AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ
Adı Soyadı
Akılcı İlaç Kullanımı
Ekip Sorumlusu
Dr.Mustafa YILMAZ
ÜYE LİSTESİ
(9 Kişiden oluşmaktadır)
Adı Soyadı
Unvan/Branş
Yönetimi temsilen ilaç ve
hizmet alımından
sorumlu Başhekim
Yardımcısı
Dr.Mustafa YILMAZ
Başhekim Yardımcısı
Uzm.Dr.Öznur
AYDOĞAN
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Uzm.Dr.Nermin
ÖZEN
Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm.Dr. Hülya
ERTEN
Anestezi Uzmanı
Hastane Başeczacısı
Efsun ABİDİNOĞLU
Eczacı
Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürü
Kadriye GER
Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürü
Hastane Farmakovijilans
Sorumlusu
Uzm.Dr.Nesrin
YAMAN
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Hastane Hasta Hakları
Birimi Sorumlusu
Soner AYAZ
Tıbbi Sekreter
En az üç farklı branştan
birer hekim
BEYAZ KOD EKİBİ
Tıbbi Hizmet Temsilcisi
Dr.Mustafa YILMAZ
İdari Hizmet Temsilcisi
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Ahmet ALDEMİR
Hemşirelik Hizmetleri
Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Kadriye GER
Güvenlik Amiri
Turgay ÖNAL
Çalışan Hakları ve
Güvenliği Sorumlusu
Sosyal Çalışmacı
Sibel EKER
BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ
Hakan ŞEN
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.
Mine TAVŞANOĞLU
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.
Selçuk ARSLANBEY
Sağlık Memuru (Top.Sağ.Tek.)
Öznur EGE
Eğitim Hemşiresi
Rahime ÖZEN
Sağ.Tekn.(Tıbbi Sekreter)
Soner AYAZ
Sağ.Mem.(Tıbbi Sekreter)
Gökhan KANDEMİR
Bilgi İşlem Personeli (Firma Çalışanı)
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Tıbbi Hizmetler Yönetici Temsilcisi
Dr.Mustafa YILMAZ
İdari Hizmetler Yönetici Temsilcisi
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Ahmet ALDEMİR
Hemşirelik Hizmetleri Yönetici
Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürü
Kadriye GER
Kalite Yönetim Direktörü
Selçuk ARSLANBEY
Hekim
Uzm.Dr.Evrim DUMAN
Güvenlik Amiri
Turgay ÖNAL
Laborant
Ali KORKMAZ
Enfeksiyon Hemşiresi
Hemşire İlknur DEMİRTAŞ
Anestezi Teknisyeni
Anestezi Tek.Sefanur KALE
Röntgen Teknisyeni
Rönt.Tek.Cevher TAŞCI
Sosyal Çalışmacı
Sibel EKER
Bölüm Kalite Sorumlusu
Ebru KARABIYIK
Bölüm Kalite Sorumlusu
Yasemin UĞUZ
ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ
Üst Yönetim Temsilcisi
Dr.Mustafa YILMAZ
Kalite Yönetim Direktörü
Selçuk ARSLANBEY
Çalışan Güvenliği Komitesi Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdür Yrd.
Mine TAVŞANOĞLU
EĞİTİM KOMİTESİ
Tıbbi Hizmetler Yönetici Temsilcisi
Dr.Mustafa YILMAZ
İdari Hizmetler Yönetici Temsilcisi
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Ahmet ALDEMİR
Hemşirelik Hizmetleri Yönetici
Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürü
Kadriye GER
Kalite Yönetim Direktörü
Selçuk ARSLANBEY
Hekim
Uzm.Dr.Güngör ŞAHİN
KORKMAZ
Hemşire
Hemşire Öznur EGE
Sosyal Çalışmacı
Sibel EKER
Hekim Dışı personel
Soner AYAZ
Bölüm Kalite Sorumlusu
Nermin ÖZEN
Bölüm Kalite Sorumlusu
İlknur DEMİRTAŞ
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
Baştabip Yrd.
Dr.Mustafa YILMAZ
Göğüs Hast.Uzmanı
Uzm.Dr.Güngör ŞAHİN
KORKMAZ
Enfeksiyon Hstalıkları Uzmanı
Diğdem ÖZER YILDIRIM
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm.Dr.Nermin ÖZEN
Eczacı
Efsun ABİDİNOĞLU
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Ahmet ALDEMİR
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Kadriye GER
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
İlknur DEMİRTAŞ
FARMAKOVİJİLANS SORUMLUSU
Uzm.Dr.Nesrin YAMAN
HASTA BAŞI TEST CİHAZI BÖLÜM SORUMLULARI
Laboratuvar Sorumlusu
Lab.Tek.Nihat ERZİ
Firdevs Hattatoğlu Servisi Sorumlusu
Hemşire Rahime ASLAN
Mehmet-Müşerref Çavlan Servisi Zemin Kat
Sorumlusu
Hemşire Melek BAYSAL
Mehmet-Müşerref Çavlan Servisi 1. Kat Sorumlusu
Hemşire Ebru KARABIYIK
Mehmet-Müşerref Çavlan Servisi 2. Kat Sorumlusu
Hemşire Tayire ARSLAN
Acil Servis Sorumlusu
Hemşire Gülcan GÜNCAN
Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu
Hemşire Yasemin UĞUZ
TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ EKİBİ
Hekim
Dr.Mustafa YILMAZ
Laboratuvar Teknisyeni
Sezgül ŞEN
Röntgen Teknisyeni
Cevher TAŞCI
Hemşire
Nuray ÖZIŞIK
Sağlık Memuru
Temel ATEŞ
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Tıbbi Hizmetler Yönetici Temsilcisi
Dr.Mustafa YILMAZ
İdari Hizmetler Yönetici Temsilcisi
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Ahmet ALDEMİR
Hemşirelik Hizmetleri Yönetici
Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürü
Kadriye GER
Kalite Yönetim Direktörü
Selçuk ARSLANBEY
Dahili Branş Uzmanı
Uzm.Dr.Güngör ŞAHİN
KORKMAZ
Laboratuvar Branşı Uzmanı
Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzm.Dr.Nermin
ÖZEN
Anestezi Teknisyeni
Anestezi Tek. Sefanur KALE
Hastane Bilgi Sistemi Sorumlusu
Tıbbi Sekreter Soner AYAZ
Eczacı
Ecz.Efsun ABİDİNOĞLU
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Hemşire İlknur DEMİRTAŞ
Hekim dışı Sağlık Personeli
Hemşire Özlem CARAN
Bölüm Kalite Sorumlusu
Hemşire Gülcan GÜNCAN
Bölüm Kalite Sorumlusu
Yasemin UĞUZ
HASTA VE HASTA YAKINLARI GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ
Üst Yönetim Temsilcisi
Dr.Mustafa YILMAZ
Kalite Yönetim Direktörü
Selçuk ARSLANBEY
Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Soner AYAZ
MAVİ KOD EKİBİ
Tıbbi Hizmet Temsilcisi
Dr.Mustafa YILMAZ
İdari Hizmet Temsilcisi
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Ahmet ALDEMİR
Hemşirelik Hizmetleri
Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Kadriye GER
MAVİ KOD MÜDAHALE EKİBİ
Hekim
08:00-16:30 (Aylık Görevlendirme)
Acil Müdahale Çantası
Gülcan GÜNCAN
Defibrilatör
Nuray ÖZIŞIK
16:30-08:00
Acil Servis Nöbetçi Uzman
Supervizör Hemşire
Nöbetçi Anestezi Teknisyeni
TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Tıbbi Hizmetler Yönetici Temsilcisi
Dr.Mustafa YILMAZ
İdari Hizmetler Yönetici Temsilcisi
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Ahmet ALDEMİR
Hemşirelik Hizmetleri Yönetici
Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürü
Kadriye GER
Kalite Yönetim Direktörü
Selçuk ARSLANBEY
Teknik Servis Sorumlusu
Tahir TANGÜL
Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu
Temel ATEŞ
Afet ve Acil Durum Yönetim
Sorumlusu
Dr.Mustafa YILMAZ
Güvenlik Amiri
Turgay ÖNAL
Hekim dışı Sağlık Personeli
Öznur EGE
Bölüm Kalite Sorumlusu
Ebru KARABIYIK
Bölüm Kalite Sorumlusu
Erdinç ÖZDEM
BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
Sıra
No
Bölümü
ASİL
1
Yoğun Bakım
Hmş .Yasenim UĞUZ
2
Eczane
Ecz.Efsun ABİDİNOĞLU
3
Röntgen
Rönt.Tek.Cevher TAŞCI
4
Hasta Bakım Hizmetleri
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Kadriye GER
5
Enfeksiyon Kontrolü ve
Önlenmesi
Hemşire İlknur DEMİRTAŞ
6
Tesis Yönetimi
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Ahmet ALDEMİR
7
Bilgi Yönetimi
Tıbbi Sekreter Soner AYAZ
8
Acil Durum ve
Afet Yönetimi
Dr.Mustafa YILMAZ (Başt.Yrd.)
9
Atık Yönetimi
İdari ve Mali Hiz. Müdür Yrd.
Hakan ŞEN
10
Poliklinik Hizmetleri
Hmş.Gülcan GÜNCAN
11
Acil Sağlık Hizmetleri
Hmş.Gülcan GÜNCAN
12
Biyokimya Laboratuvar
Hizmetleri
Biyokimya Uzmanı
Seyhun DURSUN
13
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Hizmetleri
Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzm.Dr.Nermin ÖZEN
Klinikler
 Firdevs Hat. Servisi
 Tüberküloz Servisi
 Hemşire Rahime ASLAN
 Hemşire Rahime ASLAN

