TÜV NORD Demiryolu Teknolojisi
Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnameleri
2008/57/EC sayılı mevzuat,
Karşılıklı İşletilebilirlik için – uluslararası uyumlu
– Avrupa demiryolu ağına ilişkin teknik şartları
yönetmektedir.
Bu mevzuat, Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik
Şartnamesi (TSI) ile hayata geçirilmektedir.
TSI’lar, farklı sistemlerin – demiryolu taşıtları,
altyapı, enerji ve kontrol-kumanda ile sinyal
tertibatı karşılıklı işletilebilirlik temin için yerine
getirmeleri gereken şartları ve bunların
özelliklerini açıklar. 2002 yılında yayınlanan ilk
karşılıklı işletilebilirlik teknik şartnamesinden bu
yana sürekli gelişim sergileyen TSI’lar
günümüzde Avrupa demiryolu sisteminin
tamamını kapsamaktadır.
ilgili sorularınızın yanısıra ilgili tüm
yönergelerle, özellikle ve Avrupa standartları
komiteleri olan CEN, CENELEC ve ETSI ile
ilgili sorularınızı da cevaplayabilir. TÜV NORD
olarak ayrıca Federal Demiryolu Kurumu (EBA)
tarafından da onay süreci çerçevesinde
üstlendiğimiz rollerle ilgili olarak resmen
tanınmaktayız.
TÜV NORD – dünyamızı daha güvenli kılar.
TSI’ların ilk kez yürürlüğe girdiği
günden bu yana TÜV NORD, TSI’lar ile ilişkili
bir çok hizmet sunmuştur ve günümüzde hem
bir muayene kuruluşu hem de DAkkS’ye
akredite edilen (NoBo) bir kuruluştur. TÜV
NORD ayrıca onaylanmış kuruluşlardan
biri olan ve Almanya’da bulunan Eisenbahn
Cert’in de ilişkili iş ortağıdır.
TÜV NORD, demiryolları muayenesi ve
değerlendirmesi alanında uzun yıllara dayanan
ve demiryolu teknolojisinin güvenliğiyle ilgili
birçok unsuru kapsayan bir deneyime sahiptir.
Demiryolu uzmanlarımız, sistemlerin tümüyle
TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Demiryolu Teknolojisi
Ayazmadere Cad. Pazar sok. No:2-4 Bareli Plaza Kat:4 Gayrettepe-Beşiktaş İstanbul
tel: 0212 293 26 42 faks:0212 293 38 44
www.tuv-turkey.com
TÜV NORD Demiryolu Teknolojisi
Hizmetlerimiz
Karşılıklı
İşletilebilirlik
Şartnameleri
Konvansiyonel raylı sistem için TSI
uyumluluğunun doğrulanması
● Yük vagonları
● Lokomotifler ve Yolcu Demiryolu
Taşıtları
● PRM (Engelliler)
● Tünellerde Güvenlik
● Gürültü
● Kontrol-komuta ve sinyal
● Altyapı
● Enerji
● Bakım
Teknik
Elde ettiğiniz faydalar:
● Erken safhada uyumluluğun doğrulanması
● Yanlış yatırımlardan kaçınmaya yardımcı olacak olan tekli alt
sistemlerin zamanında değerlendirilmesi
● Güvenilir planlama ve bu sayede daha hızlı uygulamaya koyma
olasılığı
Yetkinliğimiz:
● Alman akreditasyon kurumu (DAkkS) tarafından muayene ve
sertifikasyon kurumu olarak akredite
● Hızlı yanıt
● Güçlü bölgesel mevcudiyet
Yüksek hızlı raylı sistem için TSI
uyumluluğunun doğrulanması
● Demiryolu Taşıtları
● PRM (Engelliler)
● Tünellerde Güvenlik
● Kontrol-komuta ve sinyal
● Altyapı
● Enerji
2008/57/EC doğrultusunda TSI
gereksinimlerinin yerine
getirildiğinin aşağıdaki yollarla
doğrulanması:
● İlgili yapısal alt sistemin (örn.
demiryolu taşıtı) uyumluluğunun
değerlendirilmesi
● Kalite güven sistemlerinin
değerlendirilmesi
● Karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin
uyumluluk değerlendirmesi
● Karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin
kullanım için uygunluğunun testi
Uzmanlığımızı sizlerle paylaşmayı umuyoruz.
Neden bizimle iletişime geçmiyorsunuz?
TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Demiryolu Teknolojisi
Ayazmadere Cad. Pazar sok. No:2-4 Bareli Plaza Kat:4 Gayrettepe-Beşiktaş İstanbul
tel: 0212 293 26 42 faks:0212 293 38 44
www.tuv-turkey.com
Download

Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnameleri