
SERUM
D.pteronyssinus-Kedi epiteliKöpek epiteli-Cladosporium
herbarum)
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 ml
EIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
SPESİFİK IgE H2 Ev Tozu Karışımı
(Kedi-Köpek-D.pteronyssinus-D.
519 903.710 farinae-Cladosporium
SERUM
herbarum-Aspergillus
fumigatus)
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
2 ml
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
3 GÜN SONRA 18:00
SPESİFİK IgE Ot Karışımı Gx1
(Domuz ayrığı-Güz çiğdemi-Sert
SERUM
çayır otu- Çayır kelp kuyruğuSalkım otu)
SPESİFİK IgE Hububat Karışımı
510 903.710 Gx4 (Çavdar -Yulaf-Buğday-Arpa- SERUM
Mısır)
SPESİFİK IgE Polen Karışımı
511 903.710 TWx3 (Civan perçemi-Sinir otu- SERUM
Kazayağı-Altın başak-Isırgan otu)
SPESİFİK IgE Akar Karışımı Dx1
(Dermatophagoides512 903.710
SERUM
PteronyssinusDermatophagoides farinae)
509 903.710
SPESİFİK IgE Yatak Tüyleri Ex4
515 903.710 (Kaz tüyü-Tavuk tüyü-Ördek
tüyü)
SPESİFİK IgE Beslenme Tarama
Fx20 (Yumurta akı-İnek sütü516 903.710 Morina balığı-Buğday unu-Yer
fıstığı-Soya fasulyesi-ÇilekKereviz)
517 903.710
520 903.720
SPESİFİK IgE C51 Asetilsalisilik
asit
521 903.720 SPESİFİK IgE Buğday unu F4
SERUM
SERUM
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
2 ml
2 ml
EIA
ÇALIŞMA ZAMANI
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
RAPOR TARİHİ
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
NO
SUT KODU
TEST ADI
522 903.720 SPESİFİK IgE F17 Fındık
NUMUNE TÜRÜ
SERUM
523 903.720 SPESİFİK IgE F75 Yumurta Sarısı SERUM
524 903.720 SPESİFİK IgE F1 Yumurta Akı
SERUM
525 903.720 SPESİFİK IgE f252 Yumurta
SERUM
526 903.720 SPESİFİK IgE F13 Yer Fıstığı
SERUM
SPESİFİK IgE Akar
527 903.720 D1(Dermatophagoides
pteronyssinus)
SERUM
528 903.720 (Dermatophagoides farinae)
SERUM
529 903.720 SPESİFİK IGE Bal Arısı Zehiri İ1
SERUM
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2
hafta, donmuş halde 2 ay
MİKTAR
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
EIA
2 ml
LC-MS/MS
ÇALIŞMA ZAMANI
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
RAPOR TARİHİ
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
SPESİFİK IGE Yaban Arısı Zehiri
İ3
SERUM
531 903.720 SPESİFİK IGE Echinococcus (p2)
SERUM
532 903.720 SPESİFİK IGE Hamam Böceği İ6
SERUM
533 903.720 SPESİFİK IGE Penisilol G c1
SERUM
534 903.720 SPESİFİK IGE Penisilol G c2
SERUM
535 903.720 SPESİFİK IGE Soya fasulyesi F14
SERUM
536 903.720 SPESİFİK IGE f2 İnek Sütü
SERUM
537 903.720 SPESİFİK IGE Latex k82
SERUM
538 903.810 TACROLİMUS (FK 506)
EDTALI TAM KAN
539 901.770 TAM İDRAR TETKİKİ
İDRAR
Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 24
saat, donmuş halde kabul edilmez
5 ml
STİP+MİKROSKOP
HER GÜN
İ
1 SAAT SONRA
540 901.620 TAM KAN SAYIMI
EDTALI TAM KAN
Oda ısısında 8 saat , buzdolabında 24
saat (MPV hariç, sadece 8 saat stabildir),
donmuş halde kabul edilmez
2 ml
CELL COUNTER
HER GÜN
1 SAAT SONRA
BACTEC
HER GÜN
BACTEC
HER GÜN
ECLIA
HER GÜN 16:00
530 903.720
Üremiş Mycobacterium tuberculosis
complex suşu
Kültürde üremiş M.tuberculosis complex
542 906.150 TBC İLAÇ DİRENÇ TESTİ (MİNÖR)
suşu
541 906.150 TBC İLAÇ DİRENÇ TESTİ (MAJOR)
543 901.790 TEOFİLİN
SERUM
544 904.075 TER TESTİ
LABORATUVARA DANIŞINIZ.
