T.E.B.
9. BÖLGE
ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI
2013-2014
ÇALIŞMA RAPORU
ECZACI ODASI MERKEZ BÜRO
ADRES: Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34
ESKİŞEHİR
TELEFON:0.222.2313564-2212686-2311312
FAX:0.222.2340656
WEB:www.eeo.org.tr
MAİL ADRESİ: [email protected]
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜROSU
TELEFON:0.222.2395900
BİLECİK İL TEMSİLCİLİĞİ
Atatürk Bulvarı No:28 Kat:6 Daire:12 BİLECİK
TEL-Fax:0.228.2120066
BOZÜYÜK İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Kasımpaşa Mah. Çolak İbrahimbey Cad. No:26 Nazar Apt. A Blok
Bozüyük/BİLECİK
TEL:0.228.3153353
ECZACILIK YEMİNİ
Eczacılık mesleği üyeleri arasına
katıldığım bu andan itibaren, hayatımı insanlık
hizmetine vakfedeceğime, sanatımı
hakkaniyetle icra edeceğime ve bilgilerimi
insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim
dolayısıyla öğrendiğim sırları
saklayacağıma, hastanın sağlığını baş
kaygım olarak telakki edeceğime,
meslektaşlarıma saygı göstereceğime,
düşkünleri her hususta gözeteceğime ve
onlara yardım edeceğime, din, milliyet, ırk, parti
ve sosyal sınıf farklarının vazifemle
vicdanım arasına girmesine müsaade
etmeyeceğime, hocalarıma karşı hürmet
ve minnettarlığı ömrüm boyunca
muhafaza edeceğime namusum ve
vicdanım üzerine
and içerim.
T.C.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
9.BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI
KONGRE İLANI
Değerli Meslektaşlarımız,
6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği yasası ve ilgili maddeleri uyarınca; 9.Bölge Eskişehir
(Bilecik) Eczacı Odası’nın 2014 yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem
gereği;
13 Eylül 2014 Cumartesi Günü Saat 13:00'de;Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34
Eskişehir adresindeki Oda Hizmet Binamızda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa
bakılmaksızın 20 Eylül 2014 Cumartesi Günü Saat 13:00'de, Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok.
No:34 Eskişehir adresindeki Oda Hizmet Binamızda yapılacaktır.
Bilgilerinize rica ederiz.
9.BÖLGE
ESKİŞEHİR ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1) Açılış / Yoklama
2) Genel Kurul Divan Seçimi
( 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Sekreter)
3) Saygı Duruşu /İstiklal Marşı
4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
5) Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması
6) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
7) Raporların ayrı ayrı görüşülmesi
8) Raporların ayrı ayrı ibrası
9) Nöbet Sistemlerinin görüşülmesi ve Nöbet Protokolünün onaylanması
10) 2014-2015 Tahmini Bütçe Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması
11) Dilek ve temenniler
12) Kapanış
NOT:6643 sayılı yasanın 8.maddesi gereği; Oda Genel Kurulunun her nevi toplantılarına, oda
üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarında oy kullanmaları zorunludur. Geçerli mazereti
olmaksızın Genel Kurul Toplantılarına katılmayanlar ve Seçimli Toplantıda oy kullanmayanlar
yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılır.
YÖNETİM KURULU
BAŞKAN
YÜCEL YENİLMEZ
II.BAŞKAN
PINAR İRTEN KARAHÜSEYİNOĞLU
GENEL SEKRETER AYÇA DEMİRYÜREK
SAYMAN
DUYGU AYGÜN
ÜYE
METİN KAMIŞ
ÜYE
EREN ERYILMAZ
ÜYE
İNAN ÖZVER IŞIK
İKİZLER ECZANESİ
DEFNE ECZANESİ
AYÇA ECZANESİ
DUYGU ECZANESİ
METİN ECZANESİ
ERYILMAZ ECZANESİ
ÖZVER ECZANESİ
DENETLEME KURULU
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
NURGÜL TISIK
TUBA DEMİR
ALİ KARATAŞ
ASİL ECZANESİ
SERBEST ECZACI
YİĞİT ECZANESİ
HAYSİYET DİVANI
BAŞKAN
II. BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE
HÜLYA KONUŞKAN
KEMAL BİRLİK
KEVSER FİDAN
MURAT ÖZCAN
GÜLSEREN BAKKALCIOĞLU
BEGÜMHAN ECZANESİ
BİRLİK ECZANESİ
KEVSER ECZANESİ
HALK ECZANESİ
GÜL ECZANESİ
BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ
YÜCEL YENİLMEZ
CEMAL DURAK
SEVİM ARSLAN
LALE VURAL
ZEKİ ÜNAL
ZUHAL YALÇIN
GÜLAY BÜYÜKKÖROĞLU
İKİZLER ECZANESİ
PORSUK ECZANESİ
SEVİM ECZANESİ
GÜNAYDIN ECZANESİ
SAĞLIK ECZANESİ
AKTUNA ECZANESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
TEB KOMİSYON ÜYELERİ
İlaçta Durum Komisyonu
Ecz. Yücel Yenilmez
İkizler Eczanesi
Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu
Ecz. Sırma Aktan Giritli
Eskişehir Devlet Hastanesi
SUT Komisyonu
Ecz. Metin Kamış
Metin Eczanesi
Eczane Standartlarını Geliştirme Komisyonu
Ecz. Ayça Demiryürek
Ayça Eczanesi
6643 Sayılı TEB kanununda Değişiklik Komisyonu
Ecz. İnan Özver Işık
Özver Eczanesi
Aile Eczacılığı Komisyonu
Ecz. Esin Çamlıoğlu
Alanönü Eczanesi
Veteriner İlaçların Yönetmeliği Hakkında Oluşturulan Komisyonu
Ecz. Yücel Yenilmez
İkizler Eczanesi
Nöbet Komisyonu
Ecz. Pınar İrten Karahüseyinoğlu
Defne Eczanesi
HASTANE TEVZİ BÜROSU, KAN ÜRÜNÜ VE DİYALİZ REÇETELERİ TEVZİ SİSTEMİ SORUMLUSU
Ecz. Eren Eryılmaz
Eryılmaz Eczanesi
ESKİŞEHİR İLÇELER DENETÇİ ECZACILARI
Çifteler/Mahmudiye/Han İlçe Temsilciliği
Seyitgazi/Kırka İlçe Temsilciliği
Sivrihisar/Günyüzü/Gümüşkonak/Kaymaz İlçe Temsilciliği
Alpu/Beylikova/Mihalıçcık/Bozan/Gündüzler İlçe Temsilciliği
Sarıcakaya/Mihalgazi İlçe Temsilciliği
Çukurhisar İlçe Temsilciliği
Ecz. Murat Özcan
Ecz.Hatice Kaya
Ecz.Rıza Koç
Ecz.Nurgül Tısık
Ecz.Sedef Sakin
Ecz.Reyhan Sanlı
BİLECİK İL VE İLÇELER TEMSİLCİ VE DENETÇİ ECZACILARI
Bilecik İl Temsilciliği
Bilecik İl Temsilci Yardımcılığı
Bilecik İli Denetçi Eczacılığı Görevine
Bozüyük /Dodurga/Pazaryeri İlçe Temsilciliği
Osmaneli/Gölpazarı İlçe Temsilciliği
Söğüt/İnhisar İlçe Temsilciliği
Ecz. Kevser Fidan
Ecz. Serpil Turan
Ecz. M. Erkan Beler
Ecz. Nazım Çalışkan
Ecz. Figen Usta
Ecz. Esin Kabeloğlu
MERKEZ TEMSİLCİ ECZACILAR
1.BÖLGE
SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TEMSİLCİ ECZACILAR
Ecz. Pınar İrten Karahüseyinoğlu Defne Eczanesi
Ecz. Selda Yıldızhan
Doğru Eczanesi
Ecz. Özge Okka
Okka Eczanesi
2.BÖLGE
SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ecz.İnan Özver Işık
TEMSİLCİ ECZACILAR Ecz.Nurcihan Kara
Ecz.Alper Dağdeviren
3.BÖLGE
SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TEMSİLCİ ECZACILAR
4.BÖLGE
SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TEMSİLCİ ECZACILAR
Özver Eczanesi
Ihlamur Eczanesi
Alper Eczanesi
Ecz.Duygu Aygün
Ecz.Kamil Yüksel
Ecz.Ceyda Ülker
Duygu Eczanesi
Turuncu Eczanesi
Deliklitaş Eczanesi
Ecz.Ayça Demiryürek
Ecz.Gamze Kamış
Ecz.Hatice Güngörmez
Ayça Eczanesi
Gerçeker Eczanesi
Hava Eczanesi
5.BÖLGE
SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ecz.Eren Eryılmaz
TEMSİLCİ ECZACILAR
Ecz.Olgu İpekçi
Ecz.Yasemin Göçmenoğlu
Eryılmaz Eczanesi
İpekçi Eczanesi
Eğitim Eczanesi
6.BÖLGE
SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ecz.Metin Kamış
TEMSİLCİ ECZACILAR
Ecz.Kemal Birlik
Ecz.Cem Ergölen
Metin Eczanesi
Birlik Eczanesi
Cem Eczanesi
ESKİŞEHİR ECZACI ODASI ÇALIŞANLARI
Merkez Büro
Danışman Eczacı
Finans Danışmanı
Personel
Hatice Yılmaz
Serhat Karabağ
Çiğdem Erçevik
Çağrı Gönderen
Refika Tıkız
Gürkan Peksaygılı
Tülün Tüysüzer
ESOGÜ Tıp Fakültesi Bürosu H.Hüseyin Özdemir
Bilecik Bürosu
Meral Çeker
Bozüyük Bürosu
Gülsevim Mazlum Devrez
Ecz.Yücel Yenilmez
Başkan
Ecz.Pınar İrten
II.Başkan
Ecz.İnan Özver Işık
Üye
Ecz.Ayça Demiryürek
Genel Sekreter
Ecz.Duygu Aygün
Sayman
Ecz.Eren Eryılmaz
Üye
Ecz.Metin Kamış
Üye
YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI
Eylül 2013 tarihinde yapılan odamız Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ardından
çalışma yılına başlayan Yönetim Kurulumuz, 16.09.2013 tarihinde Seçimli Olağan Genel Kurul
Toplantısının ardından çalışmalarına başlamıştır.
Bu çalışma döneminde de; güncel ve mesleki sorunlarımızın çözümü için çalışmalarımızı
sürdürürken, mesleki gelişimimizi en iyi seviyeye ulaştırmak ve mesleki geleceğimizi de
güvence altına almak için çalışmalarımıza Türk Eczacıları Birliği çatısı altında Meslek
Örgütümüzden ve meslektaşlarımızdan aldığımız güçle devam ettik.
Yönetim Kurulumuz bu çalışma yılında düzenli olarak her hafta gündemli, acil gündem
gerektiren konularda da daha sık olmak üzere 46 kez toplanmış, gündemde yer alan konular
her açıdan değerlendirilerek, alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar yürütülmüştür.
Bu toplantılarda 14 meslektaşımızın Odamıza kaydı yapılmış, 18 meslektaşımızın kaydı
silinmiş, 7 meslektaşımızın mesul müdür olarak atanması onaylanmış, bölgemizde faaliyet
gösterecek 34 eczaneye gerekli kontrolleri yapılarak uygunluk belgesi verilmiştir. Bölgemiz
içinde nakil olan 21 eczanemizin, başka bölgeye nakil giden 4 eczane ve eczacımızın, bölgemize
nakil gelen 4 eczacımızın ve kapanan 11 eczanemizin gerekli kontrolleri ve işlemleri yapılmıştır.
20 meslektaşımızın kredi başvuruları Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’na
iletilmiştir.
Yönetim Kurulumuz odamıza iletilen şikâyet dilekçeleri ve yapılan denetimler sonucu
görülen gereklilik üzerine, 9 meslektaşımızı görüşme için toplantıya çağırmıştır. Mesleki ve
deontolojik kurallara aykırı hareket eden 1 meslektaşımızı sözlü olarak uyarılmıştır. Yasa ve
Yönetmeliklere uygun davranmayan 3 meslektaşımız hakkında hazırlanan dosya Haysiyet
Divanı’na sevk edilmiştir.
Mesleki sorunlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu ve Özel Sağlık
Kuruluşları, Türk Eczacıları Birliği ve diğer Kurum yetkilileriyle görüşülerek, gerektiğinde de
yazılı başvurularımız sonucu çözüme kavuşturulmuştur.
Oda Yönetim Kurulu çalışmalarına, Eskişehir-Bilecik Merkez ve İlçe Temsilci ve Denetçi
eczacılarımız ile diğer Oda Organ ve Komisyonlarında görev alan meslektaşlarımız önemli
katkılar sağlamıştır.
Temsilci ve Denetçi Eczacılarımız, bölge eczanelerinin sorunlarının iletilmesi, çözüme
kavuşturulması, gerekli denetimlerin yapılması, odamızla iletişimin sağlanması yönünde yararlı
çalışmalar yapmışlardır.
İlimiz yanında zaman zaman Bilecik ve Bozüyük bölgesi eczacılarımızla toplantılar
yapılarak sorunlar paylaşılmış mesleki gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuştur.
Sağlık Uygulama Tebliğinin uygulanması ile ilgili problemler, tebliğin yorumlanması,
uygulamadaki değişikliklerle ilgili, Odamız SUT ve Protokol Komisyonu çalışmalar yaparak,
gerektiğinde Yönetim Kurulumuzla birlikte Kurum yetkilileriyle görüşerek sonuçları hakkında
meslektaşlarımızı bilgilendirmişlerdir.
Zaman zaman Sağlık Uygulama Tebliği ve Protokol ile ilgili dosya oluşturulup Türk Eczacıları
Birliği’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumuna görüş ve önerilerimizi iletilmiştir.
Güncel sorunların çözümü yanında mesleki ve kişisel gelişimimizi göz ardı etmeyerek
Eczacılarımız ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri için Türk Eczacıları Birliği Eczacılık
Akademisi, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Bursa Ecza Kooperatifi ve diğer Meslek
Odaları ile dayanışma içinde odamız tarafından eğitim ve bilgilendirme toplantıları
düzenlenmiştir.
Eczanelerde kullanılan Hassas Terazi muayeneleri için özel bir firmayla anlaşma
sağlanmış, meslektaşlarımızın eczanelerinde terazi kalibrasyonları yaptırılmış ve muayene
ücretlerinin yatırılması da yine odamız tarafından toplu olarak yaptırılmıştır.
Yönetim Kurulumuz, Türk Eczacıları Birliği Başkanlar Danışma Kurulu, İlaçta Durum
Komisyonu, Bölge ve Bölgelerarası toplantılarına, Odamızın da içinde bulunduğu Ege Eczacı
Odaları Danışma Kurulu toplantılarına, İlimiz Sağlık Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu
toplantılarına düzenli olarak katılarak çalışmalarına katkı vermiştir.
Odamızı temsilen Adli vakalarda bilirkişilik yapmak üzere meslektaşlarımız
görevlendirilmiştir.
Mesleki ve Toplumsal konularda kamuoyunu aydınlatmak, gerektiğinde tepkimizi
koymak, oda faaliyetlerimizi duyurmak amacıyla yazılı ve görsel basına açıklamalar yapılmış,
Televizyon programlarına katılınmıştır.
Sosyal Sorumluluk ve dayanışma bilinciyle; toplumsal ve insani konularda, çevre
konularında düzenlenen kampanyalara destek verilmiştir. İlimizde bulunan kadın sığınma
evlerinde kalan bebekler için mama tedarik edilerek ihtiyaçları giderilmiştir.
Ayrıca,
Eczacılık Haftası sebebiyle sadece meslektaşlarımıza yönelik değil halka açık ve
halkında katılımının sağlandığı etkinlikler düzenlenmiştir.
Meslektaşlarımızın ve yakınlarının evlilik, doğum, açılış gibi mutlu günlerinde ve acılı
günlerinde, gerek yanlarında olarak gerekse çiçek göndererek sevinçlerini ve kederlerini
paylaşmaya çalıştık.
Milli Bayramlarda ve Özel Günlerde yapılan törenlere odamızı temsilen katıldık. Diğer
Meslek Odası ve Sivil Toplum Örgütlerinin kutlama, davet ve organizasyonlarında odamızı
temsil ettik.
Yönetim Kurulu olarak, mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına yaptığımız çalışmalara her
konuda verdiğiniz destek için teşekkür ederiz.
Yeni oda hizmet binamızın inşaatı tamamlanmış ve Oda Binamız hizmet vermeye
başlamıştır.
 19.09.2013 – Seçimli Genel Kurul Kongresi sonunda Yönetim Kurulu ilk toplantısı
yapıldı. Toplantıda görev dağılımı yapılarak Başkan Ecz. Yücel Yenilmez, II. Başkan Ecz.
Pınar İrten Karahüseyinoğlu, Genel Sekreter Ecz. Ayça Demiryürek, Sayman Ecz.
Duygu Aygün, Üye Ecz. Metin Kamış, Üye Ecz. Eren Eryılmaz, Üye Ecz. İnan Özver Işık
olarak belirlendi.
 20.09.2013 – Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ile Başkanımız Ecz.Yücel Yenilmez görüşme
yaptı.
 20.09. 2013 -Sakarya Gazetesinin 67. Kuruluş yılı kokteyline Başkan Ecz. Yücel
Yenilmez katıldı.
 21.09.2013 – Duygum Eczanesi açılışına Yönetim Kurulu Katıldı.
 21.09.2013-Ecz. Neriman Öz’ün (Ufuk Eczanesi) cenaze törenine Yönetim Kurulu
katıldı.
 24.09.2013 – Akademik Odalar Birliği Toplantısına Başkan Ecz.Yücel Yenilmez katıldı.
 28.10.2013 – Ece Eczanesi açılışına Yönetim Kurulumuz katıldı.
 10.11.2013 - Büyük Kongre Delegeleri ile toplantı yapıldı.
 08.11.2013 – Odamız Eskişehir Eczacılık Tarihi kitabı ile Altın Havan Ödülü aldı.

11.11.2013 – Odamız TEB Büyük Kongre Delegeleri toplantı yaptı.

16.11.2013- Nefes Eczanesi açılışı yapıldı.

23.11.2013 – Bakılan Eczanesi açılışı yapıldı. Açılışa Genel Sekreterimiz Ecz. Ayça
Demiryürek ve Saymanımız Ecz. Duygu Aygün katıldı.

30.11.2013 –Limon Eczanesi açılışı yapıldı. Açılışa Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez,
Saymanımız Ecz. Duygu Aygün ve Üye Ecz. İnan Özver Işık katıldı.

03.12.2013 – Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ecz. Metin
Kamış, Ecz. Eren Eryılmaz, Ecz. İnan Özver Işık Selçuk Ecza Deposu Genel Müdürü Sonay
Gürgen’i ziyaret etti.
 05.12.2013 -Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez Tabip Odasında Akademik Odalar Birliği
olarak yapılan basın toplantısına katıldı.

05.12.2013-Şanlıurfa Eczacı Odası Yönetim Kurulu odamızı ziyaret etti. Başkanımız
Ecz. Yücel Yenilmez İle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna gitti. Karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu.
 12.12.2013-Ak Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Harun Karacan Odamızı ziyaret
etti. Yönetim Kurulumuz ile görüştü.
 8.01.2014-Genel Sekreter Ayça Demiryürek Esjim Plaza’dan Kübra hanımla görüştü.
Eczacılarımıza indirim paketi uygulaması ile ilgili anlaşma şartları görüşüldü.
 11.01.2014-Bursa Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu Odamızı ziyaret etti. Yönetim
Kurulumuz ile görüşmelerde bulundu.
 14.01.2014-Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez Türk Dünyası Kültür Başkenti Genel
Sekreter yardımcısı Mahmut Akkuş ile odamızın hazırladığı Eskişehir Eczacılık Tarihi
kitabı hakkında görüşme yaptı.
 14.01.2014-Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez Kanal 26 da yayınlanan Günlük programına
katıldı. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bilgi verdi.
 22.01.2014-Odamız Yönetim Kurulunun belirlediği eczacılarımız Anadolu Üniversitesi
Eczacılık Fakültesinde öğrencilere staj sınavı yaptı.
 23.01.2014-Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez, II. Başkan Ecz. Pınar İrten
Karahüseyinoğlu, Sayman Ecz. Duygu Aygün, Üye Ecz. Metin Kamış ve Üye Ecz. İnan
Özver Işık Bilecik İlinde faaliyet gösteren meslektaşlarımızla Bilecik İl
Temsilciliğimizde toplantı yaptılar. Mesleki sorunlar ve çözümleri görüşüldü
 28.01.2014-Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez, II. Başkan Ecz. Pınar İrten
Karahüseyinoğlu, Sayman Ecz. Duygu Aygün, Üye Ecz. Metin Kamış ve Üye Ecz. İnan
Özver Işık Bozüyük Oda temsilciliğinde meslektaşlarımızla bir araya geldi sorunlar ve
çözümleri konuşuldu.
 01.02.2014 tarihinde Betül Eczanesi açılışına Genel Sekreterimiz Ecz. Ayça
Demiryürek ve Saymanımız Ecz. Duygu Aygün katıldı.
 10.03.2014 tarihinde Genel Sekreterimiz Ecz. Ayça Demiryürek Akademik Odalar
Birliği’nin basın açıklamasına katıldı.

17.03.2014 tarihinde Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Z.Asım
Kaplancıklı ile Eczacılık Fakültesi öğrenci temsilcisi ve odamız öğrenci komisyonu
başkanı Ufuk Kır ve Pınar Kısa görüşme yaptı.
 20.03.2014 tarihinde Bilecik İl Temsilciliğinde, Bilecik ilinde faaliyet gösteren
eczacılarımız ile Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez ve yönetim kurulu üyesi
Ecz. İ. Özver Işık toplantı yaptı. Eczacılarımızın sorunları konuşuldu.
 26. 03.2014 tarihinde Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu odamızı ziyaret etti ve
Yönetim Kurulumuz ile görüştü.
 06.04. 2014 tarihinde Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneğinin
Türk Sanat Müziği Korosunun konseri yapıldı. Konsere yönetim kurulumuz katıldı.
 03.05.2014- tarihinde Eskişehirspor takımı 14 mayıs Eczacılık Haftası kapsamında maça
afişimizle çıktı.
 16.06.2014-Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi II. dönem staj sınavına odamızın
görevlendirdiği eczacılarımız katıldı.
 21. 06. 2014- Naz Eczanesi açılışı yapıldı. Açılışa Başkan Ecz. Yücel Yenilmez, Genel
Sekreter Ecz. Ayça Demiryürek, Yönetim Kurulu üyesi Ecz. Metin Kamış katıldı.
 05.07.2014- Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin Kent Konseyi toplantısına başkanımız
Ecz. Yücel Yenilmez katıldı.
 11-12.07.2014-Odamız yeni binasına taşındı.
 18.07.2014-Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez Eskişehirspor Klubü’nün düzenlediği iftar
yemeğine katıldı.
 23.07.2014- Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez Türk Telekom Baş Müdürü Ercan Kaya ile
görüşme yaptı.
 16.08.2014-Masal Eczanesi açılışı yapıldı. Yönetim kurulumuz açılışa katıldı.
 21.08.2014-Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde yapılan ilmi hüviyet tespit
sınavına odamızın görevlendirdiği 6 eczacımız katıldı.
 22.08.2014-Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yaz dönemi staj sınavına odamızın
görevlendirdiği 6 eczacımız katıldı.
HAYSİYET DİVANI ÇALIŞMALARI
Oda Olağan Genel Kurulunda seçilerek göreve gelen Haysiyet Divanı üyelerimiz bu
dönemde üç toplantı yaparak Yönetim Kurulunca sevk edilen üç dosyayı değerlendirdi. Toplantı
sonucunda, üç eczacımız hakkındaki dosyanın görüşülmesine ve eczacılarımızın görüşmeye
çağrılmasına karar verildi. Eczacılarımızla görüşülerek ve gerekli deliller toplanarak
haklarında işlem yapıldı. Haysiyet Divanı toplantıları sonuçlarına göre dosyası görüşülen 3
eczacımıza da oda aidatının 15 katı para cezası verilmiştir.

27.02.2014 tarihinde Haysiyet Divanı toplantısı yapıldı.

27.03.2014 Haysiyet Divanı toplantısı yapıldı.

25.04.2014 Haysiyet Divanı toplantısı yapıldı.
T.E.B. TOPLANTILARI VE ECZACI ODALARI İLE İLİŞKİLER

14.11-17.11. 2013 tarihleri arasında yapılan TEB 39.Olağan Büyük Kongresine Yönetim
Kurulu, Odamız Denetim Kurulu ve Odamız TEB Büyük Kongre Delegeleri katıldı.
 01.11.2013 – Afyonkarahisar Eczacı Odası açılış törenine Başkan Ecz.Yücel Yenilmez
ve Genel Sekreter Ecz. Ayça Demiryürek katıldı.
 02.11.2013 – Ege Eczacı Odaları Danışma Kurulu Toplantısına Başkan Ecz. Yücel
Yenilmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. İnan Özver Işık katıldı.
 06.02.2014 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi Ecz. İ.Özver Işık TEB Merkez Heyetinin
düzenlediği 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Komisyonu
toplantısına katıldı.
 26.02.2014 tarihinde Genel Sekreterimiz Ecz. Ayça Demiryürek TEB Merkez Heyeti
binasında yapılan Eczane Standartları Komisyonu toplantısına katıldı.
 06.03.2014 tarihinde TEB Merkez Heyetinin Ankara Midi Otel’de düzenlediği Sosyal
Güvenlik Kurumu müfettişlerinin eczaneler hakkında yaptıkları soruşturma ile ilgili
çalıştay toplantısına II. Başkan Ecz. Pınar İrten Karahüseyinoğlu katıldı.
 07.03.2014 tarihinde TEB Merkez Heyetinin düzenlediği Aile Eczacılığı Komisyonu
toplantısına odamızı temsilen Ecz. Esin Çamlıoğlu katıldı.
 15.03.2014 tarihinde Manisa Eczacı Odası tarafından düzenlenen Ege Bölgelerarası
Toplantısı’na Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez katıldı.
 03.04. 2014 -05. 04,2014 tarihlerinde Bolu Gazelle Resort Otel’de TEB tarafından
düzenlenen Yönetici Eğitim seminerine Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez katıldı.
 25.04. 2014 tarihinde TEB Gençlik Komisyonu 1.Ulusal Kongresinde yapılan “Genç
Eczacıların Bakışı” konulu oturuma moderatör olarak başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez
katıldı. Odamızı temsilen kongreye Ecz. Yusuf Necati Ünsal, Ecz. Arif Yılmaz, Ecz.
Melike Tiryaki, Ecz. Aybüke Bakılan katıldı.
 06.05. 2014 tarihinde TEB Bölge Eczacı Odası Genel Sekreterleri toplantısına genel
sekreter Ecz. Ayça Demiryürek katıldı.
 09. 05. 2014 TEB Merkez Heyeti Aile Eczacılığı Komisyonu 2. Toplantısına odamızı
temsilen Ecz. Esin Çamlıoğlu katıldı.
 05-06-07 /06/ 2014 -39.Dönem TEB Merkez Heyeti I.Bölgelerarası toplantı Malatya
Eczacı Odası ev sahipliğinde Malatya’da yapıldı. Toplantıya Başkan Ecz. Yücel Yenilmez,
II. Başkan Ecz. Pınar İrten Karahüseyinoğlu, Ecz Zeki Ünal ve Ecz. Gülay Büyükköroğlu
katıldı.
 09.07.2014- Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin düzenlediği “İlaçta Durum
Komisyonu” toplantısına başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez katıldı.
 16.07.2014- TEB Merkez Heyeti’nin düzenlediği 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Komisyon toplantısına yönetim kurulu üyesi
Ecz. İnan Özver Işık katıldı.
 23.07.2014- TEB Merkez Heyeti tarafından düzenlenen Aile Eczacılığı Komisyonu
toplantısına odamızı temsilen Ecz. Esin Çamlıoğlu katıldı.
 20.08.2014-Başkanımız Ecz.Yücel Yenilmez Türk Eczacıları Birliği Gençlik
Komisyonu toplantısına ve Veteriner Ürünler Yönetmeliği değişikliği hakkındaki
Veteriner Ürünler Komisyonu toplantısına katıldı.
SGK VE DİĞER RESMİ KURUMLARLA İLİŞKİLER
 24.09.2013 – Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı ile Yönetim Kurulumuz
görüşme yaptı.
 27. 09. 2013 – 09.00 – Sağlık İl Müdür vekili Kadir Demirel ile Başkan Ecz. Yücel
Yenilmez, Genel Sekreter Ecz. Ayça Demiryürek, II. Başkan Ecz. Pınar İrten
Karahüseyinoğlu görüşme yaptı.
 27.09.2013 -11.30 – Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Seyhan
Fidan ile Yönetim Kurulumuz görüşme yaptı.
 27.09. 2013 -10.30 – Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz
Büyükerşen’i Yönetim Kurulumuz ziyaret etti.

27.09.2013 – 14:30 Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Yönetim Kurulumuz
görüşme yaptı.
 10.10.2013 – SGK İl Müdürü Cahit Gürsel Akbolat ile Yönetim Kurulumuz görüştü.

24.10.2013 -Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu Toplantısına II.
Başkan Ecz. Pınar İrten Karahüseyinoğlu katıldı.

29.10.2013 – Valilik Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na Başkanımız Ecz. Yücel
Yenilmez katıldı.

13.11.2013- Eskişehir valisi Güngör Azim Tuna’yı Odamız Yönetim Kurulu ziyaret
etti.
 19.11.2013 – Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr.Hayrettin
Dizen ile Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez ve Genel Sekreterimiz Ecz. Ayça Demiryürek
görüşme yaptı. Rapor düzeltmelerinin yapılması sağlandı.
II. Başkan Ecz. Pınar İrten Karahüseyinoğlu Eskişehir Devlet Hastanesi Yöneticisi
Dr.Murat Çağlayan ile görüşme yaptı. Rapor düzeltmelerinin yapılması sağlandı.
 05.12.2013 –Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Küreci İle Başkanımız Ecz. Yücel
Yenilmez ve Ecz. Nurgül Kısık görüşme yaptı. Mobil reçetelerin dağıtımı hakkında
konuşuldu.
 24.12.2013- Başkan Ecz. Yücel yenilmez ve II. Başkan Pınar İrten Karahüseyinoğlu
OGÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Akın Turgut ile görüşme yaptı.
 30.12.2013-Başkan Ecz. Yücel Yenilmez ve Genel Sekreterimiz Ecz. Ayça Demiryürek
Eskişehir SGK Sağlık işleri Müdürü Dr. Ercan Yeşilyurt ile majistral reçeteler hakkında
görüşme yaptı.
 23.01.2014-Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez, II. Başkan Ecz. Pınar İrten
Karahüseyinoğlu, Sayman Ecz. Duygu Aygün, Üye Ecz. Metin Kamış ve Üye Ecz. İnan
Özver Işık Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan’ı makamında ziyaret etti.
Çalışmalarında başarılar dilediler.
 23.01.2014-Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez, II. Başkan Ecz. Pınar İrten
Karahüseyinoğlu, Sayman Ecz. Duygu Aygün, Üye Ecz. Metin Kamış ve Üye Ecz. İnan
Özver Işık Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zafer Asım Kaplancıklı’yı ziyaret
ederek çalışmalarında başarılar dilediler.
 23.01.2014-Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez, II. Başkan Ecz. Pınar İrten
Karahüseyinoğlu, Sayman Ecz. Duygu Aygün, Üye Ecz. Metin Kamış, Üye Ecz. İnan
Özver Işık ve Bilecik İl Temsilcimiz Ecz. Kevser Fidan ve Ecz. Serpil Turan Bilecik İl
Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ı ziyaret etti.
 23.01.2014-Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez, II. Başkan Ecz. Pınar İrten
Karahüseyinoğlu, Sayman Ecz. Duygu Aygün, Üye Ecz. Metin Kamış ve Üye Ecz. İnan
Özver Işık Bilecik Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Mustafa Yılmaz’ı ziyaret etti.
 28.01.2014- Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez, Üye Ecz. Eren Eryılmaz ve Üye Ecz. İnan
Özver Işık Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu ile görüşme yaptı.
 06.02.2014 tarihinde Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğünden Kadir Karadede ile Terazilerin kalibrasyonu hakkında görüşme yaptı.
 06.02.2014 tarihinde Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez ve Denetleme Kurulu Başkanı
Ecz. Nurgül Tısık Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Kadir Demirel ile mobil hizmet kapsamın da
reçetelerin eczanelerden sıralı dağıtım sistemi dâhilinde karşılanması hakkında görüşme
yaptı.
 05.03.2014 tarihinde Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf
Öztürk ile Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez, II. Başkanımız Ecz. Pınar İrten
Karahüseyinoğlu ve Genel Sekreterimiz Ecz. Ayça Demiryürek görüşme yaptı.
 11.03.2014 tarihinde Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel ile Başkanımız Ecz. Yücel
Yenilmez ve Ecz. Nurgül Tısık görüşme yaptı. Mobil reçete protokolü hakkında
görüştüler.
 25.03.2014 tarihinde Eskişehir Valiliği’nin düzenlediği Vilayet meydanında yapılan
Nevruz Bayramı Töreni’ne Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez katıldı.
 24.03.2014 tarihinde Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde yapılan İlmi Hüviyet
tespit sınavı için odamızı temsilen Ecz. Nuran Yenilmez katıldı.
 31.03.2014 tarihinde Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu odamızı ziyaret etti
ve Yönetim Kurulumuz ile görüştü.
 10.04.2014 tarihinde Valilik İl Genel Meclisi Toplantı salonunda yapılan İl Hıfzıssıhha
Kurulu toplantısına II. Başkan Ecz. Pınar İrten Karahüseyinoğlu katıldı.
 16.04. 2014 tarihinde Gençlik Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy ile Başkanımız Ecz. Yücel
Yenilmez, Genel Sekreterimiz Ecz. Ayça Demiryürek, Sayman Ecz. Duygu Aygün ve Ecz.
İ.Özver Işık görüşme yaptı.14 Mayıs Eczacılık Haftası etkinlikleri çerçevesinde
yapılacak sağlıklı yaşam için yürüyüş aktivitesi ile ilgili konuşuldu.
 22.04. 2014 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü ile Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez, II.
Başkan Ecz. Pınar İrten Karahüseyinoğlu, Genel Sekreterimiz Ecz. Ayça Demiryürek,
Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Metin Kamış, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Eren Eryılmaz ve
Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. İ.Özver Işık görüşme yaptı. Eczacılık haftası kapsamında
yapılacak etkinliklerle ilgili görüşüldü.
 28.04. 2014 tarihinde Eczacılık Haftası sebebi ile düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşü
ile ilgili Gençlik Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy, Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez, Genel
Sekreter Ecz. Ayça Demiryürek, Sayman Ecz. Duygu Aygün ve yönetim kurulu üyesi
Ecz. İ.Özver ışık’ın katıldığı basın açıklaması yapıldı.
 02.05. 2014 tarihinde Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt ile Başkan Ecz. Yücel
Yenilmez, Genel sekreter Ecz. Ayça Demiryürek, Ecz. Metin Kamış Görüşme yaptı.
 14.05. 2014 tarihinde Yönetim Kurulumuz Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna ile
görüşme yaptı.
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE ÖZEL KURUMLARLA İLİŞKİLER
 06.12.2013-Başkan Ecz. Yücel Yenilmez TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir
Şubesi’nin ESOGÜ kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan kongresine katıldı.
 07.12.2013-Başkan Ecz. Yücel Yenilmez Eskişehir Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası geleneksel yemeğine katıldı.
 12.12.2013-Medline Hastanesi Genel Direktörü Ozan Aydınlar ile Yönetim Kurumuz
görüşme yaptı.
 09.02.2014 tarihinde Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez Eskişehir Kent Konseyi 13.
Olağan Bilgilendirme Genel Kurulu’na katıldı.
 -26.02.2014 tarihinde atık ilaçların gönderilmesi hakkında PTT Başmüdür Yrd. Oğuz
Bilgehan Öç ve PTT Tanıtım Pazarlama Biriminden Kerem Özcanlı ile Başkanımız Ecz.
Yücel Yenilmez ve Genel Sekreterimiz Ecz. Ayça Demiryürek odamızda görüşme yaptı.
TEMSİLCİ VE DENETÇİ ECZACILARIMIZIN ÇALIŞMALARI
Temsilci ve Denetçi eczacılarımız genel ve bölgesel sorunların çözümü, mesleki
gelişmeler konusunda bilgilendirme, etik dışı ve deontolojik olmayan davranışların engellenmesi
yönünde çalışmalarda bulunup gerektiğinde de denetlemelerde bulundular.
Denetçi eczacılarımız odamıza iletilen şikâyetler doğrultusunda denetimlerini sürdürdü,
meslek etiğine uygun davranmayan meslektaşlarımız uyarıldı. Uymamakta ısrarcı olanlar
hakkında düzenlenen tutanaklar işlem yapılmak üzere Yönetim Kurulumuza iletildi.
ODA KOMİSYONLARIMIZIN ÇALIŞMALARI
NÖBET KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
Bu çalışma döneminde sistematik nöbet dağılımı için bilgisayar programı ile nöbet
listelerinin hazırlanması sağlandı. Nöbet listelerimiz Farmasyon Eğitim ve Danışmanlık
tarafından hazırlanan yeni bir bilgisayar programı ile oluşturulmaktadır.
Bir önceki programla hazırlanan listelere gelen şikâyetler doğrultusunda yeni programın
sistemi değiştirilmiştir. Merkez eczanelerin devlet hastaneleri karşısıyla nöbet tutmak
istememeleri, birçok eczanenin yakın bölgelerdeki eczanelerle nöbet tuttuklarını belirtmeleri
yeni programın baştan şekillendirilmesine neden olmuştur. Eskişehir altı bölgeye ayrılmış,
devlet hastanesi bölgesindeki eczanelerle yakın bölgelerdeki eczanelerin aynı günde nöbet
tutmaması sağlanmıştır. Bu nedenle bazı günler 4, bazı günler 5 eczane nöbetçi kalmaktadır.
Bölgelerdeki eczane sayıları eşit olmadığından farklı periyotlarda nöbet tutulmaktadır. Nöbet
grupları sürekli değişecek, nöbete yeni katılan veya açılan eczaneler listenin sonuna
eklenecektir. Program tarafından hazırlanan listeler nöbet komisyonumuz tarafından son kez
gözden geçirildikten sonra yayınlanmaktadır
BİNA İNŞAAT KOMİSYONU

30.09.2013 – İnşaat Komisyonu toplantısı yapıldı.
 11.10.2013 – İnşaat Komisyonu toplantısı yapıldı.
MESLEK İÇİ EĞİTİM KOMİSYONU
 11.01.2014-Meslek içi eğitim komisyonu toplantısı yapıldı. Eczacılarımıza hangi
eğitimlerin verileceği karalaştırıldı.
ÖĞRENCİ KOMİSYONU
 05 Aralık 2013--Odamız Öğrenci Komisyonu toplantı yaptı.
 07.12.2013 Odamız öğrenci komisyonu toplantı yaptı.
 28.02.2014 Öğrenci Komisyonu toplantısı yapıldı.
 14.03.2014 Öğrenci Komisyonu toplantı yaptı.
MESLEK İÇİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
 23.11.2013 -Odamız ve As Ecza Deposunun birlikte düzenlediği medikal
malzeme satışı ile ilgili eğitim yapıldı.
 21.12.2013-TEB Merkez Heyetinden gelen Av.Hüseyin Öğüç Odamız denetçi
eczacılarına Bursa Ecza Kooperatifi toplantı salonunda eğitim verdi. Eğitime Yönetim
Kurulumuz ve denetçi eczacılarımız katıldı.
 01.02.2014 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası hizmet binasında Odamız tarafından
düzenlenen TEB Akademiden Prof.Dr.Bahar Tunçtan’ın eğitim verdiği “Çocuklarda
Güvenli İlaç Kullanımı ve Eczacının Rolü” konulu meslek içi eğitim yapıldı.
 22-23.03.2014 tarihlerinde Doç. Dr. S.Kutay Demirkan’ın eğitim verdiği “Koroner
Arter ve Diyabet” konulu meslek içi eğitim düzenlendi. Eğitim İnşaat Mühendisleri
Odası hizmet binasında cumartesi ve pazar günü yapıldı.
EGE ECZACI ODALARI DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI
 18.01.2014 Başkanımız Ecz.Yücel Yenilmez ve yönetim kurulu üyesi Ecz.İnan Özver
Işık 54.Bölge Burdur Eczacı Odası ev sahipliğinde yapılan Ege Eczacı Odaları Danışma
Kurulu Toplantısına katıldı.
EGE ECZACI ODALARI DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
Ege Eczacı Odaları Danışma Kurulu toplantısı, 3 Mayıs 2014 tarihinde Aydın Eczacı Odası ev
sahipliğinde gerçekleşmiş ve aşağıda yer alan sonuç bildirgesi kaleme alınmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2004 yılından bu yana uyguladığı sağlıkta dönüşüm ve 2009
yılında üç yıl için uygulamaya konulmasına rağmen etkileri halen devam eden global bütçe
uygulamalarının sonunda eczanelerin eriyen sermayeleri ve bozulan ekonomileri eczacıları çok
zor durumda bırakmıştır. SGK bütçesinin bir türlü kapatılamayan açıklarını, ilaç harcamalarını
baskılayarak kapatma düşüncesinin en son ürünü olarak eczanelere, firmalar ve depolar
tarafından verilen ticari imtiyazların kaldırılarak kamuya aktarılmasını içeren bir ilaç fiyat
kararnamesi için çalışmalar başlatılmıştır. Bu konudaki talebin ilaç üreticilerinden gelmiş
olması ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur.
Ancak bilinmelidir ki, yıllar önce kaldırılan ticari iskontoların olumsuz etkileri devam
ederken, bunu telafi edecek yeni düzenlemeler yapmak yerine, etkilerinin yıkıcı olacağı
kaçınılmaz olan düzenlemeler sonucu, mevcut eczacı karlılığı ile eczanelerin ilaç hizmetini
sürdürmeleri mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle, aynı zamanda ilacın bulunabilirliğine de
etki edecek olan bu yeni taslakta, TEB ve Eczacı Odalarının görüşlerinin dikkate alınmasını,
eczacıları temsil eden TEB’ in aktif olarak masada bulunmasını vazgeçilmez buluyoruz.
Eczanelerin yeni kayıplara tahammülünün kalmadığını çok iyi bilen bizler meslektaşlarımızla
birlikte her an süreci takip ettiğimizi beyan ediyor, gerekirse örgütlü gücümüzü
kullanabileceğimizi açıkça ifade ediyoruz.
SGK tarafından üzerimize yük olarak bırakılan muayene ücretlerinin tahsili ile ilgili olarak,
bazı meslektaşlarımızın hayali reçete düzenleyerek bu ücretleri öteledikleri ve protokolün
5.3.15 maddesine aykırı davrandıkları tespit edilmiştir. Bu meslektaşlarımız etik olmayan bu
davranışlarıyla haksız rekabete yol açarak kazanç sağladıkları ortadadır. Ancak, bazı
meslektaşlarımızın protokole göre alacakları cezaların, ödeyebilecekleri rakamların çok çok
üzerinde olduğu da bir gerçektir. Bu cezaların ödenmesinin talebi halinde, mesleki hayatlarının
sona ermesi kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple meslektaşlarımıza uygulanacak cezalar için, SGK
ile TEB arasında yapılan protokol revizyon görüşmelerinde bu hususun göz önünde
bulundurulmasını ve cezaların işlenen suça göre orantılı ve bir üst limitle sınırlı olması
gerektiğini düşünmekteyiz.
6308 sayılı yasanın uygulanmasına açıklık getirmesi beklenen ve 12.04.2014 tarihinde
yayınlanan eczacılar ve eczaneler hakkındaki yönetmelik, şimdiye kadar bulunmayan birçok
tanımı eczacılara kazandırmıştır. Bunun yanında yönetmelikteki bir takım eksiklerinde zamanla
aşılacağına inancımız tamdır. Bu yönetmeliğe emeği geçenlere teşekkürü borç biliriz.
Son günlerde Türk Eczacıları Birliği ve İstanbul Eczacı Odası arasında yaşanan sıkıntılar,
gerek internet sayfalarında, gerekse sosyal medyada geniş bir biçimde yer almaktadır. Bu
durum birliğimize ve gücümüze zarar verecek noktaya gelmiştir. Aile içinde kalması
gerekirken uluorta yaşanan bu olaylar üyelerimizin ve toplumun diğer bileşenlerinin Türk
Eczacıları Birliği ve Eczacı Odalarına olan bakışını zedelemekte, örgüt bütünlüğümüze ve
yöneticilere olan saygınlığı azaltmaktadır. Bu anlamda tüm örgüt yöneticilerinin sorunların
çözümü için, sağduyulu davranarak, üzerlerine düşeni yapmaları gerekliliğini bir kez daha
vurguluyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
3. Bölge İzmir Eczacı Odası
7. Bölge Bursa Eczacı Odası
