POST MORTEM İNTERAKTİF VAKA TARTIŞMASI
NK/T HÜCRELİ LENFOMA TANISI KONULAN NEDENİ
BİLİNMEYEN ATEŞ VAKASI
8 ŞUBAT 2014 CUMARTESİ
ZORLU OTEL TRABZON
MODERATÖR
PROF.DR. İFTİHAR KÖKSAL
18.00 - 19.00
VAKA SUNUMU VE TARTIŞMA
DOÇ. DR. GÜRDAL YILMAZ
Hastanın Başvuru Nedeni ve Bulgular
DR. EDA GENÇALİOĞLU
Klinik Seyir
DOÇ.DR. SAVAŞ YAYLI
Dermatoloji Konsültasyonu
DOÇ. DR. ŞAFAK ERSÖZ
Patoloji Sonucu
DR. HASAN ÖZBAŞ
Hematoloji Konsültasyonu
PROF.DR. MEHMET SÖNMEZ
Hematoloji Kliniğinde Klinik Seyir ve Hastalık
Hakkında Bilgi
KATILIMCILAR
İnteraktif Tartışma
19.00–19.15
19.30
NE ÖĞRENDİK?
PROF.DR. İFTİHAR KÖKSAL
YEMEK
Download

1 - enfekder.org