İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
ŞEMA ADI
Gelen Evrak İş Akış Şeması
Harici Evrak
Evrakın posta veya
elden Yüksekokula
gelmesi
Evrak Yüksekokulun
içinden veya
Üniversitenin diğer
birimlerinden gelmesi
Dahili Evrak
Yüksekokulu ilgilendiriyor mu?
Evet
Evrakın EBYS üzerinden kayıt
edilmesi
Evrakın Yüksekokul Müdürü
tarafından kontrolü
Evrakın Fakülte Sekreteri
tarafından incelenip ilgili
bölüme havale edilmesi
Evrakın ilgili Bölüm Başkanı
tarafından incelenmesi
Evrakın ilgili personele hava
edilmesi
Evrakın gerekli işlemlerinin
yapılıp arşive kaldırılması
Hayır
Evrakın ilgili birime iade
edilmesi
İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
ŞEMA ADI
Giden Evrak İş Akış Şeması
Giden evrakın ilgili personel tarafından EBYS
üzerinden hazırlanıp paraflanması
Evrakın Yüksekokulu Sekreteri
tarafından kontrolü, onayı
Evrakın Yüksekokul Müdürü
tarafından incelenmesi, onayı
EBYS Evraka sayı ve
tarih verilmesi
Evrakın ilgili birime
gönderilmesi
Download

Sağlık Yüksekokulu Giden/gelen Evrak İş Akış Şeması