K.P. FITTER & ASSOCIATES
MÜŞTERİ GERİBİLDİRİM PROSESİ
MÜŞTERİ ŞİKAYETİ
VE ITIRAZI
MÜŞTERİ ZİYARETİ
MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ
F.073 - MÜŞTERİ
MEMNUN. ANKET FORMU
MÜŞ. ZİYARET
SONUÇ RAPORU
H
F.139- MÜŞT.ŞİKAYET/
İTİRAZ DEĞİŞİKLiK F.
KALİTE
MÜDÜR’ÜNÜ
BİLGİLENDİRME
ANKET SORULARININ
MÜŞTERİYE
GÖNDERİLMESİ
MUAYENE
FAALİYETİ
İLE İLGİLİ Mİ?
MÜŞTERİ
ZİYARETİNİN
DEĞERLENDIRILMESI
E
SONUÇLARIN
TOPLANMASI
DÖF
GEREKLİ Mİ?
P.010 UYGUN OLMAYAN
HİZMET VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME
PROSEDÜRÜ
ŞİKAYETİN/İTİRAZIN
MUAYENE FAALİYETİ
İLE İLGİLİ OLMADIĞININ
MÜŞTERİYE BİLDİRİMİ.
E
DÖF BAŞLATILMASI
F.037 - DÖF
H
MÜŞTERİYE RESMİ
BİLDİRİM YAPILMASI
DÜZELTİCİ VE
ÖNLEYİCİ FAALİYETİN
UYGULANMASI
İŞLEM
F.053 – MÜŞTERİ
TALEP, ŞİKAYET VE İTİRAZ
TAKİP FORMU
VERİLERİN TOPLANMASI
VE ANALİZ EDİLMESİ
BELGE
KARAR
KARAR VE FAALİYETLERIN
ONAYLANMASI
PROSES
HAZIRLAYAN
SATIŞ MÜDÜRÜ
KPFPSS-07/00 , Yay. T. :05.03.2015 , S:1/1
SONUÇLARIN
TOPLANTILARDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME
MAIL, FAX, TELEFON
Download

Müşteri Geribildirim Prosesi