BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Akış Diyagramları
1. Girilen iki sayının toplamını bulan algoritma ve akış şeması
AKIS SEMASI
ALGORİTMA
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
B
A, B
Başla,
A ve B sayılarını gir/oku,
TOPLAM= A+B al,
TOPLAM'ı yaz,
Dur
TOPLAM=A+B
TOPLAM
DUR
2. 1’den 100’e kadar olan tam sayıların toplamını bulan algoritma ve akış şeması
ALGORİTMA
AKIŞ ŞEMASI
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
B
I=1
TOPLAM=0
TO PLAM=TO PLAM+I
E
I=100
H
TOPLAM
I=I+1
DUR
Başla,
I=1, TOPLAM=0 al,
TOPLAM=TOPLAM+I al,
Eğer I=100 ise A6. adıma git,
I=I+1 al ve A3.adıma geri dön,
TOPLAM değerini yaz,
Dur.
3. Girilen 3 tamsayıdan en büyüğünü bulan algoritma ve akış şeması
AKIŞ ŞEMASI
ALGORİTMA
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
B
A, B, C
Başla,
A, B ve C sayılarını gir,
BUYUK=A al,
Eğer BUYUK<B ise BUYUK=B al,
Eğer BUYUK<C ise BUYUK=C al,
BUYUK degerini yaz,
Dur.
BUYUK=A
E
BUYUK=B
BUYUK<B
H
E
BUYUK<C
BUYUK=C
H
BUYUK
DUR
4. Girilen bir tamsayının tek ya da çift olduğunu bulan algoritma ve akış şeması
AKIŞ ŞEMASI
ALGORİTMA
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
B
A
B=TAM (A/2)*2
E
A=B
H
TEK SAYI
DUR
CIFT SAYI
Başla,
A sayısını gir,
B=TAM (A/2)*2 al,
Eğer A=B ise A6. adıma git,
"GİRİLEN SAYI TEK SAYIDIR" yaz ve A7. adıma git,
"GİRİLEN SAYI ÇİFT SAYIDIR" yaz,
Dur.
5. 1 ile 100 arasındaki tam sayılardan tek ve çift olanların ayrı ayrı toplamını bulan algoritma
ve akış şeması
6. Üç haneli bir tamsayının birler, onlar ve yüzler hanesini bulan algoritma ve akış şeması
AKIŞ ŞEMASI
B
A
YUZLER=TAM(A/100)*100
B=A-YUZLER
ONLAR=TAM(B/10)*10
BIRLER=B-ONLAR
YUZLER, ONLAR
BIRLER
DUR
ALGORİTMA
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
A8.
Başla
A sayısını gir {3 haneli bir sayı},
YUZLER=TAM(A/100)*100 al,
B=A-ONLAR al,
ONLAR=TAM(B/10)*10 al,
BIRLER= B-ONLAR al,
YUZLER, ONLAR ve BIRLER degerlerini yaz,
Dur.
7. Rastgele girilen 10 sayıdan negatif olanların ve pozitif olanların sayısını bulan algoritma ve
akış şeması
AKIŞ ŞEMASI
ALGORİTMA
A1. BASLA
A2. I=1, NEG=0, POZ=0 al,
A3. A sayısını gir,
A4. Eğer A=0 ise A7. adıma git,
A5. Eğer A<0 ise NEG= NEG+1 al ve A7. adıma git,
A6. POZ=POZ+1 al,
A7. Eğer I=10 ise A10. adıma git,
A8. I=I+1 al ve A3. adıma geri dön,
A9. NEG ve POZ değerlerini yaz,
A10. Dur.
B
I=1
NEG=0
POZ=0
A
E
A=0
E
A<0
NEG=NEG+1
POZ=POZ+1
E
I=10
NEG, POZ
H
I=I+1
DUR
8. Girilen bir tamsayının tam kare olup olmadığını bulan algoritma ve akış şeması
AKIŞ ŞEMASI
ALGORİTMA
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
A8.
A9.
A10.
B
A
B=A^(1/2)
C=TAM (B)
D=C^2
A=D
E
H
BU SAYI TAM KARE DEĞİL
DUR
BU SAYI TAM KARE
Başla,
A sayısını gir,
B=A^ (1/2) al,
C=TAM(B) al,
D=C^2 al,
Eğer A=D ise A9. adıma git,,
"tam kare değil" yaz;
A10. adıma git;
"tam kare " yaz,
Dur:
9. Ardada girilen 10 sayıdan istenilen bir sayıya en yakın olan sayının bulunmasını sağlayan
algoritma ve akış şeması
AKIŞ ŞEMASI
ALGORİTMA
A1. Başla,
A2. A sayısınıI gir{istenilem sayının girilmesi},
A3. B sayısını gir {ilk sayı},
A4. YAKIN=MUTLAK(A-B), SY=B al;
A5. SAYAC=1 al,
A6. SAYI' yı gir;
A7. Eğer YAKIN<MUTLAK(A-SAYI) ise A9. adıma git,
A8. YAKIN= MUTLAK(A-SAYI), SY=SAYI al,
A9. Eğer SAYAC=9 ise A12. adıma git,
A10. SAYAC=SAYAC+1 al,
A11 A6. adıma git,
A12. SY' yi yaz,
A13. Dur.
BASLA
A
B
YAKIN=A-B
SY=B
SAYAC=
1
SAYI
E
YAKIN<A-SAYI
H
YAKIN=A-SAYI
SY=SAYI
E
SAYAC=9
H
SY
SAYAC=SAYAC+1
DUR
10. 1 ile 100 arasındaki tam sayılardan 2 katının 1 fazlası 5 ile tam bölünen kaç sayı olduğunu
bulan algoritma ve akış şeması
AKIŞ ŞEMASI
ALGORİTMA
A1. Başla,
A2. I=1, TOPLAM=0 al,
A3. A(I)'yı gir,
A4. Eger A(I)>=0 ise A6. adıma git,
A5. TOPLAM=TOPLAM+|A(I)| al ve A7. adıma gİT,
A6. TOPLAM=TOPLAM+A(I) al,
A7. Eger I=10 iseA9. adıma git
A8. I=I+1 al ve A3. adıma git,
A9. TOPLASM degerini yaz,
A10. Dur.
B
i=1, TOPLAM=0
A(i)
A(i)>=0
TOPLAM=TOPLAM+A(i)
TOPLAM=TOPLAM+A(i)
i=100
TOPLAM
i=i+1
DUR
Download

1.Hafta Uygulama Dersi Dokümanı