PROGRAMLAMA DİLLERİ 1 ÇALIŞMA SORULARI
1) Ekrandan okutulan herhangi bir unsigned long tipinde tanımlanmış bir sayının kaç
basamaktan oluştuğunu bulduracak C programı yapınız.
2) Aşağıda while döngüsü ile verilen programı for döngüsü ile tekrar yazınız.
#include <stdio.h>
main()
{
int T=0,i;
i=100;
while(i>0)
{
i--;
T+=i;
i--;
}
printf(“\nT=%d”,T);
return 0;
}
3) A0  1, A1  1 ve An  An 1  An  2 (n  2) veriliyor Ekrandan okutulan herhangi bir n
tamsayısı için An değerlerini hesaplayan bir C programını yapınız.
4) Okutulan bir tamsayının asal olup olmadığını araştıran bir program yapınız.
5) 2-10000 arasındaki asal sayıları ekrana yazdıran programı yapınız
6) 2 Pozitif tamsayının çarpımını * (çarpma) işareti kullanmadan yapacak C programını
yapınız.
7) a,b,c,d tamsayılarından pozitif olan en küçük sayıyı bulacak bir bilgisayar programı
yapınız. Not: Eğer hiç pozitif sayı yoksa pozitif sayı yoktur diye mesaj yazacak.
8) 5 basamaklı en büyük asal sayı ile 5 basamaklı en küçük asal sayının farkını
hesaplayacak bir bilgisayar programı yapınız.
9) a,b,c tamsayıları içerisinde negatif olan en büyük sayı ile pozitif olan en küçük sayının
toplamını bulacak bir bir bilgisayar programı yapınız.
10) Okutulan bir a tamsayısının tamkare olup olmadığını araştıran
programını yapınız.
bir bilgisayar
Download

PROGRAMLAMA DİLLERİ 1 ÇALIŞMA SORULARI 1