MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
2013-2014 Bahar Yarıyılı
Dersin adı: Yazılım Mühendisliği
3.yıl - 6.yarıyıl
Lisans
Teorik:2 s/hafta Uygulamalı:2 s/hafta
AKTS Kredisi: 6
4 s/hafta
Dersin kodu: YZM 315
Zorunlu
Dersin dili:Türkçe
Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı, İletişim bilgileri:
Yrd. Doç. Dr. Fatih YÜCALAR (Bahar)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binası, Zemin Kat, Oda No: 105,eposta:[email protected],dahili:2429
Ders Verdiği Şube(ler):
YZM 315 01, YZM 315 0101, YZM 315 99
Görüşme Saatleri:
Cuma 13:00-14:00
(Varsa) Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi:
www.yucalar.com
Dersin Genel Amacı:
Dersin amacı yazılım mühendisliğinin temel prensiplerini öğretmektir. Yazılım mühendisliğinin temel konuları olan
gereksinim, analiz, tasarım, gerçekleştirme ve bakım safhaları nesne-tabanlı yazılım geliştirme yaklaşımı ile anlatılmaktadır.
Öğrenciler nesne-tabanlı yazılım geliştirme yaklaşımını kullanarak ekip halinde bir yazılım geliştirme projesi yapacaklardır.
Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
yazılım mühendisliği temel kavramlarını bilir,
yazılım yaşam döngü modellerini tanır ve uygular,
yazılım geliştirme süreci ve adımlarını bilir,
bilgisayar destekli yazılım mühendisliği araçlarını tanır,
nesneye yönelik yazılım geliştirme süreci ve adımlarını bilir,
nesneye yönelik analiz ve tasarımı öğrenir,
yazılım test tekniklerini öğrenir,
UML kavramı ve diyagramlarını tanır.
Genel Yeterlilikler:
1. nesne-tabanlı kavramları kullanabilme,
2. yaratıcı ve analitik düşünebilme,
3. ekip çalışmasına yatkın olma.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Sözlü anlatım, sınıf içi tartışma, soru-cevap, örnek çalışmaları inceleme, problem çözme.
Dersin veriliş şekli:
Yüz yüze
Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer:
Yok.
Önkoşul:
Yok.
Eş dönemli koşul:
Yok.
Önerilen ilave dersler:
Yok.
20.02.2014 15:43:35
MÜBİS
Sayfa: 1/3
Dersin içeriği:
Yazılım mühendisliğinin kapsamı, yazılım geliştirme yaşam döngüsü modelleri, yazılım süreci, yazılım takımları, yazılım
araçları, yazılım sınama, gereksinimler, nesne-tabanlı analiz ve tasarım, kodlama ve test yöntemleri, teslim sonrası bakım,
UML kavramı ve diyagramları.
Ders kategorisi:
1.
2.
3.
4.
5.
Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/alan Dersleri
Destek Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Ders Kitabı:
1. Schach, S. R. 2011. Object-Oriented and Classical Software Engineering (8th Ed.). McGraw-Hill.
Yardımcı Okumalar:
1. Sommerville, I. 2011. Software Engineering 9 (9th Ed.). Pearson Education.
Haftalık ders konuları:
Haftalar İşlenecek Konular/Yapılacak Faaliyetler
1 . Hafta Ders Tanıtımı, Yazılım Mühendisliğinin Kapsamı
2 . Hafta Yazılım Yaşam Döngüsü Modelleri
3 . Hafta Yazılım Süreci
4 . Hafta Takımlar ve Yazılım Geliştirme Araçları
5 . Hafta Yazılım Testi
6 . Hafta Nesne Tabanlı Temel Kavramlar ve Nesne-Tabanlı Paradigmanın Özellikleri
7 . Hafta Gereksinimler
8 . Hafta Nesne-tabanlı Analiz
9 . Hafta Nesne-tabanlı Tasarım
10. Hafta Kodlama
11. Hafta Modül Entegrasyonu ve Test Teknikleri
12. Hafta Teslim Sonrası Bakım
13. Hafta UML Kavramı ve Diyagramları
14. Hafta Proje Sunumları
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
Maltepe Üniversitesinde ara sınavlar, öğretim elemanının belirlediği bir haftada yapılır. Ara sınav, yukarıdaki tabloda
gösterilen 16 haftaya ek olarak, o ders için belirlenen bir haftada yapılır.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Devam
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Kısa sınav (Quiz)
Dinleme
Ara Sınavlar
Final
14
1
3
1
1
15 (%)
15 (%)
30 (%)
40 (%)
Toplam
20.02.2014 15:43:35
MÜBİS
100
Sayfa: 2/3
AKTS (Öğrenici İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Sayısı Süresi (Saat)
Ders Süresi (Ara sınavlar dahildir)
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Sunum/Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Kısa Süreli Sınav
Dinleme
Ara sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
14
14
14
1
3
1
1
İş Yükü
2
2
2
32
3
10
15
28
28
28
32
9
10
15
Toplam İş Yükü 150
Dersin Öğrenim Çıktılarının BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Programı Yeterlilikleri İle İlişkisi
Katkı Düzeyi
No Program Yeterlikleri/Çıktıları
1 2 3 4 5
1 Bilgisayar mühendisliği problemlerinin çözümünde matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular.
X
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında karşılaşılabilecek sorunları tanımlar, uygun çözümleme ve
X
modelleme yöntemlerini kullanır ve çözer.
3 İhtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayabilecek Bilgisayar Mühendisliği problemlerini tasarlar ve
çözümleyebilme becerisine sahiptir.
4 Bilgisayar Mühendisliği araç ve yazılımlarını etkin şekilde kullanır.
5 Veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve paylaşabilme becerisine sahiptir.
6 Teknolojik yenilikleri izleme yeteneği ve yaşam boyu öğrenme bilincindedir
7 Takım çalışmasında ve disiplinlerarası çalışma gruplarında etkin görev alır ve liderlik edebilir
8 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar
9 Alanı ile ilgili konularda dış kaynaklı yayınları takip eder ve kullanır.
10 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincindedir.
11 İş hayatındaki uygulamalara yönelik farkındalık sahibidir.
12 Mühendislik uygulamalarının ulusal ve evrensel düzeydeki, hukuksal, toplumsal, kültürel ve çevresel
etkilerini kavrar.
20.02.2014 15:43:35
MÜBİS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sayfa: 3/3
Download

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA