İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM:
ŞEMA NO:
ŞEMA ADI:
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10
ÜCRETE TABİ MÜDAHALE HİZMETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Hizmet alımı için dilekçe ile müracaat
Belediye Meclisince belirlenen ücretinin Belediye veznesine
yatırılması ve makbuz fotokopisinin dilekçeye eklenmesi
Yazı İşlerinde dilekçenin kayda alınarak ilgili birimlere havalesi
için Daire Başkanına Sunulması
Daire Başkanının dilekçeyi ilgili Şube Müdürüne havale etmesi
K- DB
P- DB
İlgili Şube Müdürünün dilekçeyi ilgili Alt Birim Amirliğine
Havalesi
P- ŞM
İlgili Alt Birim Amirliğince hizmetin gerçekleştirilmesi ve iş
sonucunun dilekçeye ve günlük faaliyet raporuna işlenmesi
İ- ABM
Günlük faaliyet raporunun İlgili Şube Müdürüne sunulması
K-P- ŞM
Günlük faaliyet raporunun Daire Başkanına sunulması
K-O- DB
Günlük faaliyet raporlarının Personel ve
Yazı İşleri Amirliğince dosyalanarak
arşivlenmesi
ONAY
Hüseyin İL
Mdhl. Şb. Md. V.
K :Kontrol
P :Paraf
İ :İmza
O :Onay
Aytekin KAHRAMAN
İtfaiye Dairesi Başkanı
ŞM :Şube Müdürü
DB :Daire Başkanı
GSY :Genel Sekreter Yardımcısı
ABM :Alt Birim Amiri
Hayri NAZİKSOY
Genel Sekreter Yrd.
Download

iş akış şeması