KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
KORONER ANJİYOGRAFİ VE PTCA
RAPORU
Hastanın Adı Soyadı:
Cinsiyeti:
DOKÜMAN NO
TOTM-FRM-067
İLK YAYIN TARİHİ
28.08.2012
REVİZYON TARİHİ
09.01.2015
REVİZYON NO
01
SAYFA NO
1
Tarih:
Yaşı:
Sine No:
LM (SOL ANA KORONER)
LAD
CX
RCA
LİMA-LAD GREFT
AORT-SAFEN-CX GREFT
AORT-SAFEN-RCA GREFT
AORT-SAFEN-DİAGONAL
SOL VENTRİKÜLOGRAFİ
AORTOGRAFİ
KONSEY KARARI:
İşlemi yapan Dr…….
İşlemi yapan Dr…….
KARDİYOLOJİ AD BAŞKANI
Prof. Dr. Ramazan ÖZDEMİR
Download

TOTM-FRM-067 Koroner Anjiyografi Raporu1