1. GÜN - 19 ARALIK 2013 - PERŞEMBE
SAAT
09:00 - 10:30 Açılış ve Protokol Konuşmaları
Opr. Dr. Orhan KOÇ (Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Nihat TOSUN (T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı)
Agah KAFKAS (T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı)
Fatma ŞAHİN (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı)
Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU (T.C. Sağlık Bakanı)
10:30 - 11:00 ÇAY KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 1. OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE TÜRKİYE MODELİ
OTURUM BAŞKANI:
Opr. Dr. Orhan KOÇ (EVSAD Yön. Kur. Bşk.)
Uzm. Dr. Gazi ALATAŞ (ASPB Müsteşar Yrd.)
Evde Sağlık Hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı Uygulamaları
Gültekin BAYRAKTAR
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Gen. Müd. Bakanlık Müşaviri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Evde Sosyal Hizmet Politikaları
Uzm. Dr. Aylin ÇİFTÇİ
ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlere Belediyeler Birliğinin Bakışı
Hayrettin GÜNGÖR
Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri
Osmanlıdan Günümüze Sosyal Hizmetlerde Vakıf Uygulamaları
Dr. Adnan ERTEM
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü
Siyasi Partilerin Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlere Bakışı
Dr. Murtaza YETİŞ
TBMM Sağ. Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Üyesi - Adıyaman Milletvekili
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 2. OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE AVRUPA ÜLKE MODELLERİ
OTURUM BAŞKANI:
Uzm. Dr. Ayşe TURAN (Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı)
Dr. Aylin ÇİFTÇİ (ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü)
Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde Avrupa Ülke Modelleri
Doç. Dr. Z. Güldem ÖKEM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi
Evde Sağlık Uygulamaları Hollanda Modeli
Dr. Reis KURT
Sanitas Home Health Care Manager, Hollanda
Nare YEŞİLYURT
Evde Sağlık Uygulamaları Almanya Modeli
Deta-Med Evde Bakım Hizmetleri, Almanya
Evde Sağlık Uygulamaları İngiltere Modeli
Adelina COMAS HERRERA
London School of Economics and Political Science, İngiltere
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
15:00 - 16:00 3. OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİN KAMU SAĞLIK HARCAMALARINA FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİK AÇISINDAN KATKISI
OTURUM BAŞKANI:
Salih KÖSE (Kalkınma Bakanlığı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme
Genel Müdürü)
Prof. Dr. Metin DOĞAN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü)
Murat UĞURLU
Maliye BUMKO Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Fetin Rüştü YILDIZ
Sağlık Bakanlığı Uygulamaları
Kamu Hastaneleri Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı
Uzm. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulamaları
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü
Dr. Reşat BAHAT
Özel Sağlık Kuruluş Uygulamaları
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı
Yaşar KOCAOĞLU
Evde Sosyal Bakım Hizmetlerinin Mevcut Finansman Kaynakları ve Bakım Sigortası
Modeli
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
16:00 - 16:30 ÇAY KAHVE MOLASI
16:30 - 18:00 4. OTURUM: YEREL YÖNETİMLERDE EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
OTURUM BAŞKANI:
Menderes TÜREL (AK Parti Yerel Yönetimler Gen. Bşk. Yrd.)
Avni ÖZKAYA (ASPB Engelli ve Yaşlı Hiz. Gen. Müd.Yrd.)
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Necmettin TAHİROĞLU
Ankara B.B. Genel Sekreter Yardımcısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Dinçer ÇETİNTAŞ
İstanbul Sağlık A.Ş. Genel Müdürü
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Necmi CAMAŞ
Samsun B.B. Sağlık İşleri Daire Başkanı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü Örnek Uygulaması
Uzm. Dr. Kemal SÜLEYMAN
Trabzon İl Sağlık Müdürü
Tuzla Devlet Hastanesi ve Tuzla Belediyesi Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Uygulamaları Opr. Dr. İrfan FIRAT
Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi
Yerel Yönetimlerde ve Diğer Kamu Kuruluşları ile Sağlık Alanında İşbirliği ve
Uzm. Dr. İdris KURTULUŞ
Entegrasyon
KHB İstanbul Fatih Tıbbi Hizmet Bşk.
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
18:00 - 19:00 SERBEST BİLDİRİLER
19:00 - 22:00 AKŞAM YEMEĞİ
SAAT
2.GÜN - 20 ARALIK 2013 – CUMA
A SALONU
09:00 - 10:00 1. OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE EĞİTİM VE İNSAN KAYNAĞI PLANLAMASI
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN (Sağlık Bak. Sağlık Hizm. Gen. Müd.)
OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. Gül PINAR (Y.Beyazıt Ünv. SBF Hemşirelik Böl. Bşk.)
Ögr. Gör. Neşe KARAKAŞ
Üniversitelerde Tekniker Eğitimi
İnönü Üniversitesi Malatya Evde Hasta Bakımı MYO
Op. Dr. Erol KOÇ
Bakım Teknikerlerinin Eğitimi Müfredatı ve Planlaması
Sağlık Hizmetleri Gen. Md. Daire Bşk.
Yrd. Doç. Dr. Sema KOÇAŞLI
Evde Bakım Hemşirelerinde Kariyer Geliştirme
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBF Hemşirelik ABD
Dr. Muhammed BAYRAM
Evde Sağlık Hizmetlerinde Sağlık Teknikerlerinin İstihdamı
KHK. İnsan Kaynakları Planlaması Daire Bşk.
Hulusi Armağan YILDIRIM
Evde Sosyal Bakım Hizmetlerinde Personel İstihdamı ve Eğitimi
EYHGM Bakım Hiz. Dairesi Başkanı
Shu. Sebahat BALCI
Evde Bakım Hizmetleri Açısından Sosyal Hizmet Eğitiminin Değerlendirilmesi
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
10:30 - 11:00 ÇAY KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 2. OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ KULLANIMI
Dr. Hakkı ÖZTÜRK (Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü)
OTURUM BAŞKANI:
Dr. Şuayip BİRİNCİ (KHB İstanbul Kuzey Genel Sekreteri)
Yrd. Doç. Dr. Yusuf GENÇ
Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Entegrasyonunda Yeni Modeller (SHM ve ASDEP)
ASPB SHM ve ASDEP Koordinatörü Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nigar Ünlüsoy DİNÇER
Evde Bakım Hemşireliğinde Proaktif Bakım, Tele-Nurse Ve İnformatik Sistem
Yaklaşımları
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik Bölümü
Sosyal Yardım ve Yönetim Sistemi
Dr. Murat ÖZMEN
KHB Bolu Genel Sekreteri
JADE: Yaşlıların Bağımsız Yaşayabilmeleri için Çok Uluslu Bilgi Kümelerinin Kurulması Uzm. Şerife BOZKAYA
ve Politikaların Entegrasyonu ve Yenilikçi Yaklaşımların Biraraya Getirilmesi Projesi
TÜBİTAK JADE Proje Yöneticisi
Evde Sosyal Bakım Hizmetlerinde Teknoloji Sistemlerinin Kullanımı
Evde Bakım Ücreti Uygulamasının Sosyal Yardım Sistemine Entegrasyonu
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:30 3.OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE ALZHEİMER
OTURUM BAŞKANI:
Alzheimer Hastalarına Evde Sağlık ve Kurumsal Bakım
Alzheimerlı Hastalara Kurumsal Bakım: Darülaceze Örneği
Alzheimerlı Bireylere Yerel Yönetim Uygulamaları
Unutmak - Bellek ve Kimlik
Evde Bakımda Alzheimerlı Yaşlılarla Fizyoterapi Uygulamaları
Bir Alzheimer Hastası Yaşlının Bakımı (Vaka Sunumu)
Zekeriya ERTAŞ
EYHGM Yaşlı Bakım Hizmetleri Daire Başkanı
Sinan SABUNCUOĞLU
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Uzm. Dr. Murat ÖZDEMİR (Antalya Halk Sağlığı Müdürü)
Dr. Hasan AYDINLIK (Kocaeli KHB Genel Sekreteri)
Prof. Dr. Esen SAKA
Hacettepe Üniversitesi
İsrafil AYDIN
Darülacaze Müdürü
Dr. İsmail BEKEN
Aydın-Nazilli Belediyesi
Uzm. Dr. Levent TOKUÇOĞLU
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Uzm. Fzt. Emel PEKÇETİN
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Shu. Hazal ALTUNTAŞ
Ankara Özel Ömür Yaşlı Bakım Merkezi Müdürü
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
15:30-17:00 4. OTURUM: EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ONKOLOJİ VE HEMATOLOJİ HASTALARINA YAKLAŞIM
OTURUM BAŞKANI:
Dr. İsmail KARTAL (Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı)
Palya Türk
Doç. Dr. Murat GÜLTEKİN
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Bşk.
