NÜKLEER TIP NİSAN 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI
Doktor Tel 1346-1047
Sekreter Tel 1605
TARİH
Bölüm Denetimi/Efor
Çekim-Görüntü
Kontrolü
Konsültasyon
FİLMLERİN
RAPORLANMASI
01.04.2015
FERAHNAZ Ç.SAYIN
MEFTUNE ÖZHAN
ÖZDEN S.DEN HARTİGH
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
02.04.2015
FERAHNAZ Ç.SAYIN
MEFTUNE ÖZHAN
ÖZDEN S.DEN HARTİGH
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
03.04.2015
FERAHNAZ Ç.SAYIN
MEFTUNE ÖZHAN
ÖZDEN S.DEN HARTİGH
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
06.04.2015
ÖZDEN S.DEN HARTİGH
HATİCE MEMİŞ
MEFTUNE ÖZHAN
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
07.04.2015
ÖZDEN S.DEN HARTİGH
HATİCE MEMİŞ
MEFTUNE ÖZHAN
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
08.04.2015
ÖZDEN S.DEN HARTİGH
HATİCE MEMİŞ
MEFTUNE ÖZHAN
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
09.04.2015
ÖZDEN S.DEN HARTİGH
HATİCE MEMİŞ
MEFTUNE ÖZHAN
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
10.04.2015
ÖZDEN S.DEN HARTİGH
HATİCE MEMİŞ
MEFTUNE ÖZHAN
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
13.04.2015
MEFTUNE ÖZHAN
ÖZLEM MENGİ
HATİCE MEMİŞ
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
14.04.2015
MEFTUNE ÖZHAN
ÖZLEM MENGİ
HATİCE MEMİŞ
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
15.04.2015
MEFTUNE ÖZHAN
ÖZLEM MENGİ
HATİCE MEMİŞ
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
16.04.2015
MEFTUNE ÖZHAN
ÖZLEM MENGİ
HATİCE MEMİŞ
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
17.04.2015
MEFTUNE ÖZHAN
ÖZLEM MENGİ
HATİCE MEMİŞ
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
20.04.2015
HATİCE MEMİŞ
FERAHNAZ Ç.SAYIN
ÖZLEM MENGİ
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
21.04.2015
HATİCE MEMİŞ
FERAHNAZ Ç.SAYIN
ÖZLEM MENGİ
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
22.04.2015
HATİCE MEMİŞ
FERAHNAZ Ç.SAYIN
ÖZLEM MENGİ
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
23.04.2015
HATİCE MEMİŞ
FERAHNAZ Ç.SAYIN
ÖZLEM MENGİ
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
24.04.2015
HATİCE MEMİŞ
FERAHNAZ Ç.SAYIN
ÖZLEM MENGİ
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
27.04.2015
FERAHNAZ Ç.SAYIN
ÖZDEN S.DEN HARTİGH
FERAHNAZ Ç.SAYIN
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
28.04.2015
FERAHNAZ Ç.SAYIN
ÖZDEN S.DEN HARTİGH
FERAHNAZ Ç.SAYIN
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
04.04.2015
05.04.2015
11.04.2015
12.04.2015
18.04.2015
19.04.2015
25.04.2015
26.04.2015
FERAHNAZ Ç.SAYIN
ÖZDEN S.DEN HARTİGH
FERAHNAZ Ç.SAYIN
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
29.04.2015
FERAHNAZ Ç.SAYIN
ÖZDEN S.DEN HARTİGH
FERAHNAZ Ç.SAYIN
NÜKLEER TIP HEKİMLERİ
30.04.2015
Bölüm Denetimi/ Efor: Bölümdeki cihazların günlük kalite kontrol işlemlerinin takibi, kullanılan
radyoaktivite, cihazlar, ekipman ile ilgili sorunların ilgili birimlere haber verilmesi ve giderilmesi. Hastaya
miyokard sintigrafisi öncesinde yapılan efor testinin denetlenmesi. Bölüm personelinin kontrolü
Çekim-Görüntü Kontrolü/ Çekim bittikten sonra görüntü kalitesinin kontrolü, gerekli hallerde çekim
tekrarına veya ek pozda çekime karar verilmesi.
Konsültasyon: Konsülte edilen hastaların değerlendirilmesi.
Filmlerin raporlanması: Gün içerisinde tüm hekimler yukarıdaki görevlere ilaveten bölümde çekilen filmleri
NOT:Çalışma programı NİSAN ayı izin kullanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Download

null