Endokrin Algoritmler (2014)
Editörler : Prof Candeğer Yılmaz, Prof Füsun Saygılı, Prof Gökhan Özgen, Doç Şevki Çetinkalp, Doç Mehmet Erdoğan. Prof Taylan Kabalak
Konu Editörü : Prof.Dr. Füsun Saygılı
PROLAKTİNOMA TANISI
Klinik
Yok
Klinik Var
PRL (N)
Makroprolaktinemi
PRL (↑)
(PEG ile çöktürme yapılarak,
PRL çalışılır)
(Fizyolojik nedenleri, ilaç, primer hipotroidi,
organ yetmezliklerini,göğüs travması,spinal
kord lezyonlarını dışla !)
Kanca Etkisi
MR
(Dilüsyonla PRL çalışılır)
Kitle var
Prolaktinoma
Kitle Yok
Hipofizer ve
hipotalamik diğer
patolojiler
İdiyopatik
hiperprolaktinemi
(1)
Download

PROLAKT NOMA TANISI PRL (N) Kanca Etkisi PRL (↑) MR Klinik