TALEP EDEN TARAFINDAN DOLDURULACAK
BARIŞ TATİL SİTESİ
DÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ FAALİYET
DÖF FORMU
FAALİYET TÜRÜ:
TESPİT TÜRÜ :
Düzeltici Faaliyet
Önleyici Faaliyet
DÖF NO :
……. / ….. / 20….
Tekrarlayan Uygunsuzluk mu?
E
H
İç Denetim Uygunsuzluğu
Performans Değerlendirme
Veri Analizi
Dış Denetim Uygunsuzluğu
Kalibrasyon Uygunsuzluğu
Tedarikçi Denetimleri
Dokümantasyon
İç Paydaş Memnuniyetsizliği
İş güvenliği Uygunsuzluğu
Dış Paydaş Memnuniyetsizliği
Eğitim Sonuçları
Çalışan Memnuniyetsizliği
Diğer (Açıklayınız) ……………………………………………………………….
UYGUNSUZLUK TANIMI (Anlaşılır ve somut tanımlanmalı)
TALEP EDEN KİŞİ
KOK NEDEN (Yönetim)
No
(5 iş gününde, kök neden analizinin tamamlanması ve yapılacak faaliyetlerlerin Talep sahibine bildirilmesi gerekmektedir)
YAPILACAK GEÇİCİ FAALİYET (Geçici faaliyet yapılacaksa bu bölüme yazılacak)
Sorumlu
Termin
Faaliyet Tanımı
YAPILACAK KALICI FAALİYET (Yönetim)
No
Faaliyet Tanımı
Sorumlu
TAKİP VE KARAR (Yönetim)
Takip Tarihi
Takibi Gerçekleştiren
Termin
Takip Sonucu & Öneri
DÖF SONUCU DEĞİŞTİRİLECEK DOKÜMAN VAR MI? (Yönetim)
Prosedür
Talimat
İş Akışı
Form
Diğer (Açıklayınız)
Rev.Tarihi:
Rev.Tarihi:
Rev.Tarihi:
Rev.Tarihi:
Rev.Tarihi:
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
DÖF KAPATMA Tarihi ve Onayı : ..…../..…./…………
(Yönetim Kurulunca kapatılacaktır.)
(Form No:FR-09; Revizyon Tarihi:00.00.0000; Revizyon:00)
Rev.No:
Rev.No:
Rev.No:
Rev.No:
Rev.No:
…………
…………
…………
…………
…………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Download

FR-09 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF