FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EVRAK ONAY İŞ AKIŞ ŞEMASI
İlgili personel tarafından hazırlanan evrakın
kontrol edilerek paraflanması.
Evrakın Enstitü Sekreterine sevk edilip
incelenerek paraflanması.
Enstitü Sekreteri tarafından incelenen
evrakın Enstitü Müdürü tarafından incelenip
onaylanması
Enstitü müdürü tarafından
onaylanan belgenin
arşivlenecek dosyaya takılması.
Download

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