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 2 ay
Randevu alınız
1 ml
SALI
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
3 GÜN SONRA 18:00
PAZARTESİ 14:00
KÜLTÜRDE ÜREME OLDUKTAN
SONRA 7-10 GÜN İÇİNDE
KÜLTÜRDE ÜREME OLDUKTAN
SONRA 7-10 GÜN İÇİNDE
2 GÜN SONRA 16:00
AYNI GÜN
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
545 903.490 TESTOSTERON (SERBEST)
SERUM
546 903.930 TESTOSTERON (TOTAL)
SERUM
547 903.830 Tg (TIROGLOBULIN)
SERUM
TİROİD PEROKSİDAZ
548
ANTİKORLARI (Bkz.
Antimikrozomal antikor)
TİROKSİN BAĞLAYICI GLOBULİN
549 903.850
SERUM
(TBG)
550
TOKSOPLAZMA (PCR)
AMNİYON MAYİ, BOS
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
MİKTAR
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay
0.5 ml
RIA
HER GÜN
13:00 E KADAR GELEN TESTLER
18:00 13:00 DEN SONRA GELEN
TESTLER ERTESİ GÜN 14:00
O.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
1 ml
ECLIA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 16:00
1 ml
REAL TİME PCR
SALI 16:00
CUMA 14:00
Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 6 ay
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
1 ml
ELISA/ELFA
HERGÜN
12:00 E KADAR GELEN TESTLER
18:00 12:00 DEN SONRA GELEN
TESTLER ERTESİ GÜN 14:00
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
1 ml
ELFA
HER GÜN
12:00 E KADAR GELEN TESTLER
18:00 12:00 DEN SONRA GELEN
TESTLER ERTESİ GÜN 14:00
553 906.930 TOKSOPLAZMA IgM
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde1 yıl
1 ml
CLIA
HER GÜN
12:00 E KADAR GELEN TESTLER
18:00 12:00 DEN SONRA GELEN
TESTLER ERTESİ GÜN 14:00
554 902.110 TOTAL KOLESTEROL
SERUM
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
555 903.900 TOTAL LİPİT
SERUM
556 903.240 TOTAL PROTEİN (BOS)
BOS
557 903.240 TOTAL PROTEİN (İDRAR)
24 SAATLİK İDRAR
558 903.240 TOTAL PROTEİN (SERUM)
SERUM
551 906.910 TOKSOPLAZMA IgG
552 906.070
TOKSOPLAZMA IgG AVİDİTE
TESTİ
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
1 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
4 SAAT SONRA
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 1 ay (Asit üzerine
toplanan idrar örneği kabul edilmez)
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
4 SAAT SONRA
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 6 ay
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
1 ml
ECLIA
HER GÜN
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
ECLIA
HER GÜN
2 GÜN SONRA 16:00
1 ml
IHA
HER GÜN
3 GÜN SONRA 18:00
1 ml
NEFELOMETRİK
HER GÜN
2 GÜN SONRA 16:00
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
559 903.220 TOTAL PSA (Bk.PSA TOTAL)
560
TOTAL T3
SERUM
561
TOTAL T4
SERUM
562 908.090
TPHA (Trepanoma Pallidum
Hemaglutinasyon)
SERUM
563 903.950 TRANSFERİN
SERUM
564 903.990 TRİGLİSERİT
SERUM (örnek aç olarak alınmalıdır)
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 3 ay
Oda ısısında 8 gün, buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 ay
0.5 ml
NO
SUT KODU
TEST ADI
