TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİĞİN 22 NCİ, 23 ÜNCÜ VE 26 NCI MADDELERİNİN
UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI
(18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmi Gazete)
Karar No
: 7651
Karar Tarihi : 04/12/2013
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
A- 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün
Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü
ve 26 ncı maddeleri gereğince alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk
belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedellerinin, 2014 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanması ile;
1- Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi için 31.750 TL,
2- Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi için 63.500 TL,
3- a) Tütün Ticareti Yetki Belgesi için 31.750 TL,
b) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri için yıllık 3.175 TL,
uygunluk belgesi bedeli alınmasını,
B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.
Download

2015 - 2016 Akademik Takvim PDF Formatı