B- Arazi Bilgileri (Farklı köylerde/mahallelerde bulunan parseller için köy/mahalle bazında bu form ayrı ayrı tanzim edilecektir)
İli: .……………
İlçesi: ……………
Parsel No
Ada No
Keşif tarihi
Keşif no
Tapu
Sıra No
Köyü: ……………
Arazi Miktarı, Vasfı ve Kullanım Şekli
Belge Tipi
Keşifli ise
Parsel
Alanı
da
D
m²
Arazi Miktarı
Kullanılan
Hissesi
Alan
m
pay
p
payda
da
d
m²
Arazinin Kullanım Durumu
Çiftçi Beyanına Göre Kullanım
Şekli (Ürünler Bazında)
Arazinin
m
Vasfı
Tarım
Parsel
No
Ürün
Adı
Ekim /
Dikim
Tarihi
Son
Hasat
Tarihi
Kullanım hakkı alınmış
olan tarım arazileri için
Sulanma
Durumu
(Sulu/
Kuru)
Arazi Sahibinin TC
Kimlik / Vergi
Numarası
Tasarruf
Şekli (Kendi
Malı / Kira/
Tahsis)
Sözleşme
Başlangıç
Tarihi
Sözleşme
Bitiş Tarihi
1
2
3
4
5
Çiftçi Kayıt Formunda bulunan bilgilerimin doğruluğunu, yukarıda yazılı arazileri işlediğimi
veya üretim yaptığımı beyan ederim. … / … / 20...
Adı-Soyadı
: ………………………………….
TC Kimlik No Vergi Kimlik No : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
İmza
: .................................................
Çiftçinin köyümüz sınırları içerisinde bulunan yukarıdaki arazileri işlediğine veya üretim yaptığına
dair beyanını ve bilgilerinin doğruluğunu onaylarız. ... / ... / 20…
Adı
Soyadı:……………………………..
….….………………….........
…..………………………….
………………Köyü/Mahallesi Muhtarı
Aza
Aza
İmza/Mühür
İmza
İmza
Download

S ıra No 1 2 3 4 5