DEFTERDARLIK HAZİNE AVUKATLIĞI
PERSONEL TEŞKİLAT ŞEMASI
Fadime EKİNCİ
Yetkili Hazine Avukatı
Aslı TURAN
Hazine Avukatı
Erol GÜMÜŞ
V.H.K.İ.
Nermin BULUT
Memur
Download

defterdarlık hazine avukatlığı