Referans Mektubu
Recommendation for Graduate Study
1- Başvuru sahibi / Applicant
Adı Soyadı / Name Surname
Adres / Address
Şehir / City
Ülke / Country
Başvurulan derece ve program
Degree and program applied
/
Doğum tarihi / Date of birth
Gün/Day
Ay/Month
/
Yıl/Year
2- Referansı veren öğretim üyesi tarafından doldurulacaktır. Lütfen adayı aşağıdaki formu kullanarak değerlendiriniz. Formu
kapalı zarf içerisinde yapıştırılmış zarf kapağını imzalayarak mümkün olan en kısa süre içerisinde adaya iletiniz.
Adayın değerlendirilmesindeki katkılarınız için teşekkür ederiz.
To be filled by the recommender. Please provide information requested below and return this reference letter as soon as
possible to the applicant in an envelope with your signature across the sealed flap. We appreciate your cooperation in
evaluation of the candidate.
Adı Soyadı / Name Surname
Ünvanı / Title
Mesleği / Occupation
Adres / Address
Telefon / Phone
E-posta / E-mail
İnternet sayfası (varsa) / Homepage (if any)
http://
Şehir / City
Ülke / Country
Adayı ne kadar süredir ve ne düzeyde tanıyorsunuz?
How long have you known the applicant and in what capacity?
Şimdiye kadar tanımış olduğunuz benzer konumdaki öğrencilere/elemanlara göre adayı nasıl değerlendirirsiniz?
How do you rank the applicant compared to others whom you have known so far in similar category?
İlk %5
Olağanüstü
ilk %10
çokiyi
ilk %25
iyi
ilk %50
orta
%50’nin altı
zayıf
Bilgim yok
Top 5%
Outstanding
Top 10%
Excellent
Top 25%
Above Average
Top 50%
Fair / Average
Bottom 50%
Below Average
Not
Observed
Alanındaki bilgi düzeyi
Knowledge in discipline
Öğrenme ve çalışma isteği
Motivation
Bağımsız çalışma yeteneği
Ability to work independently
Sözlü ifade becerisi
Speaking skills
Yazılı ifade becerisi
Writing skills
Çalıştığı kişilerle uyumu
Willingness to cooperate
Genel olarak
Overall
Aday hakkında ilave bilgi vermek isterseniz lütfen bu sayfanın arkasını veya ayrı bir sayfa kullanınız.
Please use back of this form or attach separate letter if you would like to make additional comments on the applicant.
Signature/İmza:_________________________________________________ Date/Tarih:______/______/_______
Lütfen zarfı kapattıktan sonra zarf kapağını imzalayınız / Please also sign across the sealed flap of the envelope
Gün/Day
Ay/Month
Yıl/Year
Download

İndir