İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
RADYOLOJİ RAPORU
Adı Soyadı
: FERHAT TAŞKIRAN
Rapor Tarihi
: 26.05.2014 11:51
T.C Kimlik No
: 10418779726
Dosya no
: 2260512
Baba Adı
: FIRAT
Başvuru No
: 3864867
Kurumu
: MALATYA S.S.K. SAĞLIK İŞLERİ İL MÜD.
Doğum Yeri - Tarihi
: MALATYA - 2005
İstem Tarihi
: 21.05.2014(9900589)
İstem Kabul Tarihi
: 22.05.2014(804190)
Hizmet Adi
: MR, BEYİN
Tanı :
Kodu
Adı
G40.9
G02.0
R11
EPİLEPSİ, TANIMLANMAMIŞ
MENENJ T, BA KA YERDE SINIFLANMI
BULANTI VE KUSMA
V
RAL HASTALIKLARDA ( B05.1
, B00.3
BEYİN MR
Sellar ve parasellar patoloji saptanmamıştır. Hipofiz yüksekliği normal, stalk orta hattadır.
Beyin sapı ve serebellar hemisferler normaldir. 4. ventrikül orta hatta, normal şekil ve boyuttadır.
Sağ etmoidal hücre seviyesinde kemik defekti ile beraber beyin BOS sıvısı ile bağlantılı sağ
etmoidal maksiller ve frontal sinüslerde sıvı kolleksiyonlar izlenmektedir.
Serebellopontin köşe patolojisi izlenmemiştir.
3. ve lateral ventriküller normal genişliktedir. 3. ventrikül orta hatta , lateral ventriküller simetriktir.
Bilateral bazal ganglionlarda , talamus, kapsüla internalarda ve sentrum semiovalelerde patoloji
saptanmamıştır. Bilateral derin beyaz cevher normal intensitede izlenmiştir. Korpus kallozum
normaldir.
Bilateral silvian fissürler ve hemisferik kortikal sulkuslar normal genişliktedir.
yö
PROF.DR.AHMET SIĞIRCI
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi MALATYA - Tel: 0422 341 06 60 70 Fax: 0422 341 07 28 - www.totm.inonu.edu.tr
, A87.1
Download

(Ana Rapor) MR, BEYİN - ferhat taşkıran