BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEKİ EĞİTİMİ
2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI
S.
NO
1
2
EĞİTİM ADI /
KONUSU
Trafik İşaretleme ve
Ana Arterlerde Ekip
ve Yol Çalışma
Kuralları
Mercedes Araçların
Motor Şanzıman
Diferansiyel ve
Elektrik
Sistemlerinin
Onarımı ve Bakımı
Eğitimi
EĞİTİM
SORUMLUSU KATILIMCILAR A 1
Eğitim Şube
Müdürlüğü
Teknik Daireler
Yönetici ve
Personeli
Eğitim Şube
Müdürlüğü
Sürücü Operatör ve
Atölye Ustaları
2
3
P
4
5
Doküman No:
D011.AD.01
Rev. No:2
6
7
8
9
10
11
Rev. Tarihi
09/01/2015
Sayfa No:1/4
12
AÇIKLAMA
Gün / Saat
X
2 Saat
(2 Grup)
G
P
X
TAKİP
D
S
Ö
E İ R L
D
S
Ö
8 Saat
(2 Grup)
E İ R L
G
D
S
O
E İ R L
D
S
O
E İ R L
NOTASYON : P: PLANLANAN G:GERÇEKLEŞEN D:DOKÜMAN S:SERTİFİKA Ö:ÖLÇÜMLEME E: ERTELENDİ İ: İPTAL R: RAPOR
HAZIRLAYAN
Muammer KARADUMAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
D.011.F.01
KONTROL EDEN
Neşet ÇAKMAKLI
Genel Sekreter Yardımcısı
REV:02
L: KATILIM LİSTESİ
ONAY
Seyfettin AVŞAR
Genel Sekreter
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE EĞİTİMİ
2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI
S.
NO
EĞİTİM ADI /
KONUSU
3
Grup Çalışması ve
Problem Çözme
Teknikleri
EĞİTİM
SORUMLUSU KATILIMCILAR A 1
Eğitim Şube
Müdürlüğü
2
3
4
5
Doküman No:
D011.AD.01
Rev. No:2
6
7
Kurum Yönetici ve P
Personeli
G
8
9
10
11
AÇIKLAMA
Gün / Saat
12
X
3 Saat
(2 Grup)
D.011.F.01
TAKİP
D S
Ö
Eİ R L
Ö
P
D S
G
Eİ R L
P
D S
G
Eİ R L
P
D S
G
E İ R L
P
D S
G
E İ R L
NOTASYON : P: PLANLANAN G:GERÇEKLEŞEN D:DOKÜMAN S:SERTİFİKA Ö:ÖLÇÜMLEME E: ERTELENDİ İ: İPTAL R: RAPOR
HAZIRLAYAN
Muammer KARADUMAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Rev. Tarihi
09/01/2015
Sayfa No:2/4
KONTROL EDEN
Neşet ÇAKMAKLI
Genel Sekreter Yardımcısı
REV:02
L: KATILIM LİSTESİ
ONAY
Seyfettin AVŞAR
Genel Sekreter
Ö
Ö
Ö
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMETİÇİ EĞİTİMİ
2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI
S.
NO
4
5
6
EĞİTİM ADI /
KONUSU
İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi
EĞİTİM
SORUMLUSU
Eğitim Şube
Müdürlüğü
KATILIMCILAR A
Kurum Yönetici
Personeli
1
P
Kurum Yönetici ve
Personeli
Enerji Verimliliği
Eğitim Şube
Müdürlüğü
Kurum Yönetici ve
Personeli
Kurum Yönetici ve P X
Personeli
G
Eğitim Şube
Müdürlüğü
8
Resmi Yazışma
Kuralları
Eğitim Şube
Müdürlüğü
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AÇIKLAMA
Gün / Saat
X
2 Saat
(2 Grup)
P X
G
X
G
KONTROL EDEN
Neşet ÇAKMAKLI
Genel Sekreter Yardımcısı
REV:02
D
S
Ö
E İ R L
2 Saat
(2 Grup)
D
3 Saat
(2 Grup)
D
S
Ö
E İ R L
S
Ö
E İ R L
2 Saat
(2 Grup)
NOTASYON : P: PLANLANAN G:GERÇEKLEŞEN D:DOKÜMAN S:SERTİFİKA Ö:ÖLÇÜMLEME E: ERTELENDİ İ: İPTAL R: RAPOR
D.011.F.01
Ö
E İ R L
Kurum Personeli
HAZIRLAYAN
Muammer KARADUMAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
S
4 Saat
(2 Grup)
G
P
TAKİP
D
X
P
Eğitim Şube
Müdürlüğü
Disiplin
Yönetmeliği ve Mal
Bildirimi
3
Rev. Tarihi
09/01/2015
Sayfa No:3/4
G
Kamuda Etik
Kültürü
7
2
Doküman No:
D011.AD.01
Rev. No:2
L: KATILIM LİSTESİ
ONAY
Seyfettin AVŞAR
Genel Sekreter
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ
2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI
EĞİTİM
SORUMLUSU
KATILIMCILAR
A
Öfke ve Stres
Kontrolü
Eğitim Şube
Müdürlüğü
Kurum Yönetici ve
Personeli
P
Temel İletişim
Eğitim Şube
Müdürlüğü
Kurum Yönetici ve
Personeli
S.
NO
EĞİTİM ADI /
KONUSU
9
10
11
Madde Bağımlılığı
Eğitim Şube
Müdürlüğü
1
2
3
4
5
6
Doküman No:
D011.AD.01
Rev. No:2
7
8
9
10
11
Rev. Tarihi
09/01/2015
Sayfa No:4/4
12
X
3 Saat
(2 Grup)
G
P
X
2 Saat
(2 Grup)
G
P
X
Kurum Personeli
G
AÇIKLAMA
Gün / Saat
2 Saat
(2 Grup)
TAKİP
D
S
Ö
E İ R L
D
S
Ö
E İ R L
D
S
Ö
E İ R L
D
S
Ö
E İ R L
D
G
E İ R L
NOTASYON : P: PLANLANAN G:GERÇEKLEŞEN D:DOKÜMAN S:SERTİFİKA Ö:ÖLÇÜMLEME E: ERTELENDİ İ: İPTAL R: RAPOR
HAZIRLAYAN
Muammer KARADUMAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
D.011.F.01
Ö
P
KONTROL EDEN
Neşet ÇAKMAKLI
Genel Sekreter Yardımcısı
REV:02
L: KATILIM LİSTESİ
ONAY
Seyfettin AVŞAR
Genel Sekreter
S
Download

Standartlar Kapsamında Alınan Yeni İşaret Levhaları