Ulus Dh Palyatif Bakım Modeli ve Ağrı Yönetimi
Doç. Dr. Ayla KABALAK
Ulus Hastanesi Hastane Yöneticisi
Hematoloji Hastalarında Evde Sağlık Hizmetlerine Bakış
Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ
Türk Aferez Derneği Başkanı
Doç.Dr. Gülçin Fatma ŞENEL
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Hastanesi Palyatif Hastalara Bakım Deneyimi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Görevlisi
Palyatif Sağlık Hizmetlerine Yaklaşım
Prof. Dr. Hasan Şenol ÇOŞKUN
Akdeniz Ün. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü
Doç. Dr. Kemalettin AYDIN
TBMM Kanser Araştırma Komisyonu Sonuç Raporu
Gümüşhane Milletvekili
17:00 - 17:30 ÇAY KAHVE MOLASI
17:30 - 19:00 5. OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİNDE KALİTE, HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
OTURUM BAŞKANI:
Dr. Halil EKİNCİ (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı)
Uzm. Dr. Hasan Rıza AYDIN (KHB Samsun Gen. Sek.)
Fatıma ŞAHİN
Hasta ve Hasta Yakınlarının Güvenliği- Riskler ve Önlemler
KHK Hasta ve Çalışan Hakları Daire Başkanı
Prof. Dr. Gonca BUMİN
Ev Ortamının Değerlendirilmesi ve Kazaların Önlenmesi, Ergoterapik Yaklaşımlar
Ergoterapistler Derneği Genel Sekreteri
Uzm. Emine KURTLUK
Evde Bakımın Sürdürülmesinde Etkili Yaklaşımlar (Standart İş Planı-Kılavuzlar vb.)
KHB İstanbul İli Fatih Genel Sekreterliği
Doç. Dr. Nil TEKİN
Bakım Hizmetlerinde Toplam Kalite Çalışmaları,Bakım Standartlarının Belirlenmesi ve
Uygulanması
ASPB İzmir Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
Dr. Abdullah ÖZTÜRK
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Çalışmalarının Evde Sağlık Bakımına Katkıları
SHGM Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanı
Uzm. Fzt. Reyhan ÖZGÖBEK
Türkiye'de Sürdürebilir ve Erişilebilir Evde Bakım Modeli
ASPB Engelli ve Yaşlı Hiz. Gen. Müdürlüğü
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
19:00 - 22:00 AKŞAM YEMEĞİ
B SALONU
14:00 - 15:30 1.OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE NÜTRİSYON DESTEĞİ
OTURUM BAŞKANI:
Opr. Dr. Orhan KOÇ (EVSAD Yön. Kur. Bşk.)
Evde Nütrisyon Desteğinin Önemi
Doç. Dr. Ayla KABALAK
Evde Enteral Nütrisyon
Evde Parenteral Nütrisyon
Ulus Hastanesi Hastane Yöneticisi
Doç. Dr. Rıza Haldun GÜNDOĞDU
Ank. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Mehmet UYAR
Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN)
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
15:30 - 17:00 2. OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE TIBBI İZLEM VE NÜTRİSYON SÜRECİ
Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı)
OTURUM BAŞKANI:
Evde Bakımda Yol Haritaları "Sağlığı Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar"
Evde Enteral Beslenme ve Diyet
Endokrin Hastalarında Evde Sağlık Uygulamaları
Yaşlı Bireylerin Evde Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
Evde Nütrisyon ve Beslenme
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
17:00 - 17:30 ÇAY KAHVE MOLASI
17:30 - 19:00 3. OTURUM: EVDE SAĞLIKTA SOSYAL HİZMETLERİN YERİ
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Behzat ÖZKAN (KHB İzmir Güney Bölge GS)
Yrd. Doç. Dr. Ebru EREK KAZAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Tarkan KARAKAN
Gazi Ünv. Tıp Fakültesi Gastroloji ABD
Prof. Dr. Ekrem ALGÜL
Recep Tayyip Erdoğan Ünv. Tıp Fakultesi Dekanı
Doç. Dr. Nurcan YABANCI
Ankara Ünv. SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Arzu ÜREK
Ankara Atatürk EAH Hastanesi
Dr. Serdar MERCAN (KHB Ankara 2.Bölge Genel Sekreteri)
Dr. Adem BİLGİN (Antalya İl Sağlık Müdürü)
Hastanelerde Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları
