T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLÜM:
ŞEMA NO: DSM.İKS.ŞMA.001 / 00
Yönetim Kurulu
Döner Sermaye İşletmesi
Merkez Müdürü
Hukuk Müşavirliği
Saymanlık
Merkez Müdür
Yardımcısı
Merkez Müdür
Yardımcısı
Saha Kontrolörü
İnsan Kaynakları
Müdürü
Strateji Geliştirme,
Bütçe ve Gelirler
Müdürü
Mali İşler Müdürü
İdari İşler Müdürü
Mali İşler Sorumlusu
İdari İşler Sorumlusu
Satınalma
Sorumlusu
İnsan Kaynakları
Sorumlusu
Stratejik Planlama
ve Projeler
Sorumlusu
Bilgi Sistemleri
Sorumlusu
Depo Sorumlusu
Maaş Tahakkuk
Sorumlusu
Bütçe, Performans
ve Gelirler
Sorumlusu
Satınalma Müdürü
Evrak ve Arşiv
Sorumlusu
Saymanlık
İç Kontrol Sistemi
Sorumlusu
Döner Sermaye İşletmesi
İl İşletme Müdürü
İl İşletme Koordinatörü
Geleneksel El Sanatları ve
Mağazalar
İşletme Müdürü
Geleneksel El Sanatları
ve Mağaza İşletme
Koordinatörü
Satınalma
Sorumlusu
Geleneksel El
Sanatları Mağaza
Sorumlusu
Mali İşler Sorumlusu
Malzeme Yönetimi
Sorumlusu
Personel ve İdari
İşler Sorumlusu
Bütçe Sorumlusu
Sergi ve Fuar
Sorumlusu
İdari ve Mali İşler
Sorumlusu
Download

Ek 1. Organizasyon Yapısı - Döner Sermaye İşletmesi Merkez