MÜŞTERİ GERİBİLDİRİM
PROSESİ
S.007/04
05.03.2015
S:1/1
MÜŞTERİ ŞİKAYETİ
VE ITIRAZI
MÜŞTERİ ZİYARETİ
MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ
F.073 - MÜŞTERİ
MEMNUN. ANKET FORMU
MÜŞ. ZİYARET
SONUÇ RAPORU
KALİTE GÜVENCE
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ
BİLGİLENDİRME
ANKET SORULARININ
MÜŞTERİYE
GÖNDERİLMESİ
MUAYENE
FAALİYETİ
İLE İLGİLİ Mİ?
MÜŞTERİ
ZİYARETİNİN
DEĞERLENDIRILMESI
F.139- MÜŞT.ŞİKAYET/
İTİRAZ DEĞİŞİKLiK F.
SONUÇLARIN
TOPLANMASI
E
H
DÖF
GEREKLİ Mİ?
P.010 UYGUN OLMAYAN
HİZMET VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME
PROSEDÜRÜ
ŞİKAYETİN/İTİRAZIN
MUAYENE FAALİYETİ
İLE İLGİLİ OLMADIĞININ
MÜŞTERİYE BİLDİRİMİ.
E
F.037 - DÖF
DÖF BAŞLATILMASI
H
MÜŞTERİYE RESMİ
BİLDİRİM YAPILMASI
F.053 – MÜŞTERİ
TALEP, ŞİKAYET VE İTİRAZ
TAKİP FORMU
DÜZELTİCİ VE
ÖNLEYİCİ FAALİYETİN
UYGULANMASI
VERİLERİN TOPLANMASI
VE ANALİZ EDİLMESİ
İŞLEM
BELGE
KARAR VE FAALİYETLERIN
ONAYLANMASI
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME
MAIL, FAX, TELEFON
KARAR
PROSES
HAZIRLAYAN
SATIŞ MÜDÜRÜ
SONUÇLARIN
TOPLANTILARDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
Download

Müşteri Geribildirim Prosesi