ORGANİZASYON ŞEMASI
BÖLÜM:
ŞEMA NO:
YATIRIMLARIN KOORDİNASYONU DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI
01/03
YATIRIMLARIN KOORDİNASYONU DAİRE BAŞKAN
Yatırım Hazırlama Birim
Sorumlusu
Yatırım İzleme ve Raporlama
Sorumlusu
Yatırım Hazırlama Görevlisi
Yatırım İzleme Görevlisi
Yatırım Uygulama Görevlisi
Yatırım Raporlama Görevlisi
Download

YATIRIMLARIN KOORDİNASYONU DAİRE BAŞKAN