BARIŞ TATİL SİTESİ
DÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ FAALİYET
İŞ AKIŞI
İş Akışı Adımları
Doküman No
İA-02
İlk Yayın Tarihi
01.11.2014
Sayfa
1/2
Sorumlu
ilgili
Dokümanlar
Uygunsuzluğun
tesbiti
Yönetim,Denetim,
Site Konseyi
İç ve Dış Paydaş,
Görevliler
DÖF Formunun
hazırlanması, Yönetim’e
iletilmesi
Uygunsuzluğu
tesbit eden
FR-01 DÖF
Formu
Sürecin durdurulması
Acil önlemlerin alınması
Yönetim
Sorumlusu
PR-01 Düzeltici ve
Önleyici Faaliyetler
Prosedürü
DÖF Takip Listesi’ne
kayıt
Yönetim
Temsilcisi
LS-02 DÖF
Takip Listesi
Uygunsuzluk kök
nedenlerinin belirlenmesi
Yönetim
Temsilcisi
FR-01 DÖF
Formu
Düzeltici/Önleyici
faaliyetlerin belirlenmesi
ve Yönetim’e iletilmesi
Yönetim
Temsilcisi
FR-01 DÖF
Formu
Belirlenen DÖF’ler
yeterli mi?
Hayır
---
Yönetim
Sorumlusu
Evet
Düzeltici/Önleyici
faaliyetin başlatılması
Yönetim
Sorumlusu
FR-01 DÖF
Formu
Düzeltici/Önleyici
faaliyetin
gerçekleştirilmesi
Yönetim
Sorumlusu
FR-01 DÖF
Formu
1
2
3
Hazırlayan
Sistem Onayı
Yürürlük Onayı
Ömer AYDIN
Tevfik DEMİRSU
Tevfik DEMİRSU
(Form No: FR-08; Revizyon Tarihi: 00.00.0000; Revizyon: 00)
BARIŞ TATİL SİTESİ
DÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ FAALİYET
İŞ AKIŞI
İş Akışı Adımları
İA-02
İlk Yayın Tarihi
01.11.2014
Sayfa
2/2
Sorumlu
1
2
ilgili
Dokümanlar
3
Yönetim
Sorumlusu
Düzeltici/Önleyici
faaliyetlerin takibi
DÖF’ler etkin olarak
tamamlandı mı?
Doküman No
Hayır
Yönetim
Temsilcisi
Evet
DÖF Formu ve faaliyet
kanıtlarının Yönetim’e
iletilmesi
Yönetim
Temsilcisi
FR-01 DÖF
Formu
Sonuçların
gözden geçirilmesi
Yönetim
Temsilcisi
FR-01 DÖF
Formu
Yönetim
Temsilcisi
PR-01 Düzeltici ve
Önleyici Faaliyetler
Prosedürü
Yönetim
Temsilcisi
FR-01 DÖF
Formu
Yönetim
Temsilcisi
LS-02 DÖF
Takip Listesi
DÖF etkin mi?
Hayır
Evet
DÖF Formunun
kapatılması ve
arşivlenmesi
DÖF Takip Listesinin
güncellenmesi
Hazırlayan
Sistem Onayı
Yürürlük Onayı
Ömer AYDIN
Tevfik DEMİRSU
Tevfik DEMİRSU
(Form No: FR-08; Revizyon Tarihi: 00.00.0000; Revizyon: 00)
Download

FR-08 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İş Akışı_İA-02