Prof. Dr. Veli DUYAN
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü
Tıbbi Sosyal Hizmet Alanında Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanının Yaşadığı Sorunlar ve Shu. Refik AKTEN
Çözüm Önerileri
Tıbbi Sosyal Hizmet Bilim Kurulu Üyesi
Evde Sağlık Hizmetlerinde Hasta Hakları ve Mahremiyeti
Doç. Dr. İshak AYDEMİR
Turgut Özal Üniversitesi - Tıbbi Sosyal Hizmetler Derneği
Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Ekip Çalışması ve İşbirliği
Shu. M.Kürşat ALDEMİR
ASPB Engelli ve Yaşlı Hiz. Gen. Müdürlüğü
Evde Sağlık Hizmetleri ile İlgili Çerçeve Sunuş
Shu. Umut YANARDAĞ
Ulucanlar Göz Hastanesi
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
19:00 - 22:00 AKŞAM YEMEĞİ
SAAT
09:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 22:00
09:00 - 10:30
3.GÜN - 21 ARALIK 2013 – CUMARTESİ
A SALONU
1.OTURUM: YENİ DOĞAN VE ÇOCUK HASTALIKLARINDA EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Uğur DİLMEN (Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü)
Doç. Dr. Ahmet Yağmur Baş (Etlik Zübeyde Hanım EAH. Neonatoloji Eğitim
Görevlisi)
Yeni Doğanlar için Evde Sağlık Uygulamaları
Doç. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Dr. Sami Ulus E.A.H. Hastane İdarecisi
Nöromüsküler Hastalarda Evde Sağlık Uygulamaları
Uzm. Dr. Esin SELİMOĞLU
Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK
Solunum Sistemi Hastalarda Evde Sağlık Uygulamaları
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü
Uzm. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
Evde Bakımda Pediatrik Hastaya Beslenme Desteği
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH
Doç. Dr. Ayfer ELÇİGİL
Pediatrik Palyatif Bakım ve Hemşirenin Rolü
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
ÇAY KAHVE MOLASI
2.OTURUM: AKCİĞER VE KALP HASTALARINDA EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
Dr. Özcan AKAN (Bursa İl Sağlık Müdürü)
OTURUM BAŞKANI:
Dr. Köksal HAMZAOĞLU (Halk Sağlığı Kurumu Trabzon İl Müdürü)
Prof. Dr. Ali Metin ESEN
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E.A. Hastanesi Deneyimleri
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E.A.H.
Prof. Dr. Pınar ERGUN
Evde Pulmoner Rehabilitasyon
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A.
Uzm. Dr. Çetin AVCI
Rehabilitasyon ve Rekreasyon Uygulamaları
Eskişehir KHB Tıbbı Hizmetler Başkanı
Opr. Dr. Songül BÜYÜKKALE
Akciğer Transplantasyonunda Evde Sağlık Uygulamaları
Yedi Kule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisİ E.A.
Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Uygulaması
Doç. Dr. Ümit KERVAN
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
Öğle Yemeği
3. OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE PSİKO-SOSYAL VE MANEVİ DESTEK
OTURUM BAŞKANI:
Dr. Erdoğan TAŞ (KHB Antalya GS)
Yrd. Doç. Dr. Birgül ÖZKAN
Tükenmişlik Sendromu ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN
Evde Sağlık Hizmeti Alan Hasta ve Yakınlarına Manevi Bakım
Ankara Üniversitesi İlahıyat Fakültesi
Selim ÇELENK
Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yönetim ve Organizasyon
ASPB İstanbul İl Mudurü
Evde Bakım Hizmetlerinde Sosyal Hizmet Müdahalesi (Kuram ve Uygulamalar)
Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN
Konya Karatay Üniversitesi
Shu. Burcu Başak DİRİ
Evde Bakımda Sosyal inceleme ve Değerlendirme Süreci
Sakarya Aile ve Sos. Pol. İl Müdürlüğü
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
4. OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE PSİKOLOJİK VE PSİKİYATRİK UYGULAMALAR
Prof. Dr. Sibel ÖRSEL (Bülent Ecevit Ünv.Tıp Fak.)