9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası
15. Bölge Isparta Eczacı Odası
16. Bölge Denizli Eczacı Odası
21. Bölge Aydın Eczacı Odası
29. Bölge Manisa Eczacı Odası
30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası
32. Bölge Muğla Eczacı Odası
33. Bölge Afyon Eczacı Odası
35. Bölge Kütahya Eczacı Odası
36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası
46. Bölge Uşak Eczacı Odası
54. Bölge Burdur Eczacı Odası
14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
 03Mayıs 2014 tarihinde Eskişehirspor takımı 14 Mayıs Eczacılık Haftası kapsamında
maça afişimizle çıktı.
 04 Mayıs 2014 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Odamızın ortaklaşa düzenlediği 14
Mayıs Eczacılık Haftası kapsamında halk ve eczacılarımızla çalışanlarının da katıldığı
sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.
 10 Mayıs 2014 Geleneksel Eczacılık Balosu Anemon otelde yapıldı. Baloda 30.yılını
dolduran eczacılarımıza plaket verildi.
 12 Mayıs 2014 tarihinde TEB II Başkanı Ecz. Arman Üney’in konuşmacı olarak katıldığı
“Eczane Ekonomileri-Geçmiş, Bugün, Gelecek” konulu panel Taşbaşı Kırmızı Salonda
yapıldı.
 14 Mayıs 2014 tarihinde Yönetim Kurulumuz ve eczacılarımızın katıldığı vilayet
meydanında 14 Mayıs Eczacılık günü nedeniyle çelenk koyma töreni yapıldı.
 14 Mayıs 2014 tarihinde Prof.Dr. Çınar Yenilmez ve Uzm. Dr. Rabia Ay’ın konuşmacı
olarak katıldığı “Depresyon ve Vücut Dili” konulu halka açık panel Taşbaşı Kırmızı
Salonda yapıldı.
 14 Mayıs 2014 tarihinde Bilecik İl Temsilciliğimizde Eczacı Odası Gençlik Komisyonu
tarafından “Eczacınız Sizi Dinliyor” konulu stant çalışması yapıldı.
 15-16-17 Mayıs 2014 tarihlerinde Espark AVM’de Eczacı Odası Öğrenci Komisyonu
“Eczacınız Sizi Dinliyor” konulu stant çalışması yapıldı.
 22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde “İlaç Endüstrisinde Kariyer Günleri” temalı Anadolu
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerine yönelik Muhasebeciler odasında panel
yapıldı.
SOSYAL ETKİNLİKLER
 09 Temmuz 2014- Odamızın geleneksel iftar yemeği Paşa Restaurant Tabipler
Lokalinde yapıldı. Yemeğe Yönetim Kurulumuz ve eczacılarımız aileleriyle katıldı.
 21 Temmuz 2014- Başkanımız Ecz.Yücel Yenilmez, Saymanımız Ecz.Duygu Aygün ve
Yönetim kurulu üyemiz Ecz. İnan Özver Işık Bilecik İl Temsilciliğimiz tarafından
eczacılarımıza düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
BÜRO ÇALIŞMALARI
Odamız Merkez Büro faaliyetleri, Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 adresindeki oda
binamızda verilmeye devam etmektedir.
İlaç ve Eczacılık alanında süregelen değişimler nedeniyle yayımlanan genelge ve genel
yazılar, duyurular üyelerimize, odamız merkez bürosu vasıtasıyla internet sayfamızdan, çok
önemli ve acil durumlarda da kısa mesaj (SMS) yoluyla iletilmektedir.
İnternet sayfamız üyelerimize kolay kullanım sağlayacak şekilde, duyurular yanında,
günlük eczane çalışmasında gerekli olacak pratik bilgi ve uygulamaları da içerecek şekilde
sürekli yenilenmektedir.
Bu çalışma yılında odamız internet sayfasından 593 adet duyuru yapılmış, acil ve önemli
duyurular içinde üyelerimizin cep telefonlarına 70 kez SMS sistemiyle toplu mesaj
gönderilmiştir.
Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlarla, üyelerimizle olan yazışmalarımız, Odamıza
üyelik işlemleri, eczane açma-kapatma-nakil işlemleri, kredi yazışmaları, kurum
sözleşmelerinin üyelere dağıtımı ve imzalanıp odamıza verilen sözleşmelerin toplu olarak
kuruma teslimi, eczanelerde bulunması zorunlu Farmakope ve kayıt defterlerinin eczanelere
dağıtımı işlemi Merkez Büromuzdan gerçekleşmektedir.
Odamıza gelen evraklar günü gününe kaydedilmekte, en kısa zamanda
değerlendirilerek gerekli yazışma ve duyurular yapılmaktadır. Bu çalışma yılında odamızdan
1955 adet yazışma yapılmış, gelen 1018 adet evrak incelenerek gerekli işlem yapılmıştır. Gelen
ve giden evrakların düzenli bir şekilde arşivlenmesinde yine merkez büromuz çalışanlarınca
yapılmaktadır.
SGK reçete kutuları satışı, sözleşme bedeli, yılsonu takvim bastırıp üyelere talepleri
oranında satılması gibi ticari faaliyetlerde Odamız Merkez Bürosundan, Odamız Ticari
işletmesi bünyesinde gerçekleşmektedir.
Gerek eczacılarımızdan, hastalarımızdan gerekse kamu kurum ve kuruluşları ile diğer
özel ve tüzel kişilerden odamıza iletilen soru ve sorunlar için Merkez Büro çalışanlarımız
yardımcı olmaya çalışmakta veya gereği için Yönetim Kurulumuza iletmektedir.
Odamız Reçete karşılama sıralarındaki reçetelerin protokol imzalamış eczaneler
arasında parasal limitle sıra sistemi dâhilin de dağıtılması, takibi ve ilaçların hastalara
ulaştırılması yine Merkez Büro reçete birimimizce yapılmaktadır.
İşyeri hekim reçetelerinin onaylanması ve limit takibi, Yurt dışından ithal ilaç getirtilmesi
gereken hastaların ilaçlarının TEB İthal ilaç servisi vasıtasıyla getirtilmesi işlemleri de
merkez büromuzdan verilen hizmetlerdir.
Yönetim Kurulu toplantıları, Temsilci ve Denetçi eczacılarımızın toplantıları, Oda
Komisyonlarının toplantıları, Basın toplantıları ve tüm diğer toplantı ve organizasyonların
yazışmaları, hazırlık çalışmaları, davet ve duyuruları da Merkez Büromuzdan yapılmaktadır.
Merkez Büro hizmetlerimiz, çalışanlarımız Ecz. Hatice Yılmaz, Serhat Karabağ,
Çiğdem Erçevik, Refika Tıkız, Çağrı Gönderen, Gürkan Peksaygılı ve Tülün Tüysüzer tarafından
yerine getirilmektedir.
Ayrıca Bilecik İl Temsilciliğimiz sahibi olduğumuz binasında bölge eczacılarına hizmet
vermekte, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesindeki büromuzda da yatan hasta reçeteleri, diyaliz,
faktör ve kan ürünü reçetelerinin karşılama sıralarının takibi, ilaçların temini ve hastalara
ulaştırılması hizmeti verilmektedir. Fakülte büromuzda personelimiz H.Hüseyin Özdemir,
Bilecik temsilciliğimizde personelimiz Meral Çeker, Bozüyük İlçe Temsilciliğimizde Gülsevim
Mazlum Devrez görev yapmaktadır.
Odamızın muhasebe, bilgi işlem, cihaz teknik bakım ve onarımı ve hukuk müşavirliği
hizmetleri bedeli karşılığı yetkili ve yeterli kişilerden alınmaktadır.
BOZÜYÜK İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Bilecik İli Bozüyük İlçesinde faaliyet gösteren eczanelerimizin işlemlerini yapmak ve
sıralı dağıtım reçetelerinin organizasyonu için odamıza bağlı temsilciliğimizde hizmet
verilmektedir.
 28.01.2014-Başkanımız Ecz. Yücel Yenilmez ve Genel Sekreter Ecz. Ayça
Demiryürek Bozüyük ilçe temsilciliğimizde Bozüyük bölgesinde faaliyet gösteren
eczacılarımızla toplantı yaptı.
DENETLEME KURULU
Bu dönem Denetleme Kurulu üyeleri 3 kez toplanmış zaman zamanda Yönetim Kurulu
toplantılarına katılmışlardır. Denetleme kurulu 30.09.2013 ve 31.08.2014 tarihleri arasında
gerekli çalışmaları yaparak oda defterlerini, tüm faturaları, banka hesaplarını incelemiş mali
müşavirin de katılımıyla denetleme yapmıştır.
Dönem sonunda yapılan toplantıda hazırlanan bilanço, gelir-gider tablosu incelenerek
onaylanmış, tahmini bütçe ve rapor hazırlanmıştır.
 10.01.2014-Denetleme Kurulu toplantı yaptı.
 28.03.2014-Denetleme Kurulu toplantı yaptı.
 20.06.2014-Denetleme Kurulu toplantı yaptı.
 10.09.2014-Denetleme Kurulu toplantı yaptı.
BİLANÇO
REÇETE SIRALARI
MERKEZ ECZACI ODASINDAN KARŞILANAN KAN ÜRÜNÜ REÇETELERİ
DÖKÜMÜ
TARİH
REÇETE ADETİ
REÇETE TUTARI
Eylül 13
8
24,539,88
Ekim 13
7
35,638,53
Kasım 13
5
19,587,21
Aralık 13
8
13,905,69
Ocak 14
8
71,508,60
Şubat 14
6
79,082,18
Mart 14
4
16,281,88
Nisan 14
6
24,256,10
Mayıs 14
9
128,914,61
Haziran 14
8
48,782,74
Temmuz 14
7
35,146,96
Ağustos 14
7
33,628,09
GENEL TOPLAM
83
531,272,47
MERKEZ ECZACI ODASINDAN KARŞILANAN DİYALİZ REÇETELERİ DÖKÜMÜ
REÇETE
TARİH
ADETİ
REÇETE TUTARI
Eylül 13
329
133,720,11
Ekim 13
330
139,927,36
Kasım 13
329
131,673,36
Aralık 13
252
117,293,54
Ocak 14
349
126,211,15
Şubat 14
317
130,403,23
Mart 14
336
143,985,83
Nisan 14
356
145,472,83
Mayıs 14
317
132,551,58
Haziran 14
323
146,614,59
Temmuz 14
357
156,862,66
Ağustos 14
378
186,523,72
GENEL TOPLAM
3973
1,691,239,96
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BÜROSUNDAN KARŞILANAN KAN ÜRÜNÜ REÇETELERİ DÖKÜMÜ
TARİH
REÇETE ADETİ
REÇETE TUTARI
Eylül 13
21
167,211,35
Ekim 13
29
133,410,99
Kasım 13
22
130,534,17
Aralık 13
31
155,434,40
Ocak 14
16
168,657,48
Şubat 14
14
102,712,78
Mart 14
25
258,116,97
Nisan 14
15
177,568,98
Mayıs 14
18
220,010,03
Haziran 14
16
184,878,84
Temmuz 14
17
134,219,73
Ağustos 14
15
179,558,71
GENEL TOPLAM
239
2,012,314,43
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BÜROSUNDAN KARŞILANAN DİYALİZ VE YATAN HASTA REÇETELERİ
DÖKÜMÜ
TARİH
REÇETE ADETİ
REÇETE TUTARI
Eylül 13
382
110,139,31
Ekim 13
362
105,010,50
Kasım 13
284
73,446,52
Aralık 13
389
88,101,61
Ocak 14
415
105,155,95
Şubat 14
383
70,073,33
Mart 14
464
102,954,42
Nisan 14
440
104,086,82
Mayıs 14
361
53,434,09
Haziran 14
371
67,529,96
Temmuz 14
365
74,905,76
Ağustos 14
281
47,860,28
GENEL TOPLAM
4497
1,002,698,55
01.09.2013-31.08.2014 TARİHLERİNDE BİLECİK İL TEMSİLCİLİĞİNDEN
KARŞILANAN REÇETE ADETLERİ
BİLECİK İL TEMSİLCİLİĞİNDEN KARŞILANAN DİYALİZ REÇETELERİ DÖKÜMÜ
TARİH
REÇETE ADEDİ
REÇETE TUTARI
Eylül 13
Ekim 13
Kasım 13
Aralık 13
Ocak 14
Şubat 14
Mart 14
Nisan 14
Mayıs 14
Haziran 14
Temmuz 14
Ağustos 14
TOPLAM
46
32
48
44
57
53
41
41
58
53
55
51
579
16.801,93 TL
14.205,43 TL
18.393,08 TL
14.354,67 TL
22.307,34 TL
23.403,44 TL
15.768,85 TL
18.885,89 TL
23.031,18 TL
19.034,21 TL
21.190,85 TL
28.423,73 TL
235.800,60 TL
BİLECİK İL TEMSİLCİLİĞİNDEN KARŞILANAN KAN ÜRÜNÜ REÇETELERİ
DÖKÜMÜ
TARİH
REÇETE ADEDİ
REÇETE TUTARI
Eylül 13
Ekim 13
Kasım 13
Aralık 13
Ocak 14
Şubat 14
Mart 14
Nisan 14
Mayıs 14
Haziran 14
Temmuz 14
Ağustos 14
TOPLAM
4
1
4
8
5
59.852,90 TL
18.218,90 TL
48.530,04 TL
117.843,70 TL
63.057,63 TL
6
2
4
3
4
3
44
91.470,40 TL
35.818,90 TL
53.627,20 TL
53.418,90 TL
58.383,18 TL
38.115,34 TL
638.337,09 TL
9.BÖLGE ESKİŞEHİR BİLECİK ECZACI ODASI BOZUYUK TEMSİLCİLİĞİ DIYALIZ REÇETELERİ DÖKÜMÜ
TARİH
2013 EYLÜL
2013 EKİM
2013 KASIM
2013 ARALIK
2014 OCAK
2014 ŞUBAT
2014 MART
2014 NİSAN
2014 MAYIS
2014 HAZİRAN
2014 TEMMUZ
2014 AGUSTOS
GENEL TOPLAM
REÇETE ADETİ
21
23
22
24
19
18
16
24
23
23
11
16
240
REÇETE TUTARI
9.566,72
16.177,44
11.842,88
14.527,01
11.765,64
12.976,19
10.882,47
16.908,94
17.630,89
7.363,40
10.174,33
10.727,07
150.542,98
9.BÖLGE ESKİŞEHİR BİLECİK ECZACI ODASI BOZUYUK TEMSİLCİLİĞİ KANÜRÜNÜ REÇETELERİ
DÖKÜMÜ
TARİH
REÇETE ADETİ
REÇETE TUTARI
2013 EYLÜL
1
5.750,40
2013 EKİM
2
31,192,68
2013 KASIM
2
6.052,10
2013 ARALIK
1
6.098,75
2014 OCAK
2
59.246,70
2014 ŞUBAT
3
9.246,25
2014 MART
2
59.458,17
2014 NİSAN
0
0,00
2014 MAYIS
1
6.658,09
2014 HAZİRAN
4
68.455,26
2014 TEMMUZ
1
5.801,92
2014 AGUST.
1
7.572,02
GENEL TOPLAM
20
234.339,66
Download

bilecik - Eskişehir Eczacı Odası