……………………….. BÖLÜMÜ/FAKÜLTESİ
YGG SUNUMU
Tarih:
Buraya 2014 yılı
yazılacak
YGG Dönemi:
İÇERİK
Kalite Hedefleri ve Faaliyet Planları (SPİK)
İç Denetim Sonuçları
Dış Denetim Sonuçları
Müşteri Memnuniyet Anketleri
Açılan DÖF’ler ve Sonuçları
Tedarikçi Performansları
Müşteri Şikayet,Öneri ve Talepleri
Eğitim Planlama ve Yeterlilikler
İş güvenliği
İyileştirme Önerileri
SPİK
Bu kısı ma mevcut SPİK formunuzun dolu
hanesini yapıştırınız.
DİKKAT!!!! 2014 için tüm hedefler verilmiş olmalı
XXX ile belirtilmiş bir bilinmeyen kalmamalıdır.
HEDEF PERFORMANSLARI
20
18
16
14
12
10
8
6
Grafiğin üzerine tıklayıız.Powerpointte
Tasarım sekmesine giriniz.Veri seç
kısmını işaretleyiniz.
Oradan bir excel penceresi
açılacak.Toplam hedef sayınızı ilk sütuna
,2014 gerçekleşen hedef sayısınızı ikinci
sütuna ve gerçekleşmeyen hedef
sayınızı da üçüncü sütuna yazınız.Grafik
otomatik olarak çizilecek ve girdiğiniz
veriler üzerinden size verimlilik
hesaplayacaktır.
4
2
0
Verimlilik
Toplam Hedef
Gerçekleşen Hedef
Gerçekleşmeyen Hedef
KALİTE FAALİYET PLANI
İÇ VE DIŞ DENETİM SONUÇLARI
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Grafiğin üzerine tıklayıız.Powerpointte
Tasarım sekmesine giriniz.Veri seç kısmını
işaretleyiniz.
Oradan bir excel penceresi açılacak,2014
gerçekleşen iç denetim ve dış denetim
uygunsuzluk sayılarınızı yazınız..Size toplam
uygunsuzluk sayısı ve grafiği otomatik olarak
verecektir.
İç Denetim
Dış Denetim
Toplam
Uygunsuzluk Sayısı Uygunsuzluk Sayısı Uygunsuzluk Sayısı
MÜŞTERİ MEMNUNİYETLERİ
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Grafiğin üzerine tıklayıız.Powerpointte
Tasarım sekmesine giriniz.Veri seç kısmını
işaretleyiniz.
Oradan bir excel penceresi açılacak,2014 yılı
1.ve 2. dönemlere ait müşteri memnuniyet
değerlerinizi giriniz.Grafik otomatik olarak
çıkacaktır.Ortalamanızı yine otomatik
hesaplayacaktır.
Bir Önceki Dönem
Müşteri Memnunyeti
Mevcut Dönem Müşteri
Memnuniyeti
MÜŞTERİ ŞİKAYET&ÖNERİ VE TALEPLERİ
1.2
Grafiğin üzerine tıklayıız.Powerpointte
Tasarım sekmesine giriniz.Veri seç kısmını
işaretleyiniz.
Oradan bir excel penceresi açılacak,2014 yılı
1.ve 2. dönemlere ait müşteri şikayet ,öneri ve
talep adetlerini aylar bazında.Grafik otomatik
olarak çıkacaktır.
1
0.8
0.6
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
0.4
Ağustos
Eylül
0.2
Ekim
Kasım
0
Müşteri Şikayet
Adedi
Müşteri Öneri
Adedi
Müşteri Talep
Adedi
Aralık
AÇILAN DÖF’LER VE SONUÇLARI
1.2
1
0.8
0.6
Grafiğin üzerine tıklayıız.Powerpointte
Tasarım sekmesine giriniz.Veri seç kısmını
işaretleyiniz.
Oradan bir excel penceresi açılacak,2014 yılı
açılan DÖF sayısı,kapatılan döf sayısı,bekleyen
DÖF sayısı ve kapatılmayan DÖF sayısını
yazınız.Grafik otomatik hesaplama yapacaktır.
0.4
0.2
0
Açılan DÖF Sayısı
Kapatılan DÖF
Sayısı
Bekleyen DÖF
Sayısı
Kapatılmayan DÖF
Sayısı
TEDARİKÇİ PERFORMANSLARI
1.2
1
0.8
0.6
0.4
Grafiğin üzerine tıklayıız.Powerpointte Tasarım
sekmesine giriniz.Veri seç kısmını işaretleyiniz.
Oradan bir excel penceresi açılacak,2014 yılı
tedarikçi performans puanlarını tedarikçi isimlerini
de yazarak giriniz.Grafik otomatik olarak oluşacaktır.
NOT:Kendi satınalmasını kendisi
yapan bölümler doldurmalıdır!!!!!!
0.2
0
Tedarikçi A Tedarikçi B Tedarikçi C Tedarikçi D Tedarikçi E
Performans Puanı
EĞİTİM PLANLAMA
1
Grafiğin üzerine tıklayıız.Powerpointte
Tasarım sekmesine giriniz.Veri seç kısmını
işaretleyiniz.
Oradan bir excel penceresi açılacak,2014 yılı
için planlanan eğitim sayısını ve gerçekleşen
eğitim sayısını yazınız.Grafik otomatik olarak
oluşacaktır.
Planlanan Eğitim Adedi
Gerçekleşen Eğitim Adedi
0
EĞİTİM YETERLİLİKLER
Grafiğin üzerine tıklayıız.Powerpointte
Tasarım sekmesine giriniz.Veri seç kısmını
işaretleyiniz.
Oradan bir excel penceresi açılacak,2014 yılı
için verdiğiniz eğitimler öncesinde kişinin
hangi durumda bulunduğunu eğitim sonrası
gelişiminin kaç puan olduğunu yazınız.Grafik
otomatik olarak hesap yapacaktır.
0
Eğitim Öncesi
Durum
Eğitim Sonrası
Durum
Puan
İŞGÜVENLİĞİ ANALİZİ
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Grafiğin üzerine tıklayıız.Powerpointte
Tasarım sekmesine giriniz.Veri seç kısmını
işaretleyiniz.
Oradan bir excel penceresi açılacak,2014 yılı
için bölümüzde oluşan iş kazası adedini ve bu
kazaya bağlı iş kazası ağırlık oranını giriniz.
KAO= Kazalardan dolayı toplam kayıp gün
sayısı / toplam insan saat çalışma sayısı x 1000
İş Kazası Sayısı
İş Kazası Ağırlık Oranı
İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ
Buraya iyileştirme önerileri
maddeler halinde yazılmalıdır.
Bu kısıma işinizi daha hızlı ve/veya daha
verimli yapabilmeniz,müşterinizi daha
memnun hale getirebilmeniz için gerekli olan
iyileştirme önerilerinizi yazınız.(Bu hem kendi
süreciniz hem de diğer ilişkili olduğunuz
süreçlere ait olabilir.)
Download

YGG Dönemi