565 905.440 TROMBİN ZAMANI
566 901.620 TROMBOSİT SAYIMI
567 904.010 TROPONİN I
568 904.020 TROPONİN T
569
TRP (Tubuler Fosfat
Reabsorbsiyonu)
NUMUNE TÜRÜ
SİTRATLI PLAZMA (Kan, sodyum sitrat
içeren vakumlu tüplere, tüpün üzerindeki
çizgiye kadar alınmalı ve alındıktan sonra
8-10 kez yavaşça alt-üst ederek karışması Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 4 saat,
sağlanmalıdır. 30 dk içerisinde 2500
donmuş halde 2 hafta
devirde 10 dk santrifüj edilerek plazma
ayrılmalı ve soğuk ortamda
gönderilmelidir. Lipemik örnek kabul
edilmez)
EDTA'LI TAM KAN
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
SERUM
donmuş halde 6 ay
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24 saat
SERUM
, donmuş halde 1 yıl
SABAH 2-4 SAATLİK İDRAR, EŞ ZAMANLI
SERUM/İdrar 6 N HCl içeren kap içine
toplanmalı ve eşzamanlı olarak alınan
serum ile birlikte gönderilmelidir
570 904.030 TSH
SERUM
571 904.040 TSH RESEPTÖR ANTİKORU
SERUM
572 906.190 TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ
573 908.290 TÜBERKÜLOZ PCR
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 ay
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 3 ay
575 901.940 ÜRE
SERUM
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay
576 901.940 ÜRE NİTROJENİ (İDRAR)
24 SAATLİK İDRAR
577 904.120 ÜRİK ASİT
SERUM
578 904.120 ÜRİK ASİT (İDRAR)
24 SAATLİK İDRAR
579 900.720 ÜRİNER SİSTEM TAŞI
ÜRİNER TAŞ
580
ÜROPEPSİNOJEN
24 SAATLİK İDRAR
581
ÜROPORFİRİN bkz PORFİRİNLER
582 901.790
VALPROİK ASİT (Sodyum
Valproat)
583 904.130 VANİLMANDELİK ASİT(VMA)
ÇALIŞMA ZAMANI
Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2
hafta
Oda ısısında 4 gün, buzdolabında 4 gün,
donmuş halde 2 hafta
RAPOR TARİHİ
2 ml
KOAGÜLOMETRİK HER GÜN 16:00
2 GÜN SONRA 16:00
2 ml
CELL COUNTER
HER GÜN
3 SAAT SONRA
0,5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
1 ml
ECLIA
HER GÜN
ERTESİ GÜN 18:00
0,5 ml
2 GÜN SONRA 18.00
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
RIA
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA CUMA
3 GÜN SONRA 18:00
HER GÜN
40 GÜN SONRA
PAZARTESİ
PERŞEMBE 14:00
ECLIA
HER GÜN
13:00 E KADAR GELEN ERTESİ
GÜN 14:00 13:00 DEN SONRA
GELEN TESTLER ERTESİ GÜN
17:00
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
0.5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
5 ml
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
1 ml
BALGAM, BOS, MAYİ, İDRAR, PLEVRA,
BACTEC
KAN, GAİTA, APSE, KEMİK İLİĞİ, DOKU
ÖRNEĞİ
BALGAM,TRAKEAL ASİRAT, BRONŞ LAVAJ
Buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 yıl 10-15 ml PCR
SIVISI
Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1
hafta, donmuş halde 1 yıl
ÜÇLÜ TARAMA TESTİ (İKİNCİ
TRİMESTER TARAMA TESTİ)
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
10 ml
SPEKTROFOTOME
(idrar) 0.5
HER GÜN 16:00
TRİK
ml (serum)
SERUM (14 HAFTA 4 GÜN-20 HAFTA 6
GÜN) (Üçlü tarama testi bilgilendirme
formu ile birlikte gönderilmelidir.
Hemolizli örnek kabul edilmez)
574 904.090
MİKTAR
1 ml
TAŞ
PAZARTESİ
KALİTATİF
ÖRNEĞİ
PERŞEMBE
SPEKTROFOTOME
5 ml
ÇARŞAMBA 16:00
TRİK
3 GÜN SONRA 18:00
PAZARTESİ 14.00
SERUM
Buzdolabında 2 gün, donmuş halde 1 ay
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
24 SAATLİK İDRAR (6 N HCl üzerine
toplanan idrar)
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
1 hafta, donmuş halde 2 hafta (İdrarı
soğuk ortamda bulundurun.)
10 ml
HPLC
ÇARŞAMBA CUMA
5 GÜN SONRA 18:00
NO
SUT KODU
TEST ADI
NUMUNE TÜRÜ
584 906.290 VDRL
SERUM
585
SERUM
VİGABATRİN
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 1 yıl
MİKTAR
1 ml
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
ÇALIŞMA ZAMANI
RAPOR TARİHİ
ICA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
0.5 ml
HPLC
SALI 16:00
CUMA 14:00
586 904.140 VİTAMİN A (RETİNOL)
SERUM (10 saatlik açlık sonrası kan
numunesi alınmalı, ışıktan korunmalı)
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
1 hafta, donmuş halde 1 yıl
1 ml
HPLC
CUMA
PERŞEMBE 16:00
587 904.150 VİTAMİN B-12
SERUM
Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 2 ay
0.5 ml
ECLIA
HER GÜN
4 SAAT SONRA
588 904.160 VİTAMİN C (ASKORBİK ASİT)
HEPARİNLİ ÇÖKTÜRÜLMÜŞ PLAZMA
(Laboratuvarla görüşünüz)
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
24 saat, donmuş halde 2 ay
2 ml
HPLC
CUMA
PERŞEMBE 14:00
589 900.130
VİTAMİN D3 (25 OH
KOLEKALSİFEROL)
EDTALI PLAZMA (10 saatlik açlık sonrası
alınan kan)
Plazma karanlık ortamda gönderilmelidir.
Buzdolabında saklayın. Dondurmayın.
1 ml
ECLIA
HERGÜN
ERTESİ GÜN 16:00
590 900.010
VİTAMİN D (1.25 DİHİDROKSİ
KOLEKALSİFEROL)
SERUM
Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay
1 ml
RIA
PAZARTESİ
CUMA 16:00
591 904.170 VİTAMİN E (ALFA TOKOFERAL)
SERUM (10 saatlik açlık sonrası alınmalı
ve ışıktan korunmalı)
Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
1 ay, donmuş halde 1 yıl
1 ml
HPLC
CUMA 15:00
PERŞEMBE 14:00
592
VLDL KOLESTEROL
SERUM örnek aç olarak alınmalıdır
FOTOMETRİK
HER GÜN
3 SAAT SONRA
593 905.580
Von Willebrand Faktör Aktivitesi
SİTRATLI PLAZMA
(Ristosetin Kofaktör)
594 905.570 Von Willebrand Faktör Antijeni
SİTRATLI PLAZMA
595 908.110 VZV IgG (Varicella Zoster)
596 908.110 VZV IgM (Varicella Zoster)
597
WEİL-FELİX TESTİ
SERUM
SERUM
SERUM
YENİ DOĞAN METABOLİK
598 904.230 TARAMA TESTİ bkz METABOLİK
TARAMA(TANDEM MASS)
0.5 ml
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta
2 ml
KOAGÜLOMETRİK ÇARŞAMBA CUMA
5 GÜN SONRA
Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta
2 ml
KOAGÜLOMETRİK ÇARŞAMBA CUMA
5 GÜN SONRA
1 ml
1 ml
1 ml
ELISA
ELISA
AGLÜTİNASYON
ÇARŞAMBA
ÇARŞAMBA
HER GÜN 16:00
PAZARTESİ 11:00
PAZARTESİ 11:00
2 GÜN SONRA 17:00
LC-MS/MS
HER GÜN
20 GÜN SONRA
Özel kağıda emdirilmiş kan (iki yuvarlak
işaretli alana kan tamamen emdirilmeli)
Download

SERUM