YZM 5560 PL/SQL ile VERİTABANI PROGRAMLAMA
UYGULAMA #1
1. Yarıçapı (r) kullanıcı tarafından standart girişten (klavye) verilen dairenin alanını
hesaplayan ve sonucu ekrana yazan bir PL/SQL bloğu oluşturunuz.
a) Pi sayısını 3.14 olarak alınız.
b) Dairenin alanı = π r 2
2. Standart girişten girilen bir tamsayının karesini ve kübünü hesaplayan ve sonucu
ekrana yazan bir PL/SQL bloğu oluşturunuz.
3. İki farklı değişkenin değerini birbiriyle değiştiren ve değişkenlerin son durumunu
ekrana yazan bir PL/SQL bloğu oluşturunuz.
4. Standart girişten bir işçinin aylık toplam çalışma saatini ve bir saatlik çalışma
ücretini alan, brüt ve net maaşlarını hesaplayan ve sonuçları ekrana yazan bir
PL/SQL bloğu oluşturunuz.
a) Vergi oranı %28'dir.
5. Standart girişten isim ve soyad bilgilerini farklı değişkenlere alan ve tam ismi
ekrana “isim soyad” formatında yazan bir PL/SQL bloğu oluşturunuz.
Download

YZM 5560 PL/SQL ile VERİTABANI PROGRAMLAMA