TEDAVİ PLANIM
Dr. Sinan Dağdelen
Acıbadem Üniversitesi
Kardiyoloji ABD
Olgu Yüksek Riskli midir? EVET ÖYLEDİR…..
•
•
•
•
79y, ʢ ,
KAH (LAD %50, RCA ve CX total), DM, HT, HL, ICA (sol total, sağ %70)
NYHA IV, Senkop, Akc ödemi,
EKO
– LVEF %35, Kalsifik AO kapak, AO anulus (18x22 mm) 21 mm
– LVOT hipertrofisi yok, porselen aorta yok, Apikal skar yok
•
•
•
•
2010 da PAVP uygulanmış
Sol İliak arter çapları 7 mm
EuroScore II >20
STS score >20
AVR olabilir mi?
• Risk çok yüksek…
• Her zaman önemli bir tedavi
• Bu riske girmek bu olguda gerekmeyebilir.
Peki illede müdahale edilmeli mi?
•Hastalık bir kez semptomatik olduktan sonra, medikal
tedavi hızla kötüleşen prognozu değiştirememektedir; bir
yıllık ve beş yıllık sağkalım oranları sırasıyla %60 ve %32’dir
Varadarajan P, Kapoor N, Bansal RC, Pai RG. Clinical profile and natural history of 453
nonsurgically managed patients with severe aortic stenosis. Ann Thorac Surg
2006;82:2111-5.
RePABV olabilir mi?
• 8 ay öncesinde PABV yapılmış ve kısa sürede
ciddi restenoz mevcut.
• bir yıllık sağkalımda değişiklik olmaması
nedeniyle günümüzde kılavuzlarca geçici iyilik
sağlamaya yönelik yada cerrahi tedaviye köprü
olarak Sınıf IIb endikasyon ile önerilmektedir.
ACC/AHA 2006 guidelines for the management of
patients with valvular heart disease.
Circulation 2006;114:e84-231.
TransFemoral TAVI uygulanabilir mi?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sol iliak arter uygunluğu-anatomopatolojik (+)
7 mm çap(+)
“E-sheath” teknolojisi (+)
EF şartları (+)
Aortanın çapı ve yapısı (+)
AO kapak yapısı (+)
LVOT yapısı (+)
LMCA uygunluğu (+)
ICA tıkanıklıkları (-)
TransApikal TAVI olabilir mi?
• Ciddi koroner darlıkları var (-)
• EF düşük (-)
• Apikal hasar, ventriküler “remodeling”, anevrizma riski, perikardit,
pnömotoraks, malign aritmi, koroner hasar, göğüs dreni, genel
anestezi (-)…
• Periferik yol sıkıntısı çekilmez(+).
• ICA tıkanıklıkları var (+)
• Porselen aorta, aortik anevrizma (+)
Trans Aortik TAVI olabilir mi?
• Bir alternatif olabilir.
• Kapak seçimi gerekli kılabilirdi.
• Aortik anatomi uygun.
Trans Subklavian TAVI olabilir mi?
•
•
•
•
Daha geniş kapak gerekse idi gerekli olabilirdi.
Önemli bir arternatif.
Subklavian açının ve çapların da uygun olması gerekir.
Zaten risk altında olan sol karotik sistemi olumsuz
etkileyebilir.
En uygun olan nedir? Neden?
•
•
•
•
•
•
•
•
TF, sol iliak girişim uygundur.
7 mm çap, İliak Anatomik yapı uygun.
16F-18F “E-sheath” ler uygulanabilir.
EF tehdit edilmez.
LMCA uygun.
Asendan aorta, AO anulus ve LVOT uygun.
23 Kapak uygulanabilir.
Balon sırasında Aortografi yapıldığında, AY fazla
ise 26 Kapak tercih edilebilir.
İşlem sırasında tehlikeler…
• SVO riski mevcut. Mümkün ise filtre kullanılabilir
• Koroner iskemi risk oluşturabilir. Maksimal
antiiskemik tedavi ve antitrombotik tedavi altında
olmalı ve iyi monitorize edilmeli.
• Malign aritmilere karşı hazırlıklı olunmalı.
• Periferik vasküler komplikasyonlara karşı hazırlıklı
olunmalı.
• Femoral anatomi perkütan dikiş kapamaya uygun
görünüyor.
İşlem sonrası tedavi…
•
•
•
•
•
İlk gün YB takibi.
Geçici pace 24 saat tutulabilir.
Dual antiplatelet tedavi
ProBNP, troponin, hemogram, kreatinin takibi
Nörolojik takip
Download

tedavi planım