GENEL HİZMET KULLANIM SÖZLEŞMESİ
ve GÖNDERİM KURALLARI
(Sürüm: 1.6)
MAYATEK TELEKOM
Belge No : 2014-004
Tarih : 28.08.2014
İşbu sözleşme, MAYATEK İletişim Teknolojileri ve Yazılım LTD. ŞTİ. (MAYATEK olarak
anılacak) tarafından hazırlanmış ve bünyesinde sunduğu hizmetlerin, MÜŞTERİlere
kullandırılması ile ilgili olup, bu konuya ilişkin gerekli şart ve teknik detayları içerir. İşbu
sözleşme kapsamında sistem aşağıda belirtilmiş olan MÜŞTERİ tarafından kullanılacaktır.
Ekte yer almakta olan form bölümleri MÜŞTERİ tipi ve kullanmak istediği hizmetlere uygun
olarak doldurulmalıdır.
MÜŞTERİ, kullanacağı hizmet içeriğinin; Yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve
güncel mevzuata, tüzüğe, yönetmeliğe, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Rekabet
Kurumu karar ve düzenlemelerine ahlaka, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, Türkiye
Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, müstehcen, pornografik
veya cinsel içerikli, haksız rekabet yaratma amaçlı, tehditkâr, ırkçı, bölücü, saldırgan,
ahlaksız, uygunsuz, küçük düşürücü, emniyeti suiistimal edici olmayacağını, üçüncü gerçek ve
tüzel kişileri taciz ve tehdit edici, onların kimliğine bürünerek ya da başka şekillerde onların
gizlilik dâhil herhangi bir hakkını ihlal edici nitelikte olmayacağını, belirli bir insan grubuna
yönelik ciddi tehdit, şiddet veya hakaret içermeyeceğini, virüs içeren veya virüs yayan ya da
hasar vermek üzere tasarlanmış ya da bu kapasiteye sahip yazılım edinerek ya da yayarak
MAYATEK’in ya da üçüncü kişilerin yazılım, veri ya da donanımına hasar verici nitelikte
olmayacağını, Kanunlar, Yüksek Seçim Kurulu kararları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu mevzuatına uygun olmayan siyasi propaganda içermeyeceğini, kabul ve taahhüt
eder.
MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında gönderim yapacağı kişilere ait PSTN ve GSM
numaralarının, yasal yollarla ve söz konusu kişilerin rızası ile elde edildiğini, bu konuda
gönderim yaptığı kişilerden gelecek her türlü talep, şikâyet ya da iddia karşısında tüm yasal
ve maddi sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu, bu konuda MAYATEK’in bir
sorumluluğu olmadığını, ayrıca MAYATEK’in karşı karşıya kalabileceği her türlü tazminatı
üstlendiğini kabul ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ, işbu sözleşmede konu edilen hizmetler ile ilgili tüm ödemeleri sadece MAYATEK
hesaplarına veya MAYATEK ödeme sayfalarından Kredi Kartı ile yapabilir. Hangi isim altında
olursa olsun hiçbir özel ve/veya tüzel kişilik bu sözleşmede konu edilen hizmetler ile ilgili
ödeme talep edemez. Eğer MÜŞTERİ bu sözleşmede konu edilen hizmetler ile ilgili 3.
şahıslara ödeme yaparsa meydana gelebilecek zarardan MAYATEK’in sorumlu olmayacağını
peşinen kabul eder.
İşbu sözleşme kapsamında, MÜŞTERİ olarak, tüm şartları kabul ediyor, sunulan belgelerin
doğru olduğunu beyan ediyor ve MAYATEK hizmetlerini kullanmayı talep ediyoruz.
İşbu Sözleşme tarafımdan/tarafımızdan okunarak __/__/201_ tarihinde imzalanmıştır.
KURUM ADI: __________________________
MÜŞTERİ Kaşe İmza
Adres
__________________________
__________________________
Semt / Şehir
__________________________
Telefon
__________________________
GSM No *
__________________________
Yetkili Adı
__________________________
Bu sözleşmeyi ve aşağıdaki ekleri eksiksiz olarak doldurduktan sonra aktivasyonu hızlandırmak için once faks veya email ile tarafımıza ulaştırınız. Ardından orjinal belgeleri ve sözleşmeyi posta ile adresimize gönderiniz.

2:           
Atatürk Mah. Atatürk Cad. 427 Ada 3.Parsel Ankakuşu Sok. No:2E STAR TOWERS A-1 Blok K:21 D:99
Kıraç Esenyurt - İSTANBUL
[email protected] - Faks : (850) 811 1581
www.mayabilgi.com
1
1:
Sayfa :
SMS Gönderim Başlıkları
Download

MAYATEK TELEKOM 1: 2: