Evrak Tarih ve Sayısı: 17/03/2015-1160
*BD239592051*
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ
Sayı : 39.A.00/
Konu : Eligard isimli üründe çıkan fiyat farkı hakkında
Ankara,
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Birliğimiz tarafından Astellas Pharma İlaç Tic. ve San. AŞ'ye gönderilen yazı ile,
Eligard 7.5 mg Enjeksiyonluk Çözelti İçin S.C. Toz İçeren Şırınga Ve Çözücü İçeren
Şırınga Ve Eligard 22.5 Mg Enjeksiyonluk Çözelti İçin S.C. Toz içeren Şırınga ve Çözücü
İçeren Şırınga isimli ürünlerinde meydana gelen fiyat farkı ile ilgili eczacılara yönelik " farkın
alınmaması" ile ilgili bir yönlendirmenin mevcut olduğu bildirilmekte olup, uygulamanın
sonlandırılması istenmişti.
Firmadan gelen cevabi yazı ile, Eligard formlarının, farklı miktarda etken madde
içeren ilaçlar ile aynı eşdeğer grupta yer aldıklarından, son dönemde hastalarımıza Medula
Sisteminde fiyat farkı çıktığı, firmanın konu ile ilgili hem SGK hem de Sağlık Bakanlığı'na
resmi başvuruda bulunulduğu,
Tıbbi tanıtım ekiplerinin eczacılarımıza ticari satış koşullarını ilettikleri, bundan farklı
bir şekilde tanıtım ve yönlendirme yapmaları, tanıtım ile ilgili mevzuatın dışına çıkmalarının
mümkün olmadığı, konunun bir kez daha saha ekibine hatırlatıldığı bildirilmekte olup, hasta
mağduriyetine yol açan bu durumun ivedilikle çözülmesini talep ettikleri ifade edilmektedir.
Firmanın yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize
duyurulmasını saygılarımla rica ederim
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
EKLER :
Firmaz Yazısı
Evrakı Doğrulamak İçin : http://213.74.103.250/envision/validate_doc.aspx?V=BELCRRTB
TS-EN ISO 9001:2008 Belge No: KY-2570-03/10-R
Formatı: 43/02
Willy Brandt Sokak No:9 06690 Çankaya-ANKARA Tel: (0.312) 409 81 00 ∙ Fax: (0.312) 409 81 09
e-mail: teb@.org.tr Web adresi: www.teb.org.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 23/02/2015-1122
Download

Eligard isimli üründe çıkan fiyat farkı hakkında