İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM:
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002/00.01
ŞEMA ADI: VALİ ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI
Evrakın ilgili personel tarafından
yazılması ve evrak kayıt sistemi
üzerinden onaylanması için Şube
Müdürüne göndermesi
Evrakın Şube Müdürü tarafından
kontrol edilmesi ve uygun ise
onaylanması
Evrak uygun mu?
K-ŞM
Tespit edilen uygunsuzluğun
düzeltilmesi için sistem
üzerinden yazıyı yazan
personele iade edilmesi
Hayır
Evet
Şube Müdürü tarafından
onaylanan evrakın evrak kayıt
sistemi üzerinden onaylanması
için İl Müdür Yardımcısına
gönderilmesi
Evrakın İl Müdür Yardımcısı
tarafından kontrol edilmesi ve
uygun ise son mercii olarak
onaylanması
Hayır
O-MY
Evrak uygun mu?
Evet
Sistem üzerinden onaylanan
evrakın evrak kayıt sistemi
üzerinden ilgili personele dönmesi,
yazıya ait çıktının alınması
Personel tarafından evrakın
paraflaması ve varsa ekleri ile
birlikte imzaya sunulması
P-PR
A
1
İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM:
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002/00.01
ŞEMA ADI: VALİ ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
Evrakın Şube Müdürü tarafından
paraflanması ve imzaya
sunulması
P-ŞM
Evrakın İl Müdür Yardımcısı
tarafından paraflanması ve İl
Müdürüne imzaya sunulması
P-MY
Evrakın İl Müdürü tarafından
imzalanması ve Vali Onayına
sunulması
İ-MD
Evrakın Vali tarafından
imzalanması
İmzadan
çıkmış evrak
İ-V
Giden Evrak İş Akış
Şeması
2
İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM:
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002/00.02
ŞEMA ADI: İL MÜDÜRÜ ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI
Evrakın ilgili personel tarafından
yazılması ve evrak kayıt sistemi
üzerinden onaylanması için Şube
Müdürüne göndermesi
Evrakın Şube Müdürü tarafından
kontrol edilmesi ve uygun ise
onaylanması
Evrak uygun mu?
K-ŞM
Tespit edilen uygunsuzluğun
düzeltilmesi için sistem
üzerinden yazıyı yazan
personele iade edilmesi
Hayır
Evet
Şube Müdürü tarafından
onaylanan evrakın evrak kayıt
sistemi üzerinden onaylanması
için İl Müdür Yardımcısına
gönderilmesi
Evrakın İl Müdür Yardımcısı
tarafından kontrol edilmesi ve
uygun ise son mercii olarak
onaylanması
Hayır
O-MY
Evrak uygun mu?
Evet
Sistem üzerinden onaylanan
evrakın evrak kayıt sistemi
üzerinden ilgili personele dönmesi,
yazıya ait çıktının alınması
Personel tarafından evrakın
paraflaması ve varsa ekleri ile
birlikte imzaya sunulması
A
P-PR
İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM:
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002/00.02
ŞEMA ADI: İL MÜDÜRÜ ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
Evrakın Şube Müdürü tarafından
paraflanması ve İl Müdür
Yardımcısına imzaya sunulması
Evrakın İl Müdür Yardımcısı
tarafından paraflanması ve İl
Müdürüne imzaya sunulması
Evrakın İl Müdürü tarafından
imzalanması
Giden Evrak İş Akış
Şeması
P-ŞM
P-MY
İmzadan
çıkmış evrak
İ-MD
İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM:
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002/00.03
ŞEMA ADI: İL MÜDÜR YARDIMCISI ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI
Evrakın ilgili personel tarafından
yazılması ve evrak kayıt sistemi
üzerinden onaylanması için Şube
Müdürüne göndermesi
Evrakın Şube Müdürü tarafından
kontrol edilmesi ve uygun ise
onaylanması
Evrak uygun
mu?
K-ŞM
Tespit edilen uygunsuzluğun
düzeltilmesi için sistem
üzerinden yazıyı yazan
personele iade edilmesi
Hayır
Evet
Şube Müdürü tarafından
onaylanan evrakın evrak kayıt
sistemi üzerinden onaylanması
için İl Müdür Yardımcısına
gönderilmesi
Evrakın İl Müdür Yardımcısı
tarafından kontrol edilmesi ve
uygun ise son mercii onayının
verilmesi
O-MY
Hayır
Evrak uygun
mu?
Evet
Sistem üzerinden onaylanan
evrakın evrak kayıt sistemi
üzerinden ilgili personele dönmesi,
yazıya ait çıktının alınması
Personel tarafından evrakın
paraflaması ve varsa ekleri ile
birlikte imzaya sunulması
P-PR
Evrakın Şube Müdürü tarafından
paraflanması ve İl Müdür
Yardımcısına imzaya sunulması
P-ŞM
Evrakın Şube Müdürü tarafından
paraflanması ve İl Müdür
Yardımcısına imzaya sunulması
Giden Evrak İş Akış
Şeması
İmzadan
çıkmış evrak
İ-MY
İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM:
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002/00.04
ŞEMA ADI: ŞUBE MÜDÜRÜ ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI
Evrakın ilgili personel tarafından
yazılması ve evrak kayıt sistemi
üzerinden onaylanması için Şube
Müdürüne göndermesi
Evrakın Şube Müdürü tarafından
kontrol edilmesi ve uygun ise son
mercii olarak onaylanması
Evrak uygun mu?
K-ŞM
Hayır
Tespit edilen uygunsuzluğun
düzeltilmesi için sistem
üzerinden yazıyı yazan
personele iade edilmesi
Evet
Sistem üzerinden onaylanan
evrakın evrak kayıt sistemi
üzerinden ilgili personele dönmesi,
yazıya ait çıktının alınması
O-ŞM
Personel tarafından evrakın
paraflaması ve varsa ekleri ile
birlikte imzaya sunulması
P-PR
Evrakın Şube Müdürü tarafından
imzalanması
Giden Evrak İş Akış
Şeması
İmzadan
çıkmış evrak
İ-ŞM
Download

İl Müdürlüğü Makam Onayları