ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.
KURULUŞ BİLGİ FORMU
Kuruluş Ünvanı :
Varsa daha büyük bir
şirket içindeki ilişkisi :
Merkez Adres :
Merkez Telefon :
Vergi Dairesi :
Merkez Faks :
Vergi No :
E-Posta :
Web Adresi :
Yönetim
Temsilcisi :
Taşeron Çalışan
Sayısı :
Genel Müdür :
Toplam Çalışan
Sayısı :
Belgelendirme Kapsamında Olan Şube/Bölge Ofisi/ Müşteri Tesisi/Şantiye vb. Harici Birimler
Çalışan Sayısı / Proses
Adres (Şube/Bölge Ofisi/ Müşteri
Vardiyasız Çalışma
1 Vardiyalı Çalışma
2 Vardiyalı Çalışma
Tesisi/Şantiye vb.)
Çalışan
Faaliyet
Çalışan
Faaliyet
Çalışan
Faaliyet
Sayısı
Müracaat Türü
Yeni Müracaat
Belge Yenileme
Sayısı
Sayısı
3 Vardiyalı Çalışma
Çalışan
Sayısı
Faaliyet
Transfer
Belge Değişikliği
Lütfen akreditasyonlu belge
kopyanızı ve belgelendirme
kuruluşuna ait tüm raporlarınızı
tarafımıza ulaştırınız.
(Kapsam Genişletme, Adres
ekleme veya değişikliği, diğer)
Talep Edilen Yönetim Sistemi / Talep Edilen Akreditasyon
ISO 9001:2008
TÜRKAK (Türkiye)
DAKKS (Almanya)
OHSAS 18001
ISO 14001:2004
TÜRKAK (Türkiye)
DAKKS (Almanya)
ISO 13485:2003
(Çevre detay formu isteyiniz)
ISO 22000:2005 (Gıda Güvenliği detay bilgi formu isteyiniz)
Diğer ………………………………………………….
Belgelendirilmesi İstenen Yönetim Sistemi Kapsamı – Faaliyet Alanı
Kapsam (Türkçe)
Scope (English)
*LÜTFEN BELGELENDIRME KAPSAMI ILE ILGILI DETAYLI TEKNIK DOKÜMANLARI BU FORM ILE BIRLIKTE GÖNDERINIZ*
Dok. No: Form 01
Tarih: 19.12.2014
Revizyon No: c
Sayfa: 1/2
ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.
KURULUŞ BİLGİ FORMU
ROYALCERT’i nereden tanıyorsunuz?
Talep edilen yönetim sistemi konusunda hazırlık var mı?
Entegre sertifikasyon isteniyorsa;
Entegre Dokümantasyon Sistemi mevcut
mu?
Organizasyon ve sorumluluklar entegre
yönetim sistemini kapsıyor mu?
İç denetçiler her 2 standart için de yetkin
mi?
Yönetim temsilcisi her iki sistem için de aynı
kişi mi?
Yönetimin gözden geçirmesi entegre
sistemi kapsıyor mu?
E
H
E
H
E
H
E
H
E
H
Danışmanlık hizmeti aldıysanız lütfen kuruluş veya kişi adını
belirtiniz
Talep edilen belgelendirme denetimi tarihi
Ön tetkik talebiniz varsa lütfen talep ettiğiniz tarihi belirtiniz
Ürün/hizmete yönelik standard(lar), Mevzuat, Yönetmelik ve
Yasal Şartlar var mı? Var ise lütfen tam adlarını yazınız
Bu form yeterli değil ise lütfen listeleyerek forma ekleyiniz.
Iş akışınızı ana hatları ile tarif ediniz.
Var ise uygulanan diğer yönetim sistemlerini belirtiniz
Var ise ISO 9001 standardına göre hariç tutulan maddeleri
belirtiniz
Var ise dış kaynaklı süreçlerinizi belirtiniz
İç tetkiklerinizi gerçekleştirdinizmi? Gerçekleşmedi ise öngörülen
tarihi belirtiniz.
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısını gerçekleştirdiniz mi?
Gerçekleşmedi ise öngörülen tarihi belirtiniz.
Tercih edilen denetim dili
Transfer müracaatı yaptıysanız lütfen nedenlerini belirtiniz.
Yukarıdaki bilgileri tam ve eksiksiz doldurduktan sonra e-mail veya fax yolu ile bize ulaştırabilirsiniz. Inceleme yapıldıktan sonra teklif tarafınıza
sunulacaktır. Yukaradaki bilgilerin değişmesi durumunda lütfen formu doldurup tekrar bize başvuru yapınız.
Yukarıda verilen bilgilerin doğrulunu onaylarız.
Onay Tarihi :
Bu kısım Belgelendirme Kuruluşu Tarafından Doldurulacaktır.
Kuruluş Yetkilisi Kaşe ve İmzası :
Başvuru İnceleme
Akreditasyon Kapsamı
Var
EA Kodunda Atalı Tetkik Üyesi
Teklif
Verilebilir
Yok
Var
Yok
Verilemez
Verilemez İse Açıklaması
Başvuruyu Onaylayan
Dok. No: Form 01
Tarih: 19.12.2014
Revizyon No: c
Sayfa: 2/2
Download

kuruluş bilgi formu