OTURUM BAŞKANI:
Uzm. Dr. Hülya ENSARİ (Bolu Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi)
Uzm. Dr. Onur KARABATAK
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Korumalı Ev Uygulamaları
KHB Elazığ Genel Sekreterliği - Uzman
Uzm. İncifer LEYLEK
Antalya TRSM Uygulaması
KHB Antalya Genel Sekreterliği
Uzm. Dr. Erkan AYDIN
Zeytinburnu TRSM Uygulaması
KHB Bakırköy Genel Sekreterliği
Yusuf ÖZTÜRK
Toplum Ruh Sağlığı Derneği
Torsad Genel Başkanı
Metin KURŞUN
Evde Bakım Hizmetlerinde Psikolojik Destek Çalışmaları
İzmir ASPB İl Md. Yardımcısı
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
ÇAY KAHVE MOLASI
5. OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA PROGRAMLARI-UYGULAMALARI
OTURUM BAŞKANI:
Dr. Erkan ÇİÇEK (Sağlık Hizmetleri Yönetimi Genel Müdürü)
Doç. Dr. Mustafa TAŞDEMİR (İstanbul Halk Sağlığı İl Müdürü)
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanmada Sağlık Bakanlığı Uygulamaları
Uzm. Dr. Ümit ATEŞKAN
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kronik Hasta ve Yaşlı Sağlığında Aile Hekimlerinin Rolü
Dr. Murat GİRGİNER
Aile Hekimleri Derneği Federasyon Başkanı
Sağlıklı Yaşlanmada Spor
Doç. Dr. Erkan ÇALIŞKAN
Akdeniz Üniversitesi BESYO Müdürü
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanmada Sağlıklı Beslenmenin Önemi
Dr. Osman POYRAZ
Kocaeli BB Sağlık İşleri Daire Başkanı
Yaşlılıkta Primer Sorunlardan Düşmeleri ve Düşmelerin Giderilmesi (Kara ve Su Egzersiz Dr. Mustafa ERZEYBEK
Modelleri Uygulamaları)
Dumlupınar Üniversitesi BESYO
Prof. Dr. Zafer ERDEN
Egzersiz ve Düşmeler
Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
SERBEST BİLDİRİLER
AKŞAM YEMEĞİ
B SALONU
1. OTURUM: AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMADA YAKLAŞIMLAR
Dr. Ahmet CENGİZ (Mardin Valisi)
OTURUM BAŞKANI:
Dr. Emre YATMAN (KHK Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Bşk.)
Melda BEKCAN
Ömür Boyu Sağlıklı Yaşamda Yeşilay Uygulamaları
Yeşilay Derneği
Dyt. Lale Sağlık OVAT
Sağlıklı Yaşlanmada STK Rolü
Sağlık Yaşam Gençlik ve Spor Akademisi Derneği
Prof. Dr. Nuray KIRDI
Yaşlılık Platformu
Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Yaşlı Bakımında İlişki Odaklı Yaklaşım ve Pozitif Bakım Kültürü: Duygusal Çerçevenin
Tanımlanması
Yaşlı İhmal ve İstismar Olgularında Hak Savunuculuğu
Gümüşhane'de Yaşlılık Araştırmaları
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
10:30 - 11:00 ÇAY KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 2. OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE HASTA VE YAŞLI BAKIMI
OTURUM BAŞKANI:
Temel Yaşam Desteği ve Ağrı Yönetimi
Evde Acil Bakım Uygulamaları
Evde Sağlık Hizmetlerinde Yara Bakımı
Kronik Hastalık Yönetimi ve Uzun Dönem Hasta Bakımı
Yaşlı Hizmet Merkezlerince Sunulan Evde Sosyal Bakım Hizmetleri: Eskişehir Yaşlı
Hizmet Merkezi Örneği
Prof. Dr. Emine ÖZMETE
Ankara Üniversitesi Yaşam Merkezi
Uz. Coşkun GÜRBOĞA
EYHGM Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkan V.
Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü
Uzm. Dr. Güven BEKTEMÜR (KHB İstanbul Beyoğlu Genel Sekreteri)
Dr. Öner GÜNER (Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müd.)
