TÜRKİYE ZEKA VAKFI
TÜRKİYE 19. ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI “OYUN 2014” ELEME SINAVI
Adı, Soyadı:
e-posta:
Doğum Yeri:
Doğum Tarihi:
Cinsiyeti:
Öğrenim Durumu:
Meslek:
Telefon:
Adres:
1. Soru işaretinin yerine hangi harf gelecek?
İSEİYEİKAAA?
Cevap :
2. 4x4x4'lük bir küpün bazı parçaları çıkarılmıştır. Oluşan
şeklin önden ve sağdan görünüşleri aşağıda verildiğine göre kaç
adet küpün çıkarıldığını bulunuz.
6. Aşağıdaki tabloda alfabemizin 29 harfi bulunuyor. Burada
saklı olan en uzun sözcüğü bulunuz.
-Herhangi bir kareden
başlayabilirsiniz.
-Her adımda bulunduğunuz
kareye komşu (yatay, düşey,
diyagonal) bir kareye hareket
edebilirsiniz.
-Kullandığınız bir kareyi bir
daha kullanamazsınız.
-Sözcük yalın halde ve çekim
eki almamış olacak.
Cevap :
7. Rakamların arasına 5 adet virgül yerleştirerek öyle 6 sayı
Cevap :
3. 6, 7, 8, 9 sayılarını birer kez kullanarak ve sadece toplama,
çıkarma, çarpma, bölme işlemleri uygulayarak 44 sayısını elde
ediniz. Dilediğiniz kadar parantez kullanabilirsiniz.
Cevap :
4. A, B, C, D, E, F ve G harflerini kullanarak yedi harfli
kodlar üreteceksiniz. Her harfin tam olarak bir kez kullanılması
ve birbirlerini alfabetik olarak takip eden harflerin yan yana
gelmemesi koşuluyla kaç farklı kod üretebilirsiniz?
elde edin ki, sayıların son harfleri soldan sağa okunduğunda 6
harfli bir sözcük oluşsun.
5132174068210
Örnek: 3 harfli bir sözcük için 24036115 verilseydi cevap “KIŞ”
olacaktı: (240,36,115 ikiyüzkırK, otuzaltI, yüzonbeŞ KIŞ)
Cevap :
8. Pozitif bir tamsayının yazılışındaki her harf en az üç kez
kullanılmıştır. Bu koşulu sağlayan en küçük sayı nedir?
Cevap :
Cevap :
5. Aşağıda ne anlatılmak isteniyor?
9. Aşağıda şifrelenmiş yedi harfli sözcüğü bulunuz.
NTYİSŞV
Cevap :
10. Son şekli uygun biçimde karalayınız.
Cevap :
Sorular Emrehan Halıcı tarafından hazırlanmıştır. Telif hakları Türkiye Zeka Vakfına aittir.
 Oyun 2014 herkese açıktır ve katılım ücretsizdir.  Değerlendirmeler 14 yaş altı (2001 ve sonraki yıllarda doğanlar), 14-21 yaş arası (1993-2000 yıllarında doğanlar) ve
21 yaş üstü (1992 ve önceki yıllarda doğanlar) olmak üzere toplam üç kategoride yapılacaktır.  Soruları, süre kısıtlaması olmadan tek başınıza çözünüz.  Cevaplarınızı en geç
17 Ekim 2014 Cuma günü postayla, faksla veya TZV web sitesindeki cevap formunu doldurarak vakfımıza ulaştırınız.  Sınavların sonuçları www.tzv.org.tr adresinde
yayınlanacaktır.  Yarışmada her kategorinin ilk üç derecesine şilt ve her kategorinin birincisine üçer Cumhuriyet altını verilecektir.  Yarı Final Sınavı 15 Kasım 2014 Cumartesi günü
Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Antalya’da, Final Sınavı ve Ödül Töreni 20 Aralık 2014 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.
 Detaylı bilgilere Türkiye Zeka Vakfı web sitesinden ulaşabilirsiniz.
TÜRKİYE ZEKA VAKFI  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  ODTÜ  TOBB  TÜBİTAK
www.tzv.org.tr ● ODTÜ-HALICI Yazılımevi, Teknokent, ODTÜ 06531 ANKARA ● Tel: 0 312 210 00 20 ● Faks: 0 312 210 16 28
Download

NTYİSŞV 5132174068210 İ S E İ Y E İ K A A A ?