KLİMUD
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
Sürekli Tıp Eğitimi/ Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri
İSTANBUL BÖLGE TOPLANTISI
18 Nisan 2015
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ Katkılarıyla
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYONLARINA MİKROBİYOLOJİK
YAKLAŞIM
-ANTİMİKROBİYAL YÖNETİM
KLİMUD - Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi Çalışma Grubu ve Tıbbi Mikoloji
Çalışma Grubu işbirliği ile
PROGRAM
9.30-9.40
9.40-11.00
11.00-11.15
11.15-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-14.45
14.45-16.00
16.15-17.00
Açılış
Bölgemizde Yoğun Bakım Ünitesi
Enfeksiyon etkenlerinin dağılımı
(Son 1 yıllık veriler)
Haydarpaşa Numune Hastanesi - Doç. Dr. Rıza ADALETİ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Dr. Elvan HASTÜRK
GATA Haydarpaşa - Uzm. Dr. Bayhan BEKTÖRE
Şişli Etfal Hastanesi - Uzm. Ayşe BARIŞ
Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH - Uzm. Dr. Seyhan ÖRDEKÇİ
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Banu BAYRAKTAR
Kahve arası
Yoğun Bakım Ünitesinde Salgın Yönetimi
 Olgu Sunumu (YBÜ salgın) – Doç. Dr. Elif AKTAŞ
 Klinisyen gözüyle yönetim – Prof. Dr. İlyas DÖKMETAŞ
 Laboratuvar gözüyle yönetim – Doç. Dr. Banu BAYRAKTAR
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sebahat AKSARAY
Öğle yemeği
YBÜ’de direnç sorununun önlenmesi:
Antimikrobiyal Yönetim
Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanının rolü – Prof. Dr. Güner SÖYLETİR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep GÜLAY
Kahve arası
YBÜ enfeksiyon etkeni olarak mantarlar –Prof. Dr. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÖZYURT
KLİMUD Meclisi
Toplantı Yeri: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi
Suat Efe Konferans Salonu 2. Kat Şişli İSTANBUL
Download

İSTANBUL BÖLGE TOPLANTISI 18 Nisan 2015