KAMU ECZACILARI KONGRESİ
6-7 MART 2015
“Kamuda Görünmeyen
Bilgi ve Emek: ECZACI”
PROGRAM
6-7 Mart 2015
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
06 MART 2015 CUMA
ZAMAN PLANI
Salon 1
PANEL:
Sağlıkta Dönüşüm: Etkileri, Sonuçları ve Geleceği
Panelistler:
Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu – Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD Başkanı
Prof.Dr.Tayfun Uzbay – Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı
Doç.Dr.Şenay Gökbayrak – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ÇEKO Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Emin Adaş – Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
07 MART 2015 CUMARTESİ
ZAMAN PLANI
Salon 1
Hastane Eczacılığı Uygulamaları
Salon 2
Hastanede, Kamuda, Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Eczacıların Sorunları,
Beklentileri ve Çözüm Önerileri
 Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan eczacılar (Ecz.Leyla
Mühürdaroğlu – SGK Ankara SSGM)

Onkoloji Eczacılığı (Ecz.Selda Oflaz – Akdeniz Ü.Hastanesi)

Enteral ve Parenteral Nutrisyon (Dr.Ecz.Dilek Atabey –Ankara
Numune Hastanesi)

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda çalışan
eczacılar (Ecz.Fırat Yavuz – Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü)
Temiz Oda ve Güvenli İlaç Hazırlama Teknikleri (Ecz.Burcu Çınar –
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi )

Kamu hastanelerinde çalışan eczacılar (Ecz.Gizem Daşkın Erdem
– Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi)
Hekim Gözüyle Klinik Eczacı Neden Gereklidir? (Prof.Dr.Erdem
Göker – Ege Ü.Tıp Fakültesi)

Özel hastanelerde çalışan eczacılar (Ecz.Arif Özdemir – Giresun
Özel Ada Hastanesi)
Enfeksiyon Kontrol Komitesinde Eczacının Rolü (Uzm.Ecz.Ersin
Güner – Konya Numune Hastanesi )

Akademisyen eczacılar (Yrd.Doç.Dr.Evrim Yenilmez – Anadolu
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
Hastanede İlaç Yönetimi ve Eczacı (Uzm.Ecz.Gülcan Uryan –
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Meslek örgütünde çalışan eczacılar (Ecz.Rida Himmet – Türk
Eczacıları Birliği)




Avrupa'da Hastane Eczacılığı
 Genel Bakış (Joan Peppard – EAHP Seçilmiş Başkanı - 2014)
 Norveç Örneği - Frank Jorgensen (EAHP – Mesleki Gelişim
Direktörü)
 Hollanda Örneği – Prof.Dr. Arnold Vulto (EJHP Eski Baş Editörü)
SGK ve Hastane Geri Ödemeleri
(14:00-15:00)
Hastanede Akılcı İlaç Kullanımı ve Uygulamaları
İlaç ve tıbbi sarf malzemeleri açısından SGK fatura inceleme
yöntemleri (Ecz.Fatma Müdizioğlu – SGK Ankara SSGM)

Akılcı İlaç Polikliniği Uygulaması (Ecz.Esra Özdağ – Ordu )

Hastanede İlaç Kaynaklı Sorunların Saptanması ve Çözümünde
Eczacı, İlaç Güvenliği Uygulamaları (Ecz.Kamile Özel – Denizli
Devlet Hastanesi Başeczacısı)

Farmakovijilans ve Vijilans (Prof.Dr.Semra Sardaş – Marmara
Ü.Eczacılık Fakültesi )

Yatan Hastalarda İlaç Uzlaşı Programı (Doç.Dr.Mesut Sancar –
Marmara Ü.Eczacılık Fakültesi)

İlaçlarla Bitkisel Drogların Etkileşimi (Prof.Dr.İlkay Erdoğan Orhan
– Gazi Ü.Eczacılık Fakültesi)
Kamu Hastaneleri Kurumunda Hastane Eczacılığı (15:00 – 16:00)
Moderatör: Ecz.Neşe Kaya (KHK Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Stok Yönetimi Birimi)




Hastane Eczacılığı Teknolojileri (Ecz.Feray Kutlay Yirci) (KHK Stok
Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Hastane Eczacılığı Yönetim Birimi)
Hastane Eczacılarının İlaç Güvenliğindeki Rolü (Ecz.Cumhur Sarıcı)
(KHK Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Hastane Eczacılığı
Yönetim Birimi)
Kalite ve Verimlilik Kriterleri (Ecz.Filiz Göbel) (KHK Stok Takip ve
Analiz Daire Başkanlığı Hastane Eczacılığı Yönetim Birimi)
Stok Yönetimi Uygulamaları (Ecz.Neşe Kaya)
Kamu Sağlık Çalışanlarının Örgütlenmesi
 Türk Eczacıları Birliği Başkanı (Ecz.Erdoğan Çolak)
 Türk Tabipleri Birliği Başkanı (Dr.Bayazıt İlhan)
 Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı (Prof.Dr.Taner Yücel)
 Hemşireler Derneği Başkanı (Saadet Ülker)
 SES Eş Başkanı (Gönül Erden / Birsen Seyhan)
Download

Kongre programını indirmek için tıklayınız