MIAMI AD SCHOOL ISTANBUL
SANAT YÖNETMENLİĞİ KONTRATI
Başvuru ve Kayıt:
1. Bu kontratı eksiksiz doldurarak, başvuru görevleri, varsa iş örnekleri ve resmi kimlik örneği ile bize ulaştırınız.
2. Yüzyüze mülakat için mutlaka randevu alınmalıdır. İstanbul’da yaşamıyorsanız ve/ya yüzyüze mülakata katılamayacaksanız, video görüşme için randevu alabilirsiniz.
3. Başvurunuzu eksiksiz tamamlayıp mülakatı tamamladıktan sonra, başvuru sonucunuz 2-3 hafta içinde bildirilecektir.
4. Başvurunuz kabul kurulu tarafından onaylanmadığı sürece bu kontrat bağlayıcı değildir.
Kişisel Bilgiler:
İsim Adres
Şehir
Ülke
Posta Kodu
Alan kodu/Telefon Numarası
Doğum Tarihi(GÜN/AY/YIL)
Kimlik# Yaş
Email adresi
Mezun olduğunuz lise
Lise sonrası eğitim:
Okulun Adı Tarihler
Bölüm
Okulun Adı Tarihler
Bölüm
Acil Durumda Aranacak Kişi
Alan Kodu/Telefon Numarası Adres
Türk vatandaşı mısınız?
❏ Evet
❏ Hayır
Yakınlık Derecesi
Şehir
Değilse hangi ülkenin vatandaşısınız?
Başlamak istediğiniz dönem:
❏ Temmuz 20____ ❏ Ekim 20____ ❏ Ocak 20____ ❏ Nisan 20____
Sağlık Durumu: ❏ Mükemmel ❏ İyi ❏ Zayıf ❏ Kötü
Fiiziksel engeliniz ya da kronik bir rahatsızlığınız varsa lütfen belirtin.
Miami Ad School’u nereden duydunuz?
Başvuru Kontratı Sayfa 1/2
MIAMI AD SCHOOL ISTANBUL
SANAT YÖNETMENLİĞİ KONTRATI
Tanımlar:
Bu kontratta,
Sanat Yönetmenliği Uluslararası Portfolyo Programı: kısaca “Program” olarak,
Atölye ve Seminer Programları Katılımcıları: kısaca “Katılımcı” olarak,
Miami Ad School İstanbul: kısaca MASISTANBUL,
Miami Ad School: kısaca MIAMI AD SCHOOL olarak geçecektir.
Program Bedeli, Ödemeler ve Masraflar:
Program bedeli, her dönem için 4800 Türk Lirası + KDV(%8)’dir. Her dönem 10
haftalık bir süreyi kapsar ve dönemin bitişinden bir sonraki dönem başlangıç tarihine
kadar geçen süre tatildir. Programı tamamlamak için, katılımcıların 1920 saat/96
kredi tamamlaması gerekmektedir. Sanat Yönetmenliği programı 8 dönemde (24
ay) tamamlanır. 8 dönemin toplam ücreti 38.400 Türk Lirası + KDV’dir. 4. Dönem
sonrasında yurtdışındaki Miami Ad School kampüslerinde eğitime devam edecek katılımcıların program ücretlerinde değişiklik OLMAZ. Katılımcıların her hafta
katılacağı 4 atölye/seminer/değerlendirme/uygu- lama ünitesi vardır. Her ünite 3 saat
uzunluğundadır. Katılımcılar, kablosuz bağlantı donanımlı, CD ya da DVD yazabilen
Apple notebook’a (yaklaşık 2.500-5.000 TL maliyetli) ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca, Adobe
CS, Final Cut Express, Iwork ve Ilife programlarına, fotoğraf makinasına gereksinim
duyacaklardır.
İade Kuralları:
Katılımcılar, finansal olarak sadece okudukları dönem için sorumludur. Katılımcı herhangi
bir sebeple kaydını iptal ederse, aşağıdaki şartlar geçerlidir:
1. Terk veya ilişki kesilmesi
a. Miami Ad School’daki programlar süresince katılımcının asgari başarı ve
ilerlemeyi göstermemesi ve/ya program kurallarına uymaması durumunda
Miami Ad School, katılımcının ilişiğini kesme hakkına sahiptir. Program
ücreti aşağıda belirtilen koşullarda iade edilecektir.
b. Programı terk etmek isteyen katılımcılar, Miami Ad School’u ayrılmadan
önce yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Program yazılı olarak
bildirmeksizin bırakıldığı takdirde, programdan ayrılma tarihi belirleme
hakkı Miami Ad Shcool’a aittir.
2. Programa başlamadan önce kaydını iptal etmek isteyen katılımcılar için
iade koşulları: Programı terk etmek isteyen katılımcılar, Mami Ad School’u
ayrılmadan önce yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Program, yazılı
olarak bildirmeksizin bırakıldığı takdirde, programdan ayrılma tarihini
belirleme hakkı Miami Ad School’a aittir.
Sigorta:
Özel eşyalarının sorumluluğu katılımcılara aittir. MIAMI AD SCHOOL ve MASISTANBUL olarak eşyalarınızı sigortalatmanızı ve sağlık sigortanız olmasını tavsiye ederiz.
professional positions. Students can expect to take classes in the evening, afternoon
or morning.
İşe Yerleştirme Desteği:
Tüm Miami Ad School öğrencileri program boyunca yaptıkları işleri, uluslararası portfolyo havuzuna yükler ve bu havuz, Dünya çapında bir çok ajansa açıktır. Öğrenci ve
mezunlarımız düzenli olarak iş imkanları konusunda bilgilendirici epostalar alır. Çok
güçlü ve etkili, uluslararası bir işe yerleştirme programımız olmasına rağmen, programı
tamamlayan katılımcılarımıza iş garantisi veremeyiz.
Programın Tamamlanması:
Miami Ad School Uluslararası Portfolyo Programı’ndan mezun sayılabilmek için 8
dönemi yani 96 kredi tamamlanmalı ve portföy değerlendirmesine girerek profesyonel
standartlarda bir portföye sahip olunduğu kanıtlanmalıdır. Miami Ad School İstanbul
katılımcıları bu 8 dönemi arka arkaya ya da farklı zamanlarda katılarak tamamlayabilir.
Program içerikleri:
Programların saat ve günleri, profesyonel eğiticilerin zamanlarına uyacak şekilde
ayarlanır ve her dönem değişir. Katılımcılar, program ünitelerinin gece, öğleden sonra,
sabah ve hatta hafta sonu olabileceğini bilmelidir.
Lütfen aşağıdaki beyanatı okuyunuz ve kabul ediyorsanız imzalayınız.
En az 18 yaşındayım ve yukarında beyan ettiğim tüm bilgiler doğrudur. Yanlış
beyanımın programla ilişiğimin kesilmesine sebep olabileceğini kabul ediyorum.
MIAMI AD SCHOOL ve MASISTANBUL’in kural ve yönetmeliğine uymayı kabul
ediyorum. Başvuru formunun her sayfasını okudum ve içeriğini anladım. Başvuru
belgelerimin bir kopyası da bende bulunmaktadır. Elektronik kataloğu dönem ücretini
yatırmadan ve/ya kaydımı yaptırmadan en az bir hafta önce yükledim ve okudum.
Katılımcının Adı Soyadı İade Koşulları:
Program ücreti iadesi, katılımcının 10 haftalık sürenin ne kadarına katıldığına bağlı
olarak hesaplanır. 5 haftayı doldurmadan ayrılmaya karar veren katılımcıların
dönem ücretlerinin yarısı iade edilir. 5 hafta tamamlandıktan sonra programdan
ayrılmak isteyen katılımcılara, program taksitlerinin %20’si iade edilir. 8. Haftadan
sonra ayrılmak isteyen katılımcılara iade yapılmaz.
Mali Destek:
Burs olanakları için lütfen MASISTANBUL yönetimi ile bağlantıya geçiniz.
[email protected]
Ödeme Planı:
Uygun ödeme planı için lütfen MASISTANBUL yönetimi ile bağlantıya geçiniz.
[email protected]
Telif Hakları:
Katılımcıların, program sırasında ürettikleri tüm çalışmaların telif hakları Miami
Ad School’a aittir. Bu çalışmalar 3. şahıslarla paylaşılmadan önce Miami Ad
School’un yazılı izni gerekmektedir. Eğitim malzemelerinin MASISTANBUL dışına
çıkarılması ve yayılması yasaktır.
Telif Hakları:
Program içerikleri değişebilir ancak bu değişim program ücretine yansımaz.
Programın tüm yönetici ve eğitici kadroları, profesyonellerden oluştuğu için ünite
içerikleri ve saatleri değişebilir. Mesleki programlar sunan bir kurum olarak,
katılımcılarımızın programlara ciddiyetle yaklaşmalarını bekleriz. Programlarına
gelmeyen, geç kalmayı alışkanlık haline getiren, diğer katılımcılara, yönetici ve
eğitici kadrolara, MASISTANBUL yönetimine saygısızlık eden ve MASISTANBUL
VE MIAMI AD SCHOOL mallarına zarar veren katılımcıların programla ilişiği derhal kesilir. Program ödemelerinin zamanında yapılmaması ve programda ortaya
çıkan yetersizlik de programla ilişiğin kesilmesi için sebeptir.
Başvuru Kontratı Sayfa 2/2
İmza
Tarih
Download

buradan - Miami Ad School Istanbul