Prof. Dr. Didem AKÇALI
Gazi Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Prof. Dr. Başar CANDER
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Ahmet Çınar YASTI
Hitit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İmatullah AKYAR
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Psk. Deniz ŞENGEZER
ASPB Eskişehir YHM. Müd.
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00 3. OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI
Hamza MÜSLÜMANOĞLU (KHB İstanbul Fatih GS)
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Selami AKKUŞ (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Tunç ALPKALYON
Evde Sağlıkta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları
Romatem Hastanesi
Doç. Dr. Sibel EYİGÖR
Evde Sağlıkta Rehabilitasyon Hizmetlerinde Bilincin Arttırılması ve Aile Eğitimi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve EAH. ABD.
Geriatri Fizyoterapistleri Derneği
Prof. Dr. Filiz CAN
Geriatri Fizyoterapistleri Derneği Başkanı
Evde Bakımda Omirilik Felçli Hastaya Yaklaşım
Prof. Dr. Gülümser AYDIN
Beyin Omirilik Felçliler Dernek Genel Sekreteri
MS Hastalarına Evde Sağlık ve Kurumsal Bakım
Prof. Dr. Rana KARABUDAK
Hacettepe Üniversitesi
İnmeli (strok'lu) Hasta ve Ailesinin Evde Bakımı
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KOÇ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
15:00 - 16:30 4. OTURUM: EVDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
OTURUM BAŞKANI:
Dr. Muhammed ÖRNEK (Balgat ADSM Hastane Yöneticisi)
Engelli Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı Uygulaması
Dt. Necdet İMAÇ
Tepebaşı ADSM Hastane Yöneticisi
Antalya Ağız Diş Sağlığı Örnek Uygulamaları
Dt. Konuralp ÖZTEKİN
Antalya ADSM Evde Sağlık Birim Sorumlusu
Eskişehir Ağız Diş Sağlığında Örnek Uygulama
Dr. Hüseyin Seyhan FİDAN
KHB. Eskişehir GS
Denizli Ağız Diş Sağlığında Örnek Uygulama
Dt. Hüseyin Cumhur ÇELİK
Denizli ADSM Evde Sağlık Birim Sorumlusu
Aydın Ağız Diş Sağlığında Örnek Uygulama
Dr. Hüsnü TIRPANCI
Aydın İl Sağlık Müdürü
Özel Sektörde Evde Ağız ve Diş Sağlığına Bakış
Prof. Dr. Sedat KÜÇÜKAY
Dent İstanbul Hast. Grubu
16:30 - 17:00 ÇAY KAHVE MOLASI
17:00 - 18:00 SERBEST BİLDİRİLER
19:00 - 22:00 AKŞAM YEMEĞİ
4.GÜN - 22 ARALIK 2013 – PAZAR
A SALONU
09:00 - 10:30 1. OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Nükhet HOTAR (AK Parti Genel Başkan Yrd.)
Erdem ERGÜL (EYHGM Genel Müd. Yrd.)
Opr. Dr. Orhan KOÇ
Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD)
Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Uz. Dr. S. Dinçer YETİŞ
Deniz Feneri
Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Yurdagül ALTINBAŞ
Aymelek Derneği
Aymelek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Aynur DİK
Evde Bakım Derneği
Evde Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Opr. Dr. Fatih GÖKSEL
Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği
Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği Başkanı
Ali ÖZDEMİR
STK'ların Koordinasyondaki Önemi
EVSAD İstanbul Temsilcisi
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
10:30 - 11:00 ÇAY KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 2.OTURUM: EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE ÖZEL KURULUŞ UYGULAMALARI
OTURUM BAŞKANI:
SAAT
Oturumun Değerlendirmesi (Soru-Cevap)
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 3.OTURUM: BASINDA EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİN YANSIMALARI
OTURUM BAŞKANI:
Sağlık Muhabirleri Açısından Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Haber Ajansları Açısından Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Yazılı Basında Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Görsel Basında Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Oturumun Değerlendirilmesi (Soru-Cevap)
Nursel DİLEK (Aksiyon Dergisi)
Yusuf Ziya ERARSLAN
Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanı
Selma Bıyıklı ADABAŞ
Anadolu Ajansı
Hatice PALAKAYA
Medikal Akademi Dergisi
Miray AKDAĞ
NTV
Download

SAAT 10:30 - 11:00 Opr. Dr. Orhan KOÇ (EVSAD Yön. Kur. Bşk.)