İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM:
MAKAM ONAYLARI
ŞEMA NO: ASPB.SGB.İKS.ŞMA.D.3.5.14
ŞEMA ADI: SGB BAŞKANI ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI
Evrakın ilgili personel tarafından kontrol edilerek
paraflanması
P-PR
Evrakın Daire Başkanına iletilmesi
Evrakın Daire Başkanı tarafından kontrol edilerek
paraflanması
P-DB
Evrakın SGB Başkanına iletilmesi
Evrakın SGB Başkanı tarafından kontrol edilerek
imzalanması
İmzadan çıkmış
evrak
İ-BŞ
Download

Başkan Onayı İş Akışı