06 MART 2015 CUMA
SALON 1
12:30
KAYIT
14:00
AÇILIŞ TÖRENİ VE SPONSOR PLAKET TÖRENİ (SAKARYA SALONU)
15:00
KAHVE ARASI
15:30
SÖYLEŞi – NİHAT SIRDAR (SAKARYA SALONU)
16:30
PANEL : SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM (Panel İstanbul Salonunda gerçekleşecektir)
Moderatör: Ecz.Cenk Kes
PANELİSTLER
Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu
20:00
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD Başkanı
Prof.Dr.Tayfun Uzbay
Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı
Doç.Dr.Şenay Gökbayrak
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ÇEKO Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Emin Adaş
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
GALA YEMEĞİ : BİLKENT OTEL (SAKARYA SALONU)
6 - 7 Mart Bilkent Otel Kongre Merkezi
İhsan Doğramacı Bul. No:6 06800 Bilkent/Ankara
http://www.kamueczacilarikongresi.com Tel:0 312 409 81 39 [email protected]
07 MART 2015 CUMARTESİ (SAKARYA SALONU)
09:30
SALON 1
SALON 2
Hastane Eczacılığı Uygulamaları
Moderatörler: Ecz.Ömer Lütfi Suiçmez, Uzm.Ecz.Hakkı
Özçeltik






Onkoloji Eczacılığı (Ecz.Selda Oflaz – Akdeniz Ü.Hastanesi)
Enteral ve Parenteral Nutrisyon (Dr.Ecz.Dilek Atabey –Ankara
Numune Hastanesi)
Temiz Oda ve Güvenli İlaç Hazırlama Teknikleri (Burcu Çınar –
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi )
Hekim Gözüyle Klinik Eczacı Neden Gereklidir? (Prof.Dr.Erdem
Göker – Ege Ü.Tıp Fakültesi)
Enfeksiyon Kontrol Komitesinde Eczacının Rolü (Uzm.Ecz.Ersin
Güner – Konya Numune Hastanesi )
Hastanede İlaç Yönetimi ve Eczacı (Uzm.Ecz.Gülcan Uryan –
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Hastanede, Kamuda, Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan
Eczacıların Sorunları, Beklentileri ve Çözüm Önerileri
Moderatörler: Uzm.Ecz.Harun Kızılay, Ecz.A.Pınar
Arıkan






11:30
11:45
Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan eczacılar (Fatih
Çırakoğlu– SGK Ankara SSGM )
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda çalışan
eczacılar
(Ecz.Fırat Yavuz – Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü)
(Uzm.Ecz.Deniz Cengiz Özay – TİTCK CTD Ön İnceleme Birimi)
Kamu hastanelerinde çalışan eczacılar (Ecz.Gizem Daşkın
Erdem – Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi)
Özel hastanelerde çalışan eczacılar (Ecz.Arif Özdemir –
Giresun Özel Ada Hastanesi)
Akademisyen eczacılar (Yrd.Doç.Dr.Evrim Yenilmez –
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
Meslek örgütünde çalışan eczacılar (Ecz.Rida Himmet – Türk
Eczacıları Birliği)
KAHVE ARASI
Avrupa’ da Hastane Eczacılığı
İyi Dağıtım Uygulamaları
Oturum Başkanı: Doç.Dr.Esra Kurt Klont (EJHP, EJOP, GaBI J
Oturum Başkanı: Ecz.Nurcan Kaya
Former Genel Yayin Yonetmeni)
 Genel Bakış –Ecz.Joan Peppard (EAHP Seçilmiş Başkanı - 2014)
 Norveç Örneği –Uzm.Ecz. Frank Jorgensen (EAHP – Mesleki
Gelişim Direktörü)
 Hollanda Örneği – Prof.Dr. Arnold Vulto (EJHP Eski Baş Editörü)
Konuşmacılar
 Uzm.Ecz.Ayten İpek (TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan
Yardımcılığı İlaç Denetim Dairesi GDP Denetim Birimi)
 Ecz.Sezgi Göker (TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan
Yardımcılığı İlaç Denetim Dairesi GDP Denetim Birimi)
Bu oturumda simultane çeviri yapılacaktır.
6 - 7 Mart Bilkent Otel Kongre Merkezi
İhsan Doğramacı Bul. No:6 06800 Bilkent/Ankara
http://www.kamueczacilarikongresi.com Tel:0 312 409 81 39 [email protected]
13:00
14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
SGK ve Hastane Geri Ödemeleri
Moderatörler: Ecz.Özlem Çolakoğlu

15:00
Hastanede Akılcı İlaç Kullanımı ve Uygulamaları
Moderatörler: Ecz.Özge Uğur, Ecz.Abid Aydın
İlaç ve tıbbi sarf malzemeleri açısından SGK fatura inceleme
yöntemleri (Ecz.Mine Bilge, Uzm.Dr.Cemal Öner ( SGK Ankara
SSGM)
Akılcı İlaç Polikliniği Uygulaması
(Ecz.Esra Özdağ, Ecz.Yasemin Güdük – Ordu Ü. Eğitim ve
Araştırma Hastanesi )

Hastanede İlaç Kaynaklı Sorunların Saptanması ve
Çözümünde Eczacı, İlaç Güvenliği Uygulamaları (Ecz.Kamile
Özel – Denizli Devlet Hastanesi Başeczacısı)

Farmakovijilans ve Vijilans (Prof.Dr.Semra Sardaş –
Marmara Ü.Eczacılık Fakültesi )

Yatan Hastalarda İlaç Uzlaşı Programı (Doç.Dr.Mesut Sancar
– Marmara Ü.Eczacılık Fakültesi)

İlaçlarla Bitkisel Drogların Etkileşimi (Prof.Dr.İlkay Erdoğan
Orhan – Gazi Ü.Eczacılık Fakültesi)
Kamu Hastaneleri Kurumunda Hastane Eczacılığı
Moderatör : Ecz.Neşe Kaya (KHK Stok Takip ve Analiz Daire
Başkanlığı Stok Yönetimi Birimi)




16:00

Hastane Eczacılığı Teknolojileri (Ecz.Feray Kutlay Yirci) (KHK Stok
Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Hastane Eczacılığı Yönetim
Birimi)
Hastane Eczacılarının İlaç Güvenliğindeki Rolü (Ecz.Cumhur
Sarıcı) (KHK Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Hastane
Eczacılığı Yönetim Birimi)
Kalite ve Verimlilik Kriterleri (Ecz.Filiz Göbel) (KHK Stok Takip ve
Analiz Daire Başkanlığı Hastane Eczacılığı Yönetim Birimi)
Stok Yönetimi Uygulamaları (Ecz.Neşe Kaya)
KAHVE ARASI
6 - 7 Mart Bilkent Otel Kongre Merkezi
İhsan Doğramacı Bul. No:6 06800 Bilkent/Ankara
http://www.kamueczacilarikongresi.com Tel:0 312 409 81 39 [email protected]
16:15
18:00
PANEL : KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTLENMESİ
Moderatör: Ecz.Bülent Varel
PANELİSTLER
Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Türk Eczacıları Birliği Başkanı
Dr.Bayazıt İlhan
Türk Tabipleri Birliği Başkanı
Prof.Dr.Taner Yücel
Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı
Prof.Dr.Saadet Ülker
Hemşireler Derneği Başkanı
İbrahim Kara
SES Eş Başkanı
İsmail TÜRK
Türk Sağlık Sen Genel Başkan
Yardımcısı
KAPANIŞ BİLDİRGESİNİN OKUNMASI
6 - 7 Mart Bilkent Otel Kongre Merkezi
İhsan Doğramacı Bul. No:6 06800 Bilkent/Ankara
http://www.kamueczacilarikongresi.com Tel:0 312 409 81 39 [email protected]
Download

Kongre programını indirmek için tıklayınız