KLİMUD
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
Sürekli Tıp Eğitimi/ Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri
GAZİANTEP BÖLGE TOPLANTISI
18 NİSAN 2015
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Katkılarıyla
“VİRÜS HASTALIKLARININ SEROLOJİK TANISI: RUTİN TANI
TESTLERİNİN KALİTE KONTROLÜ, UYGULANMASI,
YORUMLANMASI, RAPORLANMASI”
KLİMUD - Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve Akreditasyon Çalışma Grubu ve Klinik Viroloji
Çalışma Grubu işbirliği ile
PROGRAM
9.30-10.00
10.00-10.45
10.45-11.15
11.15-12.30
12.30-13.30
13.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.30
Açılış
Virüs hastalıklarının serolojik tanısında bölgesel durum analizi
(Moderatör: Prof. Dr. Tekin KARSLIGİL)
Kahve arası
Virüs hastalıklarının tanısında kullanılan serolojik testlerde
kalite kontrol uygulamaları
(Prof. Dr. Nuran ESEN , Uzm. Dr. İlker KÜTÜKOĞLU)
Öğle arası
Serolojik testlerin yorumlanması, raporlanması-Olgular
eşliğinde
(Prof. Dr. İmre ALTUĞLU, Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU)
Kahve arası
KLİMUD Meclisi
Toplantı Yeri : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi
2. kat 2 Kapılı Seminer Salonu GAZİANTEP
Toplantı Tarihi: 18 Nisan 2015 Cumartesi
Download

gaziantep bölge toplantısı 18 nisan 2015