Royalcert, aşağıda bilgileri verilen kuruluşun yönetim sisteminin değerlendirildiğini ve ilgili
standardın gereklerine uygun olduğunu onaylar.
ISO 9001:2008
A.R.C. EĞĠTĠM DANIġMANLIK VE REKLAM
MATBAACILIK ORGANĠZASYON HĠZMETLERĠ
LTD.ġTĠ.
2801 Sok. City Court A1 Blok No:31/6
Başakşehir/İstanbul
TÜRKİYE
Kapsam
Eğitim ve DanıĢmanlık Hizmetleri
7.3 Kapsam DıĢı TutulmuĢtur.
Sertifika No
: 0002/ARC09B
Belgelendirme Tarihi : 26.02.2014
Yayın Tarihi
: 26.02.2014
Geçerlilik Tarihi
: 25.02.2015
Genel Müdür
Download

SPINNER Takım Tezgahları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi