YENİ TORBA YASA İLE 4857 İŞ KANUNU ve 5510 SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL
SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
(Alt İşveren-Taşeron Uygulamaları, Prim Yapılandırması, Kıdem Tazminatı,
Yıllık İzin, İş Güvencesi, Kamu İhale Kanunu Değişiklikleri)
&
Yeni Dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri,
Yöneticilerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
Eğitimci: Mehmet KOÇAK
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu İst. Grup Başkanlığı
E. Bşk. Yrd., E. Baş İş Müfettişi)
26 Eylül 2014
Point Hotel Barbaros, (Esentepe / İstanbul)
09.30-11.00 I. Oturum
YENİ TORBA YASA’NIN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN (TAŞERON)
İLİŞKİSİNDE GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER
n Yeni Torba Yasanın Alt İşveren (Taşeron)Uygulamasına Getirdiği Değişiklikler
n Alt İşveren İşçilerinin Kıdem Tazminatının Ödenmesindeki Önemli Değişiklikler
n Alt İşveren İşçilerinin Yıllık Ücretli İzin Haklarını Kullanmasındaki Değişiklikler
n Muvazaa Tespiti ve Yeni İdari Para Cezaları
n Asıl İşverenin Ücretin Ödenmesindeki Sorumluluğu
n Asıl İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Sorumluluğu
n Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Alt İşverenlikle
İlgili Önemli Değişiklikler
n İhale Süresindeki Değişiklikler
n Alt İşveren Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılıyor mu?
n İşyerinin Bildirilmesindeki Değişiklikler
11.00 – 11.15 Kahve Arası
11.15 - 13.00 II. Oturum
YENİ TORBA YASA’DA İŞİN YÜRÜTÜMÜ YÖNÜNDEN
GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER
n İş Güvencesindeki Değişiklikler
n Yeraltında Çalışanların Günlük, Haftalık, Fazla Çalışma Süresi ve Fazla Çalışma
Ücretindeki Değişiklikler
n Yeraltında Çalışanların Yıllık Ücretli İzinlerdeki Değişiklikler
n Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki Değişiklikler
n Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunundaki Önemli Değişiklikler
n Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunundaki Değişiklikler
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.15 III. Oturum
15.15-15.30 Kahve Arası
15.30-16.30 IV. Oturum
YENİ TORBA YASA’DA SOSYAL SİGORTA UYGULAMASI
YÖNÜNDEN GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER
n Prim Yapılandırması
n Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı
n Tüp Bebek ve Doğum Borçlanmasındaki Değişiklikler
n Yeraltında Çalışanların Emeklilik Koşullundaki Değişiklikler
n Yeraltında Çalışanların Fiilen Çalışmadıkları Sürelerin Fiili Hizmet Süresi Zammı
Kapsamında Değerlendirilmesindeki Değişiklikler
n İşsizlik Sigortası Kanununda Önemli Değişiklikler
n İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen
Sigortalıların Sigorta Primine Esas Günlük Kazanç Üst Sınırındaki Değişiklikler
n Genel Sağlık Sigorta Prim Borçlarının Yapılandırması
n İş Mahkemeleri Kanundaki Değişiklikler
n 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’ndaki Değişiklikler
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞTEFTİŞLERİ;
ÇALIŞMA MEVZUATI GEREĞİNCE YAPILACAK DENETİMLER,
HUKUKİ SONUÇLARI ve İDARİ PARA CEZALARI & İTİRAZ YOLLARI
n 2014-2015 Yılında İşin Yürütümü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Programlı Denetim Yapılacak Sektörler/İşyerleri
n İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Yöneticilerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
n İş Denetiminde Dikkat Edilecek Hususlar, Belge ve Bildirimler v.b.
n Yargı Süreci, Bilirkişi Raporlarında Dikkat Edilen Hususlar
n İş Müfetişinin Düzenlediği Tutanaklar, Rapor Sonuçlarının Uygulanması
n İşe İade Davalarında Dikkat Edilen Hususlar
n Alacak Davalarında Dikkat Edilen Hususlar
16.30-17.00 Sorular ve Cevaplar
17.00 Kapanış
Katılım Şartları;
Kişi Başı Fiyat: 650 TL + %18 KDV’dir.*­­­­­­­­­­
*Fiyata sunulacak eğitim dokümanları, öğle yemeği ve ikramlar dahildir.
Seminere katılmak isteyen davetlilerin katılım bedelini ASR İstanbul Eğitim’in Garanti Bankasi, Bahçeşehir Şubesi, Şube Kodu 417 olan 6297534 No’lu hesabına veya aynı hesaba ait
IBAN TR48 0006 2000 4170 0006 2975 34 No’ya yatırmaları telefon veya aşağıdaki e-mail adresi aracılığıyla bilgi vermelerini rica ederiz.
Telefon: 0212 450 25 45 pbx e-posta: [email protected]
web: www.asristanbul.com.tr
Download

26 Eylül 2014 YENİ TORBA YASA İLE 4857 İŞ