M.Müşerref Çavlan
Servisi Zemin Kat
 Hemşire Melek BAYSAL

M.Müşerref Çavlan
Servisi 1. Kat
 Hemşire Ebru KARABIYIK

M.Müşerref Çavlan
Servisi 2. Kat
 Hemşire Tayire ARSLAN

Acil Servis
 Hemşire Gülcan GÜNCAN

Yoğun Bakım Servisi
 Hemşire Yasemin UĞUZ
14
15
Transfüzyon Tıbbi Hizmetleri
Lab.Tek.Erdinç ÖZDEM
16
Hasta Dosyası ve
Arşiv Hizmetleri
V.H.K.İ. Adem AYDIN
17
Mutfak Hizmetleri
Diyetisyen Nermin SARI
18
Çamaşırhane Hizmetleri
İdari ve Mali Hiz. Müdür Yrd.
Hakan ŞEN
19
Morg Hizmetleri
İdari ve Mali Hiz. Müdür Yrd.
Hakan ŞEN
 Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzm.Dr.Nermin
ÖZEN
20
Stok Yönetimi
21
Endoskopi
Hemşire Özlem CARAN
22
İndikatör Yönetimi
Sağ.Memuru Selçuk ARSLANBEY
 Ecz.Efsun ABİDİNOĞLU
 İbrahim ATA
KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ
Başhekim Yrd.
Dr.Mustafa YILMAZ
Transfüzyon Merkezi Sorumlusu
Uzm.Dr.Nermin ÖZEN
Göğüs Hast.Uzmanı
Uzm.Dr.Öznur AYDOĞAN
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Kadriye GER
Hemşire Temsilcisi
Melek BAYSAL
İstatistik Görevlisi
Hava GÖKMEN
Transfüzyon Merkezi Teknisyeni
Erdinç ÖZDEM
ORYANTASYON EĞİTİMİ EĞİTİCİ EKİBİ
Eğitim Hemşiresi
Öznur EGE
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
İlknur DEMİRTAŞ
Kalite Birim Sorumlusu
Selçuk ARSLANBEY
Hasta İletişim Birim Sorumlusu
Soner AYAZ
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Sorumlusu
Sibel EKER
Personel Şefi
Ekrem ABAL
Diyetisyen
Nermin SARI
ORYANTASYON EĞİTİMİ EĞİTİCİ EKİBİ BÖLÜM SORUMLULARI
Başhekim Yardımcısı
Dr.Mustafa YILMAZ
Firdevs Hattatoğlu Servisi Sorumlusu
Hemşire Rahime ASLAN
Mehmet-Müşerref Çavlan Servisi Zemin Kat
Sorumlusu
Hemşire Melek BAYSAL
Mehmet-Müşerref Çavlan Servisi 1. Kat
Sorumlusu
Hemşire Ebru KARABIYIK
Mehmet-Müşerref Çavlan Servisi 2. Kat
Sorumlusu
Hemşire Tayire ARSLAN
Acil Servis Sorumlusu
Hemşire Gülcan GÜNCAN
EKG-SFT-Bronkoskopi Birimi Sorumlusu
Hemşire Özlem CARAN
Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu
Hemşire Yasemin UĞUZ
Röntgen Birimi Sorumlusu
Rönt.Tek.Cevher TAŞCI
Laboratuvar Birimi Sorumlusu
Lab.Tek.Nihat ERZİ
Eczane Birimi Sorumlusu
Ecz.Efsun ABİDİNOĞLU
Temizlik Şirketi Sorumlusu
Firma Personeli İsmet BAKIRCI
Tıbbi Sekreter Şirketi Sorumlusu
Firma Personeli Nesrin
KARAOĞLAN
Mutfak Birimi Sorumlusu
Diyetisyen Nermin SARI
Güvenlik Şirketi Sorumlusu
Firma Personeli M.Turgay ÖNAL
ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ
S.no Adı Soyadı
Unvanı
1
Uzm.Dr.Güngör ŞAHİN
KORKMAZ
Göğüs Hast.Uzmanı
2
Uzm.Dr.Nermin ÖZEN
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
3
Efsun ABİDİNOĞLU
Eczacı
4
Diğdem ÖZER YILDIRIM
Enfeksiyon Hstalıkları Uzmanı
LABORATUVAR HİZMETLERİ ANALİZ KOMİSYONU
Dr.Mustafa YILMAZ
Baştabip Yrd.
Uzm.Dr.Nermin ÖZEN
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm.Seyhun DURSUN
Biyokimya Uzmanı
Ahmet USLU
Laboratuvar Teknisyeni
Download